Tekniq Arbejdsgiverne

Overenskomster indgået med Tekniq Arbejdsgiverne med baggrund i el-autorisation

Overenskomstområdet dækker alt arbejde under Dansk El-Forbunds uddannelses- og organisationsområde i virksomheder, der er medlem af Tekniq Arbejdsgiverne, og som har deres forretningsområde og indtjening med baggrund i en el-autorisation.

Overenskomsterne er:

  • El-Installationsoverenskomsten
  • Tiltrædelse til Industri- og VVS-overenskomsten

Ved akkordarbejde gælder reglerne i Elektrikeroverenskomsten mellem Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne.

Du kan hente overenskomster her fra siden, ligesom du kan tilgå El-lovportalen.