Overenskomstforhandlinger 2017

Overenskomsterne 2017-2020 for elektrikerne i det private

Overenskomsterne på det private arbejdsmarked blev fornyet den 20. apil 2017. Fornyelsen gælder frem til 2020. 

63,93 procent af de stemmeberettigede elektrikere stemte om overenskomsterne 2017-2020, og 54,39 procent stemte ja. 

Du kan finde din overenskomst HER - eller via 'links'. 

På en række punkter er overenskomsterne en ramme, hvor I lokalt kan aftale nærmere om vilkårerne med jeres arbejdsgiver. Det gælder for eksempel lokale lønforhandlinger og konkrete aftaler om efter- og videreuddannelse. 

Det er derfor vigtigt, at du og kollegerne taler om mulighederne.

Er du i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling i Dansk El-Forbund. 

Fornyelsen af overenskomsterne for elektrikere på det offentlige arbejdsmarked i stat, regioner og kommuner bliver forhandlet med arbejdsgiverne i efteråret 2017 og afsluttes i foråret 2018. 

Så kan der stemmes

OK 17 er gået ind i en afgørende fase

Ja eller nej til overenskomstforliget? Det er spørgsmålet for den store hovedpart af medlemmerne i Dansk El-Forbund, som nu skal stemme om de respektive overenskomstaftaler.

Forligsmanden fremsatte den 27. marts mæglingsforslag for langt de fleste forlig, som er indgået under forhandlingerne om martsoverenskomsterne. Det er nu sendt til afstemning, og resultatet vil blive offentliggjort den 20. april.

Hvert medlem stemmer om den overenskomst, som han eller hun hører under. Afstemningen foregår elektronisk, og forbundet har kontaktet hver enkelt via mail.

Her på def.dk er en særlig underside oprettet specielt til afstemningen – linket fremgår også klart på forsiden af def.dk. Her findes orientering om de enkelte aftaler – ikke mindst om elektrikeroverenskosmten – og der er link til afstemningsmodulet.

Rund om i landet vil tillidsrepræsentanter, afdelinger og ikke mindst OK-ambassadørerne senere få travlt med at få de medlemmer, der ikke har stemt, til tasterne: Ambitionen er at skaffe en endnu højere stemmeprocent end i 2014. Afstemningen slutter den 19. april.

 

OK-afstemning under opsejling

Forligsmanden klar med mæglingsskitse

Efter en præsentation af en mæglingsskitse her til formiddag ventes det, at forligsmanden på mandag vil præsentere det endelige mæglingsforslag for en lang række overenskomster på det private område. Når det er sket, vil der være åbnet for, at urafstemningerne kan gå i gang.

For Dansk El-Forbunds vedkommende betyder det, at afstemningerne om 22 forlig vil gå i gang i begyndelsen af næste uge.

En række tekniske forberedelser er gået i gang forud for afstemningen, som denne gang bliver afviklet elektronisk. Blandt andet skal databaser med medlemslister være fuldt opdaterede, så den enkelte kommer til at stemme om den rigtige aftale.

De mange OK-ambassadører i Dansk El-Forbund er ligeledes blevet informeret, så de er klar til at gå i aktion. Når afstemningen går i gang, vil der på def.dk ligge protokollater, anbefalinger og masser af informationer.

 

 

Elektrikerne har fået 22 nye overenskomster

 

22 overenskomster er nu på plads for elektrikerne i Danmark. Næste skridt er afstemningen om overenskomsterne blandt medlemmerne i Dansk El-Forbund

 

 

- Vi er glade for, at alle elektrikernes overenskomster nu er faldet på plads. Nu venter vi på forligsmanden, som vil sætte afstemningerne i gang blandt medlemmerne.

Sådan lyder det fra forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen, efter at de sidste overenskomster for elektrikerne er faldet på plads. Det drejer sig om 22 nye overenskomster. Forbundets hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til alle de nye overenskomster.  

Men uanset om man stemmer ja eller nej, så er det vigtigste ifølge Jørgen Juul Rasmussen, at man bruger sin demokratiske ret som medlem og afgiver sin stemme i den kommende afstemning om overenskomsterne. 

