Pas på glatføreulykkerne

Glatføreulykker kan forebygges – men hvis de sker, skal de dokumenteres

Så er vinteren tilbage i Danmark – og dermed farerne for glatføreulykker på arbejdspladserne. Ifølge Arbejdstilsynet sker der 3.000 arbejdsulykker i vintre med sne og frost, og ulykkerne sker mange steder.

husk billeder

Ulykkerne kan i stort omfang forebygges, men hvis de sker, er det ifølge Dansk El-Forbunds advokat Cecilia Ricard vigtigt, at de dokumenteres. I fagbladet Elektrikeren nr. 6-2015 fortalte hun, at et par tryk på udløseren i mobiltelefonens kamera kan udgøre forskellen på nul og tusindvis af kroner i forbindelse med en eventuel erstatningssag.

Arbejdstilsynets gode råd til vinterfolket:

 • Sørg for at I har glatførebekæmpet, allerede når de første ansatte møder ind, fx ved at salte aftenen før
 • Sørg for at veje og pladser er jævne, fri for genstande og installationer mv., så det er let at rydde sne
 • Husk at sikre ordentlig belysning af adgangsveje, transportveje, færdselsarealer og arbejdssteder, så man også i mørke kan orientere sig om, hvor det måtte være glat
 • Sørg for at veje og pladser er opbygget, så de er afvandet, når det bliver frostvejr.

Cecilia Ricards gode råd/huskeliste, der kan bruges, hvis man er faldet i glat føre, gælder også, selv om man ikke umiddelbart venter, at man har fået en skade som følge af faldet:

 • Tag billeder med mobiltelefonen – både af selve ulykkesstedet og de nærliggende omgivelser
 • Tag billederne så tidsmæssigt tæt på ulykkestidspunktet som muligt: lige når ulykken er sket, samme dag eller dagen efter
 • Få navn og kontaktoplysninger på de personer, som er i nærheden af ulykkesstedet – også selv om de ikke så ulykken – da de kan fortælle, hvordan ulykkesstedet så ud
 • Giv meddelelse så hurtigst som muligt til grundejeren og din arbejdsgiver om, at du er kommet til skade
 • Ring til lægevagten/til egen læge/til 112 med henblik på at blive undersøgt. Husk at fortælle, at du er faldet, og fortæl om de gener/skader, du har fået som følge af faldet, samt i hvilke dele af kroppen, du har ondt
 • Få en kopi af ambulancesedlen fra skadestuen, hvis du bliver hentet af en ambulance
 • Kontakt din afdeling, hvis skaden ikke er væk efter få dage, så de kan hjælpe med at sikre, at sagen er anmeldt mv.