Pænt plus på medlemskontoen

2017 gav stor medlemsfremgang i Dansk El-Forbund

Udviklingen i Dansk El-Forbunds medlemstal har været positiv gennem en længere periode, og 2017 endte med et pænt plus på ’kontoen’. I alt steg medlemstallet med 1.152, viser en dugfrisk opgørelse.

medlemsstatistik diagram

Tallet dækker over en tilgang på 1.554 lærlinge og et fald på 402 svende. Opgørelsen fungerer på den måde, at ingen tæller med to gange: Når lærlingene bliver til svende, tælles de altså ikke med igen som et plus til ’svendekontoen’.

Faldet i antallet af svende kan have flere årsager: For eksempel uddannelse eller jobskifte til andet fagområde, udmeldelse til gule, udmeldelse til pensionisttilværelse eller slet og ret dødsfald.

Opgørelsen viser, at også kurven for svende-medlemmer fortsætter den stabile stigning, den har haft over en længere periode. Faktisk var der i årets to sidste måneder et plus i antallet af svendemedlemmer – og dette plus skyldes altså ikke tilgang fra lærlinge, der er blevet svende, men regulære indmeldelser af svende, der hidtil har stået uden for forbundet.

Udviklingen tilskrives ikke mindst en målrettet organiseringsindsats, som blev vedtaget på den seneste kongres, og som føres ud i livet af aktive tillidsrepræsentanter, afdelinger, ungdomshververe m.fl.

Diagrammet herover viser medlemsudviklingen i det forgangne år. Antallet af ind- og udmeldelser varierer fra måned til måned – den stiplede linje viser den gennemsnitlige udvikling: Udviklingen går den rigtige vej for både lærlinge og svende.