- Det handler om vilkårene de næste tre år. Dem kan man stemme om, når man er medlem af en OK-fagforening som Dansk El-Forbund, og jeg opfordrer alle medlemmer til at afgive deres stemme, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Han understreger, at der er vigtige resultater på tværs af de 22 nye overenskomster og peger blandt andet på aftalerne omkring uddannelse, seniordage, børne-omsorgsdage og udvidelsen af fritvalgsordningerne.

Jørgen Juul Rasmussen hæfter sig også ved resultaterne, når det gælder elektrikernes efter- og videreuddannelse:

- Alle har fået bedre muligheder for efter- og videreuddannelse. Det er vigtigt for fremtiden, og jeg opfordrer alle medlemmer til at tjekke deres nye overenskomst for uddannelsesmulighederne.

I alt har Dansk El-Forbund cirka 70 overenskomster på det private og offentlige arbejdsmarked. De to største er Elektrikeroverenskomsten og Industriens Overenskomst.   

De 22 overenskomster er:

Elektrikeroverenskomsten mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund

Industri-overenskomsten mellem Dansk Industri og CO-Industri, hvor Dansk El-Forbund indgår

Mærsk Olie og Gas A/S med Dansk Metal og Dansk El-Forbund

Post Danmark med CO-Industri, hvor Dansk El-Forbund indgår

Siemens A/S og Dansk El-Forbund

Statoil Refining Denmark A/S med Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, 3F og Dansk El-Forbund

Zoologisk Have med 3F Industrigruppen, Rør- og blikarbejderforbundet, Dansk Metal, Malerforbundet, 3F/Murersektionen og Dansk El-Forbund

Falck Danmark A/S, Falk Assistance A/S og Falck Hjælpemidler A/S med Dansk Metal og Dansk El-Forbund

Alarm- og elektrikeroverenskomsten mellem 4S Security Services A/s og Dansk El-Forbund

Industri- og elektrikeroverenskomsten A/S mellem Arbejdsgiverne og en antal fagforbund, tiltrådt af Dansk El-Forbund

El-overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund

Dansk Supermarked A/s og Dansk El-Forbund

Danske Mediers Arbejdsgiverforening med Dansk Metal og Dansk El-Forbund

Dong Energy Off-shore med Dansk El-Forbund

El-installationsoverenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund

Faglærte-overenskomsten mellem Dansk Industri II, Dansk Metal og Dansk El-Forbund

Alarm-overenskomsten mellem Falck Danmark A/s og Dansk El-Forbund

Hess Danmark A/S med Dansk Metal og Dansk El-Forbund

Elektriker-overenskomsten med Jeudan Servicepartner A/S og Dansk El-Forbund

Elektriker-overenskomsten med Lindpro A/S og Dansk El-Forbund

Mejeribranchens Håndværkeroverenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Dansk El-Forbund

Overenskomst mellem ATEA A/S og Dansk El-Forbund

 

OK 17: Ny udsættelse på vej

 

Forligsmanden vil udsætte varslede konflikter yderligere to uger

 

 

I løbet af denne uge vil forligsmand Ole Hasselgaard benytte sig af sin mulighed for at udsætte de varslede konflikter i yderligere to uger. Det drejer sig om de overenskomster, der udløb den 1. marts, hvor han allerede en gang har udsat de varslede konflikter i to uger.

Den er denne udsættelse, der nu lakker mod enden og derfor følges op med endnu en. Udsættelsen fremgår af en orientering fra Forligsinstitutionen, hvor man også kan læse, at parterne har fået en frist til den 16. marts til at lave forlig på de områder, hvor det endnu ikke er sket. I de tilfælde, hvor det ikke lykkes inden deadline, vil parterne med kort varsel blive indkaldt til forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Forligsmanden deltager allerede nu i forhandlinger, hvor han er blevet bedt om det. Det gælder blandt andet for Blik og Rørarbejderforbundets forhandlinger med Tekniq.

