Sejlende medlemmer

Overenskomster og relevant information for dig som sejlende elektriker i indre eller internationalt farvand.

Som søfarende elektriker er du underlagt andre regler og love end, når du arbejder i land. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i dine rettigheder og pligter. Dem kan du læse her på siden. Hvis der er noget, du ikke finder svar på, kan du kontakte din lokalafdelling.

Da der er stor forskel på at arbejde som elektriker i land og arbejde som søfarende elektriker, er det særligt vigtigt, at du husker at orientere din lokalafdeling om, hvilket rederi du er ansat hos.

Værd at vide når du er søfarende elektriker
Søfartsbog

Det er som udgangspunkt ikke et krav, at danske søfarende har en søfartsbog. Men hvis du sejler internationalt, skal du huske at få lavet en søfartsbog, da mange andre lande har det som et krav.

Du er selv ansvarlig for at købe en søfartsbog, medmindre du har aftalt andet med dit rederi ligesom med dit pas.

Søfartsbøger udstedes af Søfartsstyrelsen. Læs mere her:

SKAT, DIS

Den løn du optjener om bord på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), er fritaget for beskatning.

For at få udbetalt din skattekompensation, skal du huske at registrere dig hos udligningskontoret. Kontoreret er etableret af de danske rederier til at administrere, beregne og kontrollere skattekompensationsbeløb til DIS-søfarende.

DEF er medlem af CO-Sea

Dansk El-Forbund er associeret medlem af CO-Sea, hvor vi også har en plads i bestyrelsen. Dermed sikres de søfarende elektrikere størst mulig indflydelse i råd og nævn indenfor det maritime område.

CO-Sea bistår som en del af samarbejdet Dansk El-Forbund, som rådgiver ved overenskomstindgåelse og ved medlemssager.

Læs nyt fra søfarten i CO-Seas fagblad:

Medsejlads og Skibsbesøg

Gennem vores medlemskab i CO-Søfart, har vi også et tæt samarbejde med Metal Maritime. Så når deres rejsesekretærer besøger dit skib, er du som medlem af Dansk El-Forbund mere end velkommen til at kontake dem. Hvis de ikke selv kan svare på dit spørgsmål, vil de sætte dig i kontakt med en kollega hos Dansk El-Forbund.

Se hvornår de kommer ombord her:

Ferie

Du følger bekendtgørelse om ferie for søfarende. CO-Søfart, som Dansk El-Forbund er medlem af, har bl.a. sørget for at søfarende ikke får indefrosset deres feriepenge i overgangsordningen til den nye ferielov. Læs mere her:

A-kasse

Kontakt A-kassen hvis du overvejer at sige op hos dit rederi. Som søfarende kan du i visse tilfælde undgå karantæne jf. sømandslovens §7, hvis du selv vælger at sige op.

PFA Søordning

Hvis du er ansat på en overenskomst, hvor du indebetaler til PFA Pension, er du også en del af sundhedsordningen PFA Søordning.

Hjælpelinje for Søfarende

Hvis du er udsat for eller vidne til krænkende adfærd til søs, så brug hjælpelinjen for søfarende: Helpline. Den er en del af be a buddy kampagnen, Kampagnen er igangsat af SHW (se fanen ”Arbejdsmiljø til søs”).

Arbejdsmiljø til Søs

Handelsflådens Velfærds- og Arbejdsmiljøråd eller Sea Helath and Welfare (SHW), skal bl.a. sikre et godt arbejdsmiljø til søs. SHW er nedsat ved lov og har en del magtbeføjelser på det maritime område, herunder står de f.eks. for Søfartens Arbejdsmiljøtjeneste, som er tilsynsmyndighed for søfarten.

 

SHW består er en bestyrelse på 8 personer med 4 fra arbejdstager- og 4 fra arbejdsgiver siden. Formanden for dette organ er i øjeblikket Metal Maritimes formand, som også er formand for CO-Sea, hvilket Dansk El-Forbund er en del af.


Vi har samlet alle relevante overenskomster for dig som søfarende elektriker eller lærling. Er du i tvivl om, hvilken aftale du tilhører, så kontakt din lokalafdeling.

Overenskomster for søfarende elektrikere
Skibsmekanikerlærlinge

Denne overenskomst gælder for skibsmekanikerlærlinge og elektrikerlærlinge (i det efterfølgende kaldet lærlinge), der har indgået uddannelseskontrakt med ansættelse i et rederi.

Overenskomsten er gældende for lærlinges tjeneste i skibe registreret i Dansk Interna­tionalt Skibsregister - jf. DIS-lovens § 10 Stk. 2, såvel som for tjeneste i skibe registre­ret i Dansk Skibsregister (DAS), herunder de for uddannelsen fastlagte skoleperioder, der gennemføres i tilknytning til skibstjenesten.

I det omfang lærlinge i praktikperioden gør tjeneste i landvirksomheder, gælder aftalen om løn- og arbejdsforhold for lærlinge aftalt mellem Dansk Industri og CO-industri, inklusiv reglerne for skoleophold.

Danske Rederier

Overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og Danske Rederier gælder for elektrikere, som gør tjeneste om bord på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jfr. DIS lovens § 10, stk. 2.

Mols-Linien

Disse overenskomster gælder for personer, der ansættes som reparatører eller elektrikere, og som har erhvervet en faglig grunduddannelse eller kvalifikationsmæssigt er anerkendt som håndværker med faglig uddannelse indenfor metal- eller el-faget.

DIS overenskomst mellem DEF/MM og Molslinjen

DFDS A/S

Dansk El-Forbund har ved overenskomst aftalt at elektrikere indtræder som officerer.

Som elektriker hos DFDS følger du nedenstående aftaler. Du starter med den øverste, det som ikke er beskrevet her, er dækket af 2. aftale og det som ikke er beskrevet her, er dækket af 3. aftale.

Scandlines

Dansk El-Forbund har en aftale med Scandlines om, at elektrikerne følger overenskomst og lokalprotokollater for skibsassistenter hos Scandlines.

Som elektriker hos Scandlines følger du nedenstående aftaler. Du starter med den øverste, det som ikke er beskrevet her, er dækket af 2. aftale og det som ikke er beskrevet her, er dækket af 3. aftale.

Fjordline

Hos Fjordline har Dansk El-Forbund og CO-Søfart aftalt, at elektrikerne indtræder som officerer og aflønnes som 2. maskinmester.

Som elektriker hos Fjordline er du ansat på individuelle forhold og følger nedenstående aftaler. Du starter med den øverste, det som ikke er beskrevet her, er dækket af 2. aftale og det som ikke er beskrevet her, er dækket af 3. aftale.

ForSea

Dansk El-Forbund har en aftale med ForSea om, at elektrikerne følger overenskomst og lokalprotokollater for skibsassistenter hos Scandlines.

Som elektriker hos Scandlines følger du nedenstående aftaler. Du starter med den øverste, det som ikke er beskrevet her, er dækket af 2. aftale og det som ikke er beskrevet her, er dækket af 3. aftale.