Skolehjem for lærlinge

Hvis den skole, der udbyder elektrikeruddannelsen, ligger mere end fem kvarters transport fra din bopælen, kan du få tilbudt en skolehjemsplads.

Lærlinge, der bor på skolehjem, skal selv betale et mindre beløb for ophold og fortæring. Det pågældende uddannelsessted kan oplyse priserne. Lærlinge, som er forsørgere (har forældremyndighed), er fritaget for at betale.

AUB udbetaler refusionen automatisk på baggrund af skolernes oplysning om elevernes kostophold.

Retten til refusion gælder for kostophold, der er:

  • Nødvendige, dvs. at transporttiden mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter 
  • Aftalt mellem eleven og arbejdsgiver, og skolen ikke er nærmeste skole