 

OK-ja fra hovedbestyrelsen

 

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til både Elektriker- og Industrioverenskomsten

 

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til aftalerne om såvel Elektriker- som Industrioverenskomsten, og nu er der tre infomøder om den førstnævnte på programmet. Sådan er status for OK 2017 på elektrikerområdet lige nu.

Resultatet er nu klar fra forhandlingerne om de nye overenskomster, der omfatter størstedelen af medlemmerne i Dansk El-Forbund. Forbundets hovedbestyrelse har vurderet resultaterne, og det blev en anbefaling af de nye forslag til både Elektrikeroverenskomsten og Industrioverenskomsten.

Nybrud

– Vi har fået et nybrud på flere områder. Når det gælder uddannelse og funktionærer, så er der vidtrækkende perspektiver for elektrikerne og el-branchens fremtid, siger forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen.

– Tekniq var med på at lave en helt ny overenskomst for funktionærer. Så nu har vi to overenskomster med Tekniq, både elektrikeroverenskomsten og funktionæroverenskomsten. Faget og branchen udvikler sig, og nu er overenskomsterne for alvor fulgt med udviklingen, fremhæver Jørgen Juul Rasmussen.

– Og der er mange andre gode ting elektrikeroverenskomsten med arbejdsgiverne i Tekniq, forklarer formanden:

– En fritvalgsordning på 4 procent. De yngre får fuld løn under forældreorlov, mens de lidt ældre får ret til 32 seniordage om året. På social dumping har arbejdsgiverne sagt tydeligt ja til at være med til at tage ansvar, blandt andet får tillidsrepræsentanterne fremover ret til viden om underleverandører.

Stem!

Industrioverenskomsten indeholder tilsvarende forbedringer.

– Men det bliver kun til virkelighed, hvis medlemmerne nu stemmer om overenskomsten. Hovedbestyrelsen anbefaler et ja, men uanset, om man vil stemme ja eller nej, så er det vigtigt at hvert eneste medlem bruger sin stemme, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Urafstemningen om overenskomsterne sættes i gang inden længe. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvornår forligsmanden er færdig med sin samlede mæglingsskitse.

Der forhandles fortsat om en række andre overenskomster for elektrikere.

 

Parterne har indgået aftale om elektrikeroverenskomst

 

Forbundsformanden i Dansk El-Forbund kalder resultatet ’forbedringer over en bred palet’

 

Efter i seneste omgang at have maraton-forhandlet gennem mere end 24 timer i træk har elektrikerne i Dansk El-Forbund og installatørerne i Tekniq d. 6. marts lavet en aftale om fornyelse af overenskomsten. For elektrikerne indeholder aftalen forbedringer på især uddannelsesområdet, sociale forbedringer, forbedringer for lærlingene og som noget helt nyt en funktionæroverenskomst, og hvis aftalen godkendes i de kompetente forsamlinger, vil den være gældende i de kommende tre år.

– Det var som altid vanskelige forhandlinger, men det er endt med en god aftale, hvor forbedringerne dækker en bred palet. Man kan sige, at alle aldersgrupper blandt medlemmerne får noget ud af det her, siger forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen.

– Som altid er der ting, vi er mere glade for end andre, der er noget, vi savner, og der er også visse elementer, vi nok helst havde været foruden. Men sådan er det altid i en forhandlingssituation, og helt overordnet er vi mere end kun tilfredse, siger han.

Generelt er aftalen traditionen tro præget af den aftale, der tidligere blev indgået på industriområdet, men der er ikke ’bare’ tale om en kopi. Elementerne i de 31 protokollater har skullet tilpasses elektriker-virkeligheden, og i visse tilfælde har der været kamp nærmest fra komma til komma.

