Skal du også forhandle løn?

Se på virksomhedens økonomi, når du skal forhandle.

Billede viser ikon for løn med OK-mærketDet er en udbredt tradition, at de årlige lønforhandlinger starter omkring 1. marts. Her er forslag til, hvordan du kommer i gang.

Og så husk, at også jeres lærling bør kunne mærke, hvis det går godt i virksomheden.

1) Hvordan er virksomhedens økonomi?

Et rigtig godt redskab i lønforhandlingerne er at henvise til virksomhedens økonomi, vel at mærke hvis det går godt for virksomheden.

Hvis virksomheden selv udsender information om økonomien, kan det være en god ide at bruge det aktivt. Ellers vil det officielle regnskab i de fleste tilfælde være tilgængeligt på virk.dk

Kontakt lokalafdelingen, hvis du har brug for hjælp til at se på virksomhedens økonomi.

2) Elbranchens økonomi og indtjening

El-branchens generelle økonomi behandles desuden årligt af TEKNIQ Arbejdsgiverne, og offentliggøres typisk medio marts. Disse analyser kan også være brugbare i lønforhandlingen.

Desuden har Dansk El-Forbund igen i år bedt Arbejderbevægelsens Erhvervsråd om at udarbejde en rapport for el-branchens økonomi og indtjening. Denne rapport forventer vi vil være tilgængelig i slutningen af marts.

Hvis du som tillidsrepræsentant har planer om at forhandle generelle lønvilkår for kollegaerne med virksomheden, kan du med fordel vente med at afslutte lønforhandlingen, til du har orienteret dig om rapporten.

Du får rapporten tilsendt, så snart den er færdig.

3) Lærlinge kan også få mere end mindstebetaling

Forbundet opfordrede alle tillidsvalgte i efteråret 2020 til også at indberette lærlingelønninger. Det betød, at der blev indberettet 3,5 gange så mange lønninger for lærlinge til lønstatistikken som forrige år.

De mange indberetninger gav et rigtigt godt grundlag for det videre arbejde. Men det bekræftede desværre også vores formodning om, at lærlingene i langt de fleste tilfælde kun bliver aflønnet med mindstebetalingen.

Det er vigtigt at understrege, at satserne i overenskomsten er minimumssatser.

Vi vil derfor opfordre dig til at forsøge at forhandle mere end mindstebetalingen til virksomhedens lærlinge – på samme måde som du ville gøre det for dine øvrige kollegaer.

⇒ Skal du ikke være den TR, som også fik forhandlet mere i løn til jeres lærling?

Med en fælles indsats kan vi forhåbentligt se det slå igennem på lønstatistikken i 2021.

Video: guide til lønforhandlingen

 

 

Se i øvrigt forbundets samlede guide til lønforhandling.