Seniorfridag

Her kan du læse om reglerne for seniorfridage, og hvordan du kan indgå en seniorordning.

Når du er omfattet af Elektrikeroverenskomsten eller Industriens overenskomst, har du mulighed for at indgå en seniorordning med din arbejdsgiver. Seniorordningen giver dig ret til at tage et vist antal seniorfridage om året. Du har ret til at afholde fridagene, fra 5 år før du når folkepensionsalderen. Seniorordningen kan du bruge som en måde at trappe ned, frem til du går på pension.

Du skal aftale seniorordningen med din arbejdsgiver, som skal varsles i god tid. I har forskellige muligheder, når I aftaler en ordning. Du og din arbejdsgiver kan f.eks. aftale, at du får en reduktion i din arbejdstid, at du får længere sammenhængende perioder uden arbejde, eller du fordeler dine seniorfridage ud over året.

Er du i tvivl, om du skal indgå en seniorordning, eller har du brug for vejledning, så tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt din lokalafdeling.

Hvis du er omfattet af Elektrikeroverenskomsten
Hvis dine dage ikke skal finansieres

Hvis du ønsker at afholde seniorfridage, skal du give din arbejdsgiver besked.

Hvis dagene ikke skal finansieres med opsparingen på din fritvalgskonto eller pension, skal du varsle dine seniorfridage som restferie: en måned – med mindre du og din arbejdsgiver har aftalt noget andet.

Hvis dine dage skal finansieres

Hvis dine seniorfridage skal finansieres af opsparingen på din fritvalgskonto eller pension, skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. november før det pågældende år.

Du kan dog ikke overføre mere, end der er nødvendigt for at vedligeholde din pension med forsikringer og administration. Det betyder, at der fortsat skal indbetales min. 2 % til pension.

Du indgår som regel en aftale for et år ad gangen. Ønsker du f.eks. at afholde et antal seniorfridage i 2020, skal du give din arbejdsgiver skriftlig besked senest 1. november 2019. Du skal oplyse, at du ønsker at indgå en seniorordning samt præcisere, hvor mange dage du ønsker at holde fri i det kommende år.I kan også indgå en aftale om andre måder at reducere din arbejdstid.

Hvis du i løbet af et kalenderår gerne vil indgå en aftale om en seniorordning, skal du aftale det med din arbejdsgiver.

Du har ret til op til 32 seniorfridage om året

Når du er ansat på Elektrikeroverenskomsten, har du ret til at tage op til 32 seniorfridage om året.

De 32 seniorfridage er uden løn. Det vil sige, at din løn nedsættes svarende til det antal dage, som du vælger at holde fri. En seniorfridag svarer til 7,4 timer.

Du kan vælge at finansiere dine fridage med din SH-/fritvalgskonto eller opsparingen på din pensionsindbetaling.

Er du i tvivl, så tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt din lokalafdeling.

Hvis du vil ændre eller træde ud af en seniorordning

Du aftaler typisk din seniorordning ved en årlig samtale med din arbejdsgiver. Her kan du bekræfte, at du ønsker at fortsætte ordningen for det kommende kalenderår, eller at du gerne vil ændre din ordning – f.eks. antallet af seniorfridage, eller hvis du ikke ønsker at indgå en seniorordning for det kommende kalenderår. Du skal give din arbejdsgiver besked senest 1. november inden det pågældende år.

Hvis du gerne vil afbryde eller ændre din seniorordning i løbet af et kalenderår, skal du aftale det med din arbejdsgiver.

Når du når pensionsalderen

Hvis du og din arbejdsgiver er enige, kan du fortsætte din seniorordning, også efter du har nået pensionsalderen. Ellers kan I indgå en anden aftale om begrænset arbejdstid og løn.

Er du i tvivl, så tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt din lokalafdeling om dine muligheder.


Hvis du er omfattet af Industriens overenskomst
Du skal varsle din arbejdsgiver

Du indgår en seniorordning pr. ferieår.

Hvis du ønsker at indgå en seniorordning, skal du varsle det over for din arbejdsgiver, senest 1. april før ordningen i det pågældende ferieår træder i kraft. Ønsker du f.eks. at afholde et antal seniorfridage i det kommende ferieår, skal du have givet din arbejdsgiver skriftlig besked senest 1. april 2019. Her skal du oplyse, at du ønsker at indgå en seniorordning samt præcisere, hvor mange dage du ønsker at holde fri i det kommende år.

I kan også indgå en aftale om andre måder at reducere din arbejdstid.

Hvis du i løbet af et ferieår gerne vil indgå en aftale om en seniorordning, skal du aftale det med din arbejdsgiver.

Sådan finansieres dine seniorfridage

Dine seniorfridage skal finansieres af fritvalgskontoen. Du får samme betaling som ved løn under sygdom.

Det vil sige, at du har ret til at tage så mange seniorfridage, som fritvalgskontoen kan finansiere. Hvis du ønsker flere fridage, kan du tage en del af dit pensionsbidrag og overføre det til fritvalgskontoen. På den måde kan du tage flere seniorfridage.

Hvordan dagene skal finansieres, aftaler du med din arbejdsgiver.

Er du i tvivl, så tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt din lokalafdeling.

Hvis du vil ændre eller træde ud af en seniorordning

Du aftaler typisk din seniorordning ved en årlig samtale med din arbejdsgiver. Her kan du bekræfte, at du ønsker at fortsætte ordningen for det kommende ferieår, eller at du gerne vil ændre din ordning – f.eks. antallet af seniorfridage, eller hvis du ikke ønsker at indgå en seniorordning for det kommende kalenderår. Du skal give din arbejdsgiver besked senest 1. april inden det pågældende ferieår.

Hvis du gerne vil afbryde eller ændre din seniorordning i løbet af et ferieår, skal du aftale det med din arbejdsgiver, men du har ikke krav på det.

Når du skal holde en seniorfridag

Dine seniorfridage skal varsles på samme måde som restferie – med mindre du og din arbejdsgiver har aftalt andet. Det betyder, at du skal give din arbejdsgiver et varsel på mindst en måned, før du afholder dine seniorfridage.


 

Aftalen om en seniorordning blev indgået ved overenskomstforhandlingerne i 2017. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2018.

Er du ansat i det offentlige, har du andre muligheder for at gå ned i tid.