Tiltagende mangel på elektrikere

Tæt på 2007/2008-tilstande på el-området når det gælder mangel på arbejdskraft hos el-installatører

Efter et lille dyk i juli og august er optimismen er vendt tilbage inden for branchen elinstallation. September-tallene fra Danmarks Statistik over forventninger til omsætning og beskæftigelse i branchen viser en stigning – og det samme gælder oplevelsen af mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsende faktor.

forventninger barometer 9-17

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge- og anlægsområdet som sådan er uændret fra juli og august til september og ligger på minus fire. Anderledes ser det ud for elinstallation.

Forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder er her steget fra nettotallet otte i juli og seks i august til 12 i september. Når det gælder forventningerne til omsætningen de næste tre måneder er tallet steget fra 12 i juli til 18 i august og 24 i september.

Arbejdsløshedstallet blandt elektrikerne har længe været lavt, og med en stigende omsætning i branchen og forventninger om øget beskæftigelse stiger også tallet for, hvordan mangel på arbejdskraft opleves som en produktionsbegrænsende faktor. Dette tal er nu for området el-installation så højt, at det ikke har været højere siden de ’ekstreme’ tilstande i 2007/2008 – lige før boblen brast.

Her handler tallet om situationen i måneden forud, og i september i år har 32 procent oplevet mangel på arbejdskraft som en begrænsende faktor. Det er det højeste tal siden april 2008, hvor det var 38.

Som diagrammet herunder viser, har der i den mellemliggende periode været tidspunkter, hvor ingen oplevede mangel på arbejdskraft som noget, der begrænsede produktionen. Omvendