Svag job-optimisme er vendt tilbage

Konjunkturtallet for beskæftigelse på elområdet er ikke prangende – men dog positivt

konjuktur 8-22

Efter at Danmarks Statistiks (DS) konjunkturbarometer i slutningen af juli for første gang i flere år viste negative beskæftigelsesudsigter for elbranchen, er der nu igen en smule optimisme at spore. Det viser de tal, der er med til at danne baggrund for opgørelsen for august.

Nettotallet for bygge- og anlægsområdet elinstallation er denne gang på 2. Det er det samme som i juni, hvorefter det i juli dykkede til minus 6. Det var første negative nettotal siden juni 2020, hvor corona-nedlukningen stadig havde effekt.

Et positivt nettotal betyder, at et flertal af områdets virksomheder forventer en stigning i beskæftigelsen de kommende tre måneder. Et negativt tal viser negative forventninger til de kommende tre måneders beskæftigelse.

Jobtallene for elområdet svarer meget godt til den generelle konjunkturudvikling, hvor DS blandt andet fortæller, at der i ”denne måned ses et stort fald i andelen af virksomheder i detailhandlen, der er noget eller meget påvirket af forsyningsproblemer, da andelen falder fra 60 pct. i juli til 40 pct. i august.” Der er fortsat mangel på arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet, og generelt har de såkaldte tillidsindikatorer genvundet noget af det tabte.