Overenskomster og hovedaftaler

Find din overenskomst eller hovedaftale.

Dansk El-Forbund har ca. 70 forskellige overenskomster, der dækker meget forskellige virksomheder. El-Lovportalen er en samlet oversigt over overenskomster og fortolkning/voldgiftskendelser. Du finder link til den her på siden. Du skal logge ind med dit medlemsnummer for at tilgå lovportalen.

En af forbundets hovedopgaver er overenskomstforhandlingerne, som skal forberedes og gennemføres.

Faglige sagbehandling og sager

Igennem det fagretlige system løser vi uoverensstemmelser, der kan opstå på din arbejdsplads. Uoverensstemmelser bliver løst på mæglingsmøder, organisationsmøder, faglig voldgift, fællesmøder eller arbejdsretsmøder. De sager, som vi behandler, drejer sig bl.a. om opsigelse, akkordaftaler, lokalaftaler, arbejdsnedlæggelser, pension, ferie, udearbejde, virksomhedsoverdragelser, udlandsarbejde osv. En stor del af de faglige sager kommer ikke til forbundet, men løses i de lokale afdelinger.

Hovedaftaler

En hovedaftale er det overordnede grundlag for de overenskomster og aftaler, de enkelte organisationer indgår.

Hovedaftalerne indeholder bl. a. princip om, at parterne er enige om at regulere arbejdsmarkedet med overenskomster, og som en del af det, er der aftalt regler for, hvordan man varsler konflikt, hvis man ikke kan enes om en ny overenskomst.

For den kooperative aftales vedkommende, hvor der ikke er konfliktret, er der aftalt regler for, hvordan man behandler uoverensstemmelser om fornyelse af overenskomst.

Et andet vigtigt område, som en hovedaftale regulerer, er regler for afskedigelser, herunder om Afskedigelsesnævn.

Find hovedaftale
Kommune

Hovedaftale for håndværkere m.fl. indenfor Kommunernes Landsforening

Region

Hovedaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Blik‑ og Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk El‑Forbund, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, Dansk Funktionærforbund og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark vedrørende medarbejdere ansat efter overenskomst for håndværkere m.fl.

Stat

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel for håndværkere indenfor staten.

DA/LO

Hovedaftale mellem LO (Landorganisationen i Danmark) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Kooperationen

Hovedaftale for Kooperationen, aftale af 26. marts mellem Det Kooperative Fællesforbund og Landsorganisationen i Danmark med ændringerne pr. 1 april 1993.

LO/BBA

Hovedaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (BBA).

6. udgave, inkl. bilag


 

Sympatikonflikter

En sympatikonflikt kan kun varsles overfor et firma, der er varslet en hovedkonflikt for. Det er typisk en håndværkerorganisation, der ønsker at få overenskomst med et firma, som ikke vil indgå overenskomst.

For at sikre sig at firmaet ikke kan benytte andre håndværkere for at blive færdig med et byggeri, varsler de andre håndværkerorganisationer sympatikonflikt.

På grund af mange virksomheder fra især de østeuropæiske lande, der prøver at komme ind på det danske byggemarked med små lønninger, har FH samlet en liste over igangværende sympatikonflikter.

På FH's hjemmeside kan du altid se den opdaterede liste over igangværende konflikter. Du kan søge på et firmanavn i listen.

Skal du arbejde på en arbejdsplads, hvor et af de firmaer, som fremgår af listen, arbejder, skal du straks kontakte din lokalafdeling.