Skuemester

Som skuemester er du med til at kvalitetssikre elektrikeruddannelsen og sikre fokus på kvalitet og det gode håndværk.

En skuemester er en erhvervsaktiv uddannet elektriker, som overværer lærlinges svendeprøver. Siden starten af 1920’erne har elbranchen anvendt skuemestre ved svendeprøver.

Elbranchen er stolt af denne tradition, som både er til gavn for lærlinge og virksomheder, fordi den er med til at fastholde det høje niveau i uddannelsen og bidrager til koblingen mellem uddannelse og arbejdsmarked.

Kunne du tænke dig at være skuemester, så kontakt din lokalafdeling. Herefter vil de kontakte forbundet, som efterfølgende kontakter dig.

Mere om hvervet som skuemester
Faglige krav

Som skuemester skal du:

 • være erhvervsaktiv og følge branchens udvikling
 • være aktiv i forhold til uddannelsen af lærlinge
 • have erhvervserfaring som svend
 • have indgående kendskab til elektrikeruddannelsens indhold
 • have specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
Formelle krav

Du skal også overholde nogle formelle krav.

 • Som skuemester må du ikke være ansat på den erhvervsskole, hvor du skal virke som skuemester. Derudover må du heller ikke skue egne lærlinge eller lærlinge, som du har tætte relationer med.
 • Du må ligeledes ikke være medlem af det lokale uddannelsesudvalg eller bestyrelsen på den erhvervsskole, hvor du skal virke som skuemester.
 • For skuemestre gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet og tavshedspligt.
 • Er du fyldt 70 år, kan du ikke være skuemester.
Oplæring

Som ny skuemester bliver du indkaldt til introkursus. Den første gang du skal ud og skue, vil du være med som føl sammen med en erfaren skuemester.

Én gang om året bliver du indkaldt til en skuemesterkonference, hvor du bl.a. introduceres for nyheder i uddannelsen og får mulighed for at udveksle erfaringer med andre skuemestre.

Hvad kræver det at være skuemester?

Som skuemester er det er fordel, hvis du:

 • har lyst og vilje til at have med unge mennesker at gøre
 • er positiv og god til at finde de gode sider ved overhøringer
 • besidder et stort engagement over for de unge
 • er fagligt dygtig og følger med udviklingen inden for faget

At være skuemester kræver, at du især har tid i juni og december, hvor de fleste prøver ligger. Du skal også være parat til at sætte tid af til at være på forkant med fagets udvikling. Og din arbejdsgiver skal selvfølgelig også være med på at give dig "fri" til at tage ud og skue og deltage i kurser. Dansk El-Forbund yder løngodtgørelse for tabt arbejdstid.

Folder: Guide for skuemestre