Skuemester

Som skuemester er du med til at kvalitetssikre elektrikeruddannelsen på erhvervsskolerne og sikre fokus på kvalitet og det gode håndværk. Er det noget for dig?

Siden starten af 1920’erne har elbranchen anvendt skuemestre ved svendeprøver. Elbranchen er stolt af denne tradition, som både er til gavn for lærlinge og virksomheder, fordi den er med til at fastholde det høje niveau i uddannelsen.

Faglige krav til en skuemester

En skuemester skal:

 • Være erhvervsaktiv og følge branchens udvikling
 • Være aktiv i forhold til uddannelsen af lærlinge
 • Have indgående kendskab til elektrikeruddannelsens indhold
 • Have specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen

Formelle krav til en skuemester

 • Skuemestre må ikke være ansat på den erhvervsskole, hvor de skal virke som skuemester
 • Skuemestre må ikke skue egne lærlinge eller lærlinge, hvortil skuemesteren har tætte relationer (for skuemestre gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet og tavshedspligt)
 • Skuemesteren må ikke være medlem af det lokale uddannelsesudvalg eller bestyrelsen på den erhvervsskole, hvor skueningen foretages

Er du fyldt 70 år, kan du ikke virke som skuemester

Oplæring til skuemester

Første gang du skal deltage i en overhøring, vil det ske i samarbejde med en erfaren skuemester. Herefter vil du blive indkaldt til et skuemesterkursus, som klæder dig på i forhold til de rammer, som du skal arbejde under. Én gang om året bliver du indkaldt til en skuemesterkonference, hvor du bl.a. introduceres for nyheder i uddannelsen og får mulighed for at udveksle erfaringer med andre skuemestre.

Hvad kræver det at blive skuemester?

Som skuemester er det er fordel, hvis du:

 • Kan lide at have med unge mennesker at gøre
 • Er positiv og god til at finde de gode sider ved overhøringer
 • Er med på at sende signalet; "jeg vil dig og ved at du kan noget"
 • Besidder et stort engagement over for de unge
 • Er faglig dygtig og følger med udviklingen inden for faget

At være skuemester kræver, at du især har tid i juni og december, hvor der er allermest tryk på. Du skal også være parat til at sætte tid af til at være på forkant med fagets udvikling. Og din arbejdsgiver skal selvfølgelig også være med på at give dig "fri" til at tage ud og skue og deltage i kurser.

Hvis du har mod på at blive skuemester, skal du kontakte din lokalafdeling - de giver besked til forbundshuset, hvor du efterfølgende vil blive indkaldt til et møde.