Så faldt arbejdsløsheden igen

Økonomisk turbulens har indtil videre ikke påvirket elektrikernes beskæftigelse

a-statistik 08-2022

Efter en lille stigning i juli er arbejdsløsheden blandt de forsikrede medlemmer af Dansk El-Forbund nu faldet igen. Ifølge den seneste statistik var ledighedstallet i august på 0,85 procent mod 0,92 i juli.

Den økonomiske turbulens har altså tilsyneladende ikke haft virkning på elektrikernes beskæftigelse. Overordnet har arbejdsløshedsprocenten nu været under en siden november 2021.

Men for visse afdelinger har det været situationen i endnu længere tid. Afdeling Lillebælt har således ligget under den ene procent siden juli 2021, og Midtjylland har gjort det siden august 2021.

Bornholm kommer også i august ud med et rundt 0. Det er denne gang situationen for sjette måned i træk.

Kun to afdelinger havde i august lidt over den ene procent arbejdsløse. I Vestsjælland og Nordjylland var tallene henholdsvis 1,24 og 1,08. Østjylland lå på præcis en procent.

De lave tal er også jævnt fordelt på aldersgrupperne. Lavest lå i august de 40-44-årige med 0,43 procent. Det højeste tal ses hos de 30-34-årige, der havde 1,19 procent.

a-statistik 08-22 alder