Praktikvejledninger

Disse praktikvejledninger gælder kun, hvis du er startet på elektrikeruddannelsen før 1. august 2015.

OBS: Praktikvejledninger til den nye elektrikeruddannelse er under udarbejdelse.

Den 1. juli 2008 trådte en ny bekendtgørelse samt uddannelsesordning for elektrikeruddannelsen i kraft. I den forbindelse er der udarbejdet nye praktikvejledninger for praktikperioderne i virksomheden. 

Praktikvejledningen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Vejledningen informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden i virksomheden. Ud over at være et dialogværktøj, er praktikvejledningen også elfagets praktikerklæring.

Praktikvejledningen skal påføres oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner lærlingen har været beskæftiget med i virksomheden, om lærlingen har nået målene for praktikperioden og angivelse af virksomhedens vurdering af lærlingens eventuelle særlige behov, med hensyn til den efterfølgende skoleundervisning eller praktikuddannelse i virksomheden.

Praktikvejledningen fremsendes af erhvervsskolen og udfyldes af praktikvirksomheden i samarbejde med eleven. Praktikvejledningen opbevares af virksomheden, og kopi sendes til erhvervsskolen. 

Praktikvejledningen skal udfyldes!

Du finder links til de forskellige praktikvejledninger her på siden.