Jørgen Juul Rasmussen fremhæver især fire hovedpunkter:

På uddannelsesområdet skal over 25 mio. kr. sikre et uddannelsesløft af både faglærte og ufaglærte samt understøtte en udvikling frem mod flere heltids-uddannelsesaftaler frem for korte aftaler. 11 mio. går til uddannelser på erhvervsakademiområdet og fordeles efter et ’først til mølle-princip’, knap ni mio. kr. går til blandt andet uddannelsesaftalerne som heltidsaftaler – her vil pengene bruges til støtte for arbejdsgivere, der indgår disse aftaler fra den 1. august og et år frem, mens 4,5 mio. går til 30 uddannelsesforløb for ufaglærte på elektrikerområdet

  • En social del, der rummer de samme fremskridt som industriaftalen med blandt andet forældreorlov på fuld løn og ret til børneomsorgsdag og op til 32 seniorfridage, og lærlingene får pensionsbidrag fra det fyldte 20. år – dette har været et krav gennem mange forhandlinger, og elektrikerområdet er generelt præget af forholdsvis mange lærlinge
  • Forbedrede værktøjer i indsatsen mod social dumping, hvor social dumping nu officielt anerkendes som en del af tillidsrepræsentanters arbejdsområde
  • En decideret funktionæroverenskomst for de medlemmer, hvis arbejde er af en sådan karakter. Dette er noget helt nyt og indebærer, at elektrikere nu ikke behøver at ’uddanne sig ud af forbundet’ som led i deres faglige udvikling.
  • Ligesom i industriaftalen fordobles bidraget til fritvalgskontoen fra to til fire procent, og dette er, som forbundsformanden betegner det, ’penge lige ned i foret’. Fritvalgskontoen udbetales én gang årligt og kan, som navnet siger, bruges frit – for eksempel til pensionsopsparing eller seniorfridage.

På billedet herover giver formand for Tekniq Henrik Fugmann og forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen hinanden håndslag på aftalen, der nu skal godkendes af de kompetente forsamlinger – og det vil i elektrikernes tilfælde i sidste ende sige medlemmerne.

 

Pause i OK-forhandlinger

 

Nyt møde mellem Dansk El-Forbund og Tekniq aftalt søndag d. 5. marts 

 

I går den 1. marts mødtes repræsentanter for Dansk El-Forbund (DEF) med installatørernes organisation Tekniq til overenskomstforhandlinger. Efter en del timers arbejde natten igennem havde parterne brug for en pause og aftalte at fortsætte forhandlingerne søndag.

Pausen er udramatisk og ikke udtryk for hverken sammenbrud eller uoverstigelige uenigheder. Tværtimod fortæller næstformand i DEF Jan Jensen, at forhandlingerne vurderes til at være i ’god fremdrift’.

Forklaringen på pausen lyder, at visse tekniske spørgsmål skal afklares.

Overenskomsten med Tekniq er DEF’s klart største. Den omfatter omkring 1.900 virksomheder med tilsammen 20.000 medarbejdere.

Forhandlingerne foregår hos Tekniq i Glostrup, og på billedet herover ses fra venstre formand for Tekniq Henrik Fugmann, underdirektør Thorkild Bang og (med ryggen til) adm. direktør Niels Jørgen Hansen over for næstformand i DEF Jens-Olav Pedersen, forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen og næstformand Jan Jensen

 

OK 17: Konflikt er udsat to uger

 

Forligsinstitutionen har udsat varslede arbejdsstandsninger

 

 

Som en række af andre organisationer på arbejdsmarkedet har Dansk El-Forbund (DEF) i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger sendt 2. konfliktvarsel til de forskellige modparter. Det blev sendt, så konflikterne kunne starte 1. marts ved udløbet af de eksisterende overenskomster, men nu har Forligsinstitutionen udsat arbejdsstandsningerne i to uger.

”Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forhandlingerne inden for de 2 uger af mig måtte blive erklæret for afsluttet uden resultat,” skriver forligsmand Ole Hasselgaard i sin udsættelse.

Ligesom konfliktvarslerne var ’efter bogen’ og i sig selv udramatiske, så er udsættelsen også ventet. Den betyder, at forligsmanden vurderer, at der fortsat er mulighed for, at forhandlerne når frem til et resultat, og det har de så fået en ekstra frist til at nå. Omvendt har han også – før de to uger er gået – mulighed for at vurdere, at der ikke nås et resultat, og konflikterne træder så i kraft efter fem dage.

