Seniorpolitik virker

Undersøgelse: God plads til forbedring af indsatsen for at inkludere ældre på arbejdsmarkedet

senior-rapport forside

Seniorpolitikker er med til at fastholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet. Og på de danske arbejdspladser kan der gøres meget mere for at inkludere ældre mennesker i arbejdslivet.

Sådan lyder nogle af konklusionerne på, hvad der ifølge en pressemeddelelse er den hidtil mest omfattende og detaljerede undersøgelse af danske arbejdspladsers håndtering af seniorpersonalet.

Det er Aalborg Universitet, der fortæller om bogen ’Arbejdspladsen og seniorpersonalet. Rekruttering, fastholdelse og afvikling af seniorarbejdskraften’. Arbejdsmarkedsforsker, professor Per H. Jensen, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet, er redaktør på værket, som han har lavet sammen med forskerkolleger.

Datamaterialet er meget stort og viser blandt andet, at seniorpolitikker virker og bidrager til, at seniorerne udskyder tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. Men ifølge Per H. Jensen er det samlede budskab altså, at der på arbejdspladserne kan gøres meget mere for at inkludere ældre mennesker i arbejdslivet.

Det fremgår, at seniorpolitikker, og især fastholdelsespolitikker, bliver mere almindelige på det danske arbejdsmarked. Der er forskel på tværs af virksomheder og sektorer, og professoren mener, at arbejdspladserne kan lære af de erfaringer, der er opsamlet i den nye bog.

Den har haft fokus på arbejdsgivernes rolle som ’key players’ i bestræbelserne på at fastholde flere seniorer i beskæftigelse. Men den henvender sig til ’alle, der har en interesse for seniorpolitiske problemstillinger’, og den kan downloades gratis her på universitetets hjemmeside.