Penge til forskning i energiteknologi

En milliard til forskning og udvikling i ny politisk aftale – og energiteknologi tager en stor bid af kagen

Der ligger en pæn pose penge til energiteknologiske udviklingsprojekter i den aftale om fordeling af forskningsreserven, som et bredt politisk flertal netop har indgået. Den milliard kroner, som aftalen handler om, kommer ifølge en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fra den forskningsreserve, regeringen har afsat i finanslovforslaget for 2018, og som er cirka 440 millioner kroner større end i 2017.

grøn energi

Blandt de områder, der nu får penge, er forskning i samfundsøkonomiske effekter i velfærdsinvesteringer. Men nok så interessant for elektrikere er, at den største enkeltpost på 200 millioner kroner går til EUDP – det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

EUDP støtter gennem offentlige tilskud udviklingen af ny energiteknologi, som kan bidrage til at nå de danske mål for energi og klima. Ordningen har derfor en vis betydning for elektrikeres beskæftigelsesområder.

Ifølge Energistyrelsens hjemmeside viste en evaluering af EUDP i 2015, at ”ordningen bidrager til udbredelsen af vedvarende energi og en mere effektiv udnyttelse af energien. Dermed styrker EUDP den grønne omstilling i Danmark og er med til at mindske udledningen af CO2. Desuden har EUDP bidraget til at skabe omsætning, eksport og arbejdspladser i danske virksomheder.”

EUDP skal ikke forveksles med ELFORSK, der også støtter energiteknologisk forskning og udvikling. ELFORSK er en støtteordning under Dansk Energi, mens EUDP sorterer under Energistyrelsen.

Bag den nye aftale om udmøntningen af forskningsreserven står regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.