Stor medlemstilgang i Dansk El-Forbund

Marts gav største medlemsfremgang i et år

At sige, at medlemmerne fosser ind i Dansk El-Forbund, er måske en lille overdrivelse. Men det er tæt på at være sandt: Det har længe gået godt for medlemstallet, og nu har marts bidraget med den største tilgang i et år.

Medlemsfremgang - vektorillustration

Tilgangen blev på i alt 302 fordelt på 286 lærlinge og 16 svende. Lærlingetilgangen er den højeste siden april 2018, hvor tallet var 291. Men dengang var tallet for svendene på minus 50, så nettotallet blev 241.

Der er altså tale om den største medlemstilgang i et år. Set over et helt år har der været en tilgang af 1.738 lærlinge og en afgang af svende på 539 – en samlet positiv medlemsfremgang på 1.199.

Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at tallet for svendene i marts er positivt. Det er første gang, der er sket i det seneste år, som opgørelsen omfatter.

Der vil altid være en vis afgang af svende – for eksempel på grund uddannelse eller jobskifte til andet fagområde, udmeldelse til gule, udmeldelse til pensionisttilværelse eller slet og ret dødsfald.

Og ingen tælles med to gange i opgørelsen: Når lærlingene meldes ind, tæller de som nye medlemmer, og når de skifter status og bliver til svende, tælles de ikke med igen som et plus til ’svendekontoen’. Det flotte plus i marts har altså andre årsager.

medlemsstatistik Dansk El-Forbund marts 2019