Positive jobudsigter for elektrikere

Optimistiske konjunkturtal fra Danmarks Statistik

Fremtiden tegner fortsat lys for beskæftigelsen i branchen elinstallation. Det fremgår af de nye tal fra Danmarks Statistiks (DS) konjunkturbarometer.

konjunktur beskæftigelse okt 17

Helt generelt taler DS om ’gunstige konjunkturudviklinger i erhvervene’. Mere specifikt for bygge- og anlægsområdet er den sammensatte konjunkturindikator steget fra minus 4 til minus 2.

Endnu mere specifikt for elinstallation, som er et delområde inden for bygge og anlæg, ser tallene også pæne ud. Der er godt nok tale om et lille fald i forventningerne til beskæftigelsen fra nettotallet 12 i september til 10 i oktober, men ikke desto mindre er der igen tale om positive forventninger.

Forventningerne gælder branchens forventninger til de kommende tre måneder. Hvis man ser på de faktiske tal – hvordan det så ud i de tre forudgående måneder – kan man se, at september viste et fald i beskæftigelsen, men at det har rettet sig op i oktober.

Omsætningen har det også godt i branchen. I oktober nåede den årets hidtil næsthøjeste niveau med nettotallet 17.

DS’ konjunkturbarometer for bygge- og anlægsbranchen er en tendensundersøgelse, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger i bygge- og anlægsbranchen. Det måler månedligt bygge- og anlægsbranchens vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling og belyser den faktiske og den forventede udvikling inden for omsætning, beskæftigelse, tilbudspriser, ordrebeholdning, produktionsbegrænsninger samt ordrebeholdningen omsat til måneders arbejde.

I diagrammet øverst her på siden ses nettotallene for forventninger til beskæftigelsen på området elinstallation gennem det seneste år. I diagrammerne herunder ses den faktiske udvikling på området elinstallation gennem det seneste år på områderne beskæftigelse og omsætning og det sammensatte konjunkturbarometer for bygge- og anlægsområdet generelt.

konjunktur omsætning+beskæftigelse okt 17

konjunktur B+A omsætning+beskæftigelse okt 17