Svagt faldende job-forventninger i konjunkturanalyse

… men tallene er fortsat pæne, og installationsbranchen venter god omsætning

job-forventninger

For anden måned i træk er der faldende forventninger til beskæftigelsen inden for el-installation. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik (DS).

De nye tal er dog ikke alarmerende: Tallene er fortsat pæne, og der er også stigende forventninger til omsætningen i branchen.

Forventningerne til de kommende tre måneders beskæftigelse er i august udtrykt i indikatortallet 6, hvor det i juli var 8. I juni var tallet helt oppe på 15, og i august sidste år var det 16.

Tendensen i branchen følger den generelle, sammensatte konjunkturindikator, hvor DS fortæller, at indikatoren for bygge- og anlægsområdet falder fra minus 3 til minus 4, men samtidig stadig også følger en stigende tendens.

Når det gælder forventningerne til omsætningen inden for el-installation, er tallet steget fra 12 i juli til 18 i august – det samme som i august sidste år. I det seneste år har dette tal faktisk kun været højere i september (20) og oktober (21) sidste år.

omsætning konjunktur

I tabellen øverst på siden ses forventningerne til de kommende tre måneders beskæftigelse i el-installation gennem det seneste år, og i tabellen umiddelbart herover ses forventningerne til omsætningen i samme periode. I tabellen herunder vises de samme tal som i de to tabeller ovenfor sammenstillet med de faktiske tal, som de kom til at se ud de tre forudgående måneder 

konjunktur 8-17 job og omsætning