Regionernes Kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond kan støtte dig med op til 25.000 kr. Fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

Den Regionale Kompetencefond er etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2015 af Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) sammen med Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, og 3F Fagligt Fælles Forbund.

Formålet er at fremme og understøtte regionernes kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau, til gavn for den regionale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på det regionale arbejdsmarked, herunder den enkeltes kompetencer i forhold til en styrket, tværgående opgaveløsning.

Fonden er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i regionerne for de medarbejdergrupper, der er omfattet af aftalen. Fonden er dermed et supplement til og kan anvendes i sammenhæng med den indsats, der foregår for at styrke den tværgående indsats med henblik på at sikre fokus på patientforløb mv.

Få overblik over Regionernes Kompetencefond her på siden, og hvordan du søger.