Ret til tidlig pension som sikkerhedsnet

Mange har fået retten til tidlig pension, men langt fra alle bruger den

fa-k tidlig pension

Opgørelser tyder på, at mange – også blandt medlemmerne af Din Faglige A-kasse – betragter retten til tidlig pension (’Arne-pensionen’) som et godt sikkerhedsnet at have, men som man ikke gør brug af, før det er nødvendigt. Lidt under ti procent af a-kassens medlemmer med denne ret havde pr. 31. maj gjort brug af den.

Pr. 31. maj 2022 har i alt 37.700 personer fået tildelt retten til at kunne trække sig værdigt tilbage i de kommende år. Frem til samme dato har 6.600 borgere svarende til 5.100 fuldtidspersoner fået udbetalt tidlig pension.

Tallet ventes at stige frem mod året udgang, hvor flere har mulighed for at overgå til tidlig pension, men ifølge et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard blev det ved indgåelsen af aftalen ”med betydelig usikkerhed skønnet, at 24.000 helårspersoner ville overgå til tidlig pension i 2022.”

Ministeren skriver, at den aktuelle situation på arbejdsmarkedet med rekordhøj beskæftigelse og mangel på arbejdskraft kan have bidraget til, at flere har valgt at gå fra lidt senere end først planlagt.

På tredjepladsen

For medlemmer af Din Faglige A-kasse gælder, at 3.451 har den alder, hvor man er berettiget til at søge den tidlige pension, og 821 – svarende til 23,8 procent – har fået tildelt retten pr. 31. maj (se tabellen nederst på siden).

Når det gøres op efter andelen af søgeberettigende medlemmer, der har fået ret til tidlig pension, ligger Din Faglige A-kasse ligger på tredjepladsen blandt a-kasserne.

Men det er altså ikke alle, der har fået tildelt retten, der også har benyttet sig af den. På hjemmesiden jobindsats.dk kan man finde frem til, at 78 personer fra a-kassen pr. 31. maj modtager ydelsen (se tabellen øverst på siden). Det varer til 9,5 procent af de 821, der på det tidspunkt har fået tilkendt retten.

Grundlæggende tryghed

Det kunne således tyde på, at mange vælger at bruge retten til tidlig pension som et ’sikkerhedsnet’. Eller som Peter Hummelgaard skriver i det omtalte svar:

”Det vil langt fra være alle, der vil vælge at gøre brug af retten. Men alene det, at de nu har retten til at trække sig tilbage lidt før, giver dem en grundlæggende tryghed, som de ikke havde før, og som er rar at have, hvis kræfterne lige pludselig slipper op.”

oversigt tillig pension