Skolehjem for lærlinge

Hvis erhvervsskolen ligger mere end fem kvarters transport fra din bopæl, kan du få tilbudt en skolehjemsplads

Der er forskellige regler for at bo på skolehjem. Det er også forskelligt, om du skal betale for det, eller det er gratis. Skolehjemmet kan oplyse dig om reglerne.

Når du har en uddannelsesaftale og skal benytte dig af skolehjem, kan din arbejdsgiver søge refusion via AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til eventuelle opholds- og transportudgifter.