Strømsvigt? Kontakt elselskabet

Forbrugere kan komme til at betale dyrt ved at bruge deres sædvanlige elektriker ved strømsvigt

Hvis strømmen svigter så kontakt elselskabet, inden du kontakter en elektriker. Sådan lyder det kontante råd fra Ankenævnet på Energiområdet.

ledning

Baggrunden er tre sager, der for nylig er blevet afgjort i nævnet. Her valgte forbrugerne at kontakte en elektriker først og kom derefter til at hænge på regningen, selv om årsagen til strømsvigtet var fejl på nettet.

Ifølge Ankenævnet var forløbet i de tre sager stort set ens: Efter en strømafbrydelse kontaktede forbrugerne som det første deres egen elektriker, som fejlsøgte installationen og konstaterede, at fejlen var netselskabets ansvar.

Men forbrugerne fik efterfølgende regningen fra elektrikeren. Det klagede de over til Ankenævnet og krævede, at netselskabet skulle betale regningen, da fejlen var deres ansvar.

Afvisning

Ankenævnet afviste klagerne med henvisning til, at netselskabet ikke fik mulighed for selv at løse problemet, før elektrikeren blev tilkaldt. Købeloven giver netselskabet ret til selv først at forsøge at løse problemet.

På Ankenævnets hjemmeside fremgår det, at ’hvis fejlen er netselskabets ansvar, vil netselskabet selv løse problemet og ikke kræve betaling herfor. Skulle fejlen ikke være netselskabets ansvar, får forbrugeren dette at vide og kan herefter kontakte en elektriker.’

Rådet til forbrugere, der oplever strømsvigt, er derfor at kontakte deres elselskab, før de kontakter en elektriker.

Gode råd

Også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside omtaler nævnets afvisning af klagerne og slutter omtalen af med at give forbrugerne nogle gode råd, som de kan bruge, når strømmen svigter:

  • Kontakt hurtigst muligt dit elselskab. Det er elselskabet, du har indgået en aftale om levering af strøm med, og som du betaler din elregning til
  • Elselskabet kan selv vælge at henvise dig til netselskabet, der ejer og driver ledningsnettet
  • Skyldes strømsvigtet fejl på forsyningsnettet, skal elselskabet forsøge at løse problemet uden udgifter for dig
  • Afviser elselskabet at løse problemet, kan du kontakte Ankenævnet på Energiområdet. Husk, at du skal kunne dokumentere, at du har været i kontakt med elselskabet. På Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside finder du en klagevejledning.

Man kan læse mere om Energiankenævnet her