Skolepraktikydelse

Som elev i praktikcentret modtager du ikke løn, men en månedlig praktikydelse, svarende til de gældende satser.

Din praktikydelse kan ikke suppleres med anden offentlig ydelse, og er du på kontanthjælp, dagpenge eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage ydelsen.

Skolepraktikydelsen fastsættes på de årlige finanslove.

Gældende satser for 2015

  • Elever under 18 år, pr. måned kr. 2.947,-
  • Hjemmeboende elever på 18 år eller derover, pr. måned kr. 7.055,-
  • Udeboende elever på 18 år eller derover, pr. måned. kr. 7.055,-