Stor TR-interesse for OK17

Pænt fremmøde af tillidsrepræsentanter på tre info-møder om Elektrikeroverenskomsten

God stemning og stor spørgelyst blandt tillidsrepræsentanterne. Sådan lød den umiddelbare beskrivelse fra forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen efter en tredages OK17-turné, der gik til henholdsvis Kolding, Viborg og Ringsted.

OK-møde

Orienteringsmøderne handlede først og fremmest om den aftale, Dansk El-Forbund og installatørerne i Tekniq har indgået om Elektrikeroverenskomsten. I alt mødte cirka 150 tillidsrepræsentanter fra både større og mindre virksomheder frem til arrangementerne, og umiddelbart bedømt virkede de også godt tilfredse – både med arrangementerne og med forhandlingsresultatet.

Tilfredse TR’er

– Det var et fint arrangement. Lidt sammenpresset, måske, og jeg kunne godt have brugt en time mere. Men det var givtigt, og jeg blev klogere, sagde Jim Larsen fra Wicotec Kirkebjerg om mødet, der inklusive en frokost varede fra klokken 12 til 16.

Om resultatet af forhandlingerne mente han, at det var lidt ’som ventet’:

– Det er et acceptabelt resultat. Og det kunne nok ikke være meget anderledes.

Ulrich Thomsen fra Kemp & Lauritzen var enig:

– Arrangementet er fint, og det er forhandlingsresultatet også. Hos os har vi måske ikke så mange, der får glæde af det med den nye funktionæroverenskomst, men fritvalgsordningen giver nogle penge, forbedringerne på uddannelsesområdet er vigtige, og det er fint, vi får flere redskaber til arbejdet med social dumping. Det er også noget, vi har haft inde på livet.

Ambassadører

Dagsordenen på møderne havde fire ’hovedblokke’. Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen indledte med en overordnet orientering om forhandlingsforløbet og resultatet generelt, mens næstformand Jan Jensen og forbundssekretærerne Christian Rosenkvist Elgaard og Ole Tue Hansen orienterede om henholdsvis uddannelsesløftet, den nye funktionæroverenskomst, fritvalgs- og seniorordninger mv. og om de forbedrede værktøjer til bekæmpelse af social dumping.

Efter hvert punkt var der spørgsmål og debat. Tillidsrepræsentanterne var velforberedte, og var processen var konstruktiv i – som formanden beskrev det – en god stemning.

Når det kommer til den snarlige urafstemning, så har en stor del af de fremmødte også meldt sig som OK-ambassadører, der vil gøre en ekstra indsats for at få stemmeprocenten i vejret. Nu er de endnu bedre klædt på med viden og argumenter.

OK 17 møde 2

OK 17 - møde 3