Forligsmanden kan udsætte arbejdsstandsningerne to gange to uger. DEF’s repræsentanter er fortsat i fulde omdrejninger i forhandlingerne.

Ole Hasselgaard opfordrer på Forligsinstitutionens hjemmeside ”alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er indgået forlig, til i de kommende dage at intensivere forhandlingerne om overenskomstfornyelsen.” Han har aftalt et nyt møde med DA og LO på mandag d. 27. februar kl. 13.00.

 

OK-uret tæller ned

 

Dansk El-Forbund har afsendt 2. konfliktvarsel 

 

Billedet blev taget, da forhandlingerne med Tekniq startede. Nu er det alvor. Foto: Jeppe Carlsen. 

Den 12. februar blev der indgået en overenskomstaftale på industriområdet, og dermed var sporene lagt for en lang række forhandlinger på de øvrige private områder. Forhandlerne fra Dansk El-Forbund (DEF) er i øjeblikket i gang med en række forhandlinger, og forbundet har i dag sendt 2. konfliktvarsel til de forskellige modparter på DA-området.

Varslet er udramatisk og følger den fastsatte procedure. Det er en forudsætning for, at en konflikt kan træde i kraft ved overenskomsternes udløb den 1. marts, hvis parterne ikke kan nå til enighed.

På en måde er der dermed lagt lidt ekstra pres på forhandlerne: Uret tæller ned. 

Men presset er altså ikke af den uventede slags. Uventet er det heller ikke, at de igangværende forhandlinger – ikke mindst med Tekniq i forhold til Elektrikeroverenskomsten – er svære.

– Det er ikke nogen ’walk over’. Mange tror måske, at når først, industrien er kommet på plads, så er resten nærmest formalia. Jeg kan hilse og sige, at sådan forholder det sig ikke, fortæller forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen.

– Jeg vil ikke komme ind på detaljer i forhold til, hvad der skiller parterne, eller hvad vi enes om. Men selv om forhandlingerne er svære, så er det stadig min ambition, at parterne selv får et resultat hjem.

 

DEF: En god overenskomstaftale

 

Forbundsformand i Dansk El-Forbund udtrykker tilfredshed med den nye aftale om industriens overenskomst og ser frem til forhandlingerne om de øvrige overenskomster heriblandt Elektrikeroverenskomsten 

 

 

Aftalen om industriens overenskomster blev præsenteret på et pressemøde søndag d. 12 februar  klokken 14 i Industriens Hus af topforhandlerne Karsten Dybvad og Kim Graugaard fra DI og Claus Jensen og Mads Andersen fra CO-industri. I dagens anledning havde lønmodtagernes repræsentanter iført sig de røde slips. Foto: Benjamin Rothenborg Vibe 

- Det er et godt og spændende forlig, som indeholder mange interessante perspektiver og nye ting at bygge videre på.

Sådan lyder vurderingen fra forbundsformand i Dansk El-Forbund (DEF) Jørgen Juul Rasmussen af den nye treårige overenskomstaftale på industriens område, som søndag blev indgået af Dansk Industri (DI) og CO-industri efter et døgns uafbrudte forhandlinger.

I DEF, som også har været repræsenteret i forhandlingsudvalgene, er forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen særligt tilfreds med forbedringerne, når det gælder nye uddannelsesmuligheder, ret til seniorordninger, fuld løn under forældreorlov, bedre vilkår til vikarer og nye muligheder for tillidsrepræsentanterne. Jørgen Juul Rasmussen er også godt tilfreds med, at der i aftalen følger flere penge med til fritvalgskontoen, som stiger fra to procent i dag til fire procent i 2019. Penge, som blandt andet kan bruges til seniordage, barsel, børneomsorgsdage eller pension.

Uddannelse

Overenskomstaftalen betyder blandt andet, at der afsættes 200 mio. kr. fra IKUF (Industriens Uddannelsesfond) til at løfte uddannelsesniveauet blandt ansatte i industrien, hvor tusindvis af ufaglærte skal hæves til faglært niveau.

- Med den mangel på faglært arbejdskraft, som vi kan se frem til i de kommende år, er det positivt, at ufaglærte får bedre muligheder for at uddanne sig til for eksempel elektrikere, siger Jørgen Juul Rasmussen. 

Ud over at løfte fra ufaglært til faglært skal pengene bruges til at videreuddanne faglærte og funktionærer og løfte folk med læse- og skrivevanskeligheder.

- I det hele taget er efter- og videreuddannelsesmuligheder et afgørende element i overenskomstaftalen. Den teknologiske udvikling, som vi kender så godt til i vores branche, kræver et kontinuerligt kompetenceløft, og det giver aftalen gode muligheder for, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Seniorer

Med den nye overenskomstaftale bliver det også en ret at få en seniorordning, hvor det før blot var en mulighed, som krævede en lokal aftale. Med procentstigningen på fritvalgskontoen vil man kunne holde op til 32 seniordage om året de sidste fem år, før man går på pension. Dage, hvor man altså kan holde fri med fuld løn.

Nye forhandlinger

Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen ser nu frem til at tage fat på forhandlingerne om de øvrige overenskomster – heriblandt Elektrikeroverenskomsten - som Industriens overenskomst traditionelt lægger de overordnede rammer for.

- Der er mange konkrete forbedringer i aftalen, som er et vigtigt skridt og giver et godt afsæt til de videre forhandlinger med arbejdsgiverne i TEKNIQ. Men vi kan nok forvente, at de kommende forhandlinger bliver en lige så sej omgang, som de plejer, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Industriens overenskomster dækker omkring 230.000 medarbejdere på cirka 6.000 virksomheder. Overenskomstaftalerne bliver senere sendt til afstemning, hvor medlemmerne skal tage stilling til forliget.  

Hovedelementer:

 

Overenskomstaftalen for 2017-2020 på industriens område indeholder blandt andet:

Uddannelse: Uddannelsesmulighederne forbedres markant. Industriansatte med læse- og skriveudfordringer løftes uddannelsesmæssigt, ufaglærte løftes til faglærte, og faglærte og funktionærer løftes til videregående niveau. Tillidsrepræsentanten får en større rolle i forbindelse med aftalt uddannelse.

Fritvalgslønkonto: Fritvalgslønkontoen forhøjes til 2,7 procent i 2017, til 3,4 procent i 2018 og til 4 procent i 2019.

Seniorer: Seniorer får ret til at købe sig til seniorfridage gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling, hvilket i alt kan give 32 dage.

Børnefamilier: Bliver en forælder kaldt hjem på grund af barns sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter. Forældre til børn op til 14 år får mulighed for at købe sig til to børneomsorgsdage via fritvalgsordningen. Forældre til børn, der indlægges i åben indlæggelse i hjemmet, får samme rettigheder som ved barns indlæggelse. Der indføres fuld løn ved forældreorlov.

Pension for funktionærer: Funktionærer sikres pension eller betaling svarende til pensionsindbetaling efter det fyldte 65 år.

Vikarer: Bedre muligheder for at overføre anciennitet for vikarer: vikarbureau til rekvirentvirksomhed, rekvirentvirksomhed til vikarbureau, og mellem vikarbureauer hvis der fortsat arbejdes i samme rekvirentvirksomhed. Tillidsrepræsentanten får bedre mulighed for at få hurtig afklaring på om der er tale om vikararbejde eller entreprisearbejde.

Satser: Mindstebetalingen, der i dag udgør 113,65 kr. forhøjes pr. 1. marts med to kroner i hvert af overenskomstårene. Genetillæg forhøjes med 1,6 procent pr. 1. marts 2017, med 1,6 procent pr. 1. marts 2018 og 1,6 pr. pr. 1. marts 2019.

Lærlinge: Lærlinge- og elevsatser forhøjes med gennemsnitlig 1,7 procent pr. 1. marts i både 2017, 2018 og 2019.

Specialdelen i overenskomsten bliver forhøjet med 1,6 procent pr. år.

 

CO-industri og DI indkalder forhandlingsudvalg i weekenden 

 

Forhandlerne i CO-industri og DI har fredag d. 10 februar 2017 besluttet at indkalde deres respektive forhandlingsudvalg i weekenden med henblik på at nå en aftale om at forny industriens overenskomster 

 

Det oplyser CO-industri i en pressemeddelelse. Forhandlingerne foregår i Industriens Hus, og forhandlingsudvalgene, hvor Dansk El-Forbund er repræsenteret, er indkaldt til lørdag den 11. februar kl. 14.00.

De to overenskomster, der er omfattet af forhandlingerne mellem CO-industri og DI, er Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte samt Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Disse overenskomster gælder direkte for ca. 6.000 virksomheder og omfatter ca. 230.000 medarbejdere.

Forhandlingerne mellem de to organisationer føres af CO-industris formand, forbundsformand Claus Jensen og CO-industris næstformand, gruppeformand Mads Andersen og af adm. direktør Karsten Dybvad og viceadm. direktør Kim Graugaard, DI.

 

Overenskomstforhandlinger er skudt i gang

 

Stemningen var optimistisk, da Dansk El-Forbund og TEKNIQ tog hul på overenskomstforhandlingerne

 

Fra venstre ses fra Dansk El-Forbund: Næstformand Jens-Olav Pedersen, næstformand Jan Jensen og forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen. Fra TEKNIQ: Formand Henrik Fugmann, adm. direktør Niels Jørgen Hansen og underdirektør Thorkild Bang. Foto: Jeppe Carlsen

Torsdag d. 5. januar 2017 tog Dansk El-Forbund og TEKNIQ Installatørernes Organisation hul på forhandlingerne om den nye Elektrikeroverenskomst. De to organisationer er vant til at løse problemer og udfordringer i tæt samarbejde, og stemningen er optimistisk. I overenskomstperioden har de sammen blandt andet udviklet en ny lærlingeuddannelse, sat produktivitet på dagsordenen og søsat et helt nyt akkordsystem.

Derfor forventer Dansk El-Forbund og TEKNIQ også, at de når til enighed under de nuværende forhandlinger.

Elektrikeroverenskomsten omfatter i dag omkring 1.900 virksomheder med tilsammen 20.000 medarbejdere.

Mere om OK2017:

Dansk El-Forbund orienterer løbende medlemmerne om forhandlingerne i fagbladet Elektrikeren, i nyhedsbreve og på def.dk under fanen ’Overenskomstforhandlinger 2017’

FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) har oprettet en særlig temaside, hvor du kan finde forskellig fakta og information om overenskomstforhandlingerne. På en tidslinje, der opdateres løbende, kan du nemt og hurtigt danne dig et overblik over vigtige begivenheder, ligesom du i en særlig OK-quiz kan teste din viden eller udfordre kollegaerne.

LO har også en særlig temaside om OK2017, der løbende opdateres med nyheder. Her kan du også få svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om overenskomster og den danske model. 

Overenskomster

Dansk El-Forbund har gennem overenskomsterne sikret medlemmerne ret til lokale lønforhandlinger, løn under sygdom, priskurant, pension, feriefridage, efteruddannelse, udvidet barsel og meget mere.

Ny forhandling

I 2017 skal der igen forhandles overenskomst med arbejdsgiverne.

Hvad skal forbedres? Hvilke krav skal vi stille denne gang? Som medlem af Dansk El-Forbund har du indflydelse på, hvilke krav der skal stilles ved overenskomstforhandlingerne 2017. Se det vedhæftede skema, hvor du kan skrive dine krav til overenskomsten og returnere som en vedhæftet fil til def@def.dk

Vil du vide mere om, hvordan du får indflydelse på dine løn- og arbejdsforhold, så kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale DEF-afdeling. Du finder link til lokalafdelingerne her på siden. Og diskuter gerne overenskomstkravene i din firmaklub.

Yderligere info

Du kan også følge Dansk El-Forbund på Facebook - følg linket på siden. Og du kan også læse mere om Dansk El-Forbunds OK2017 via det vedhæftede dokument.

Endnu ikke medlem?

Er du endnu ikke medlem? Meld dig ind via linket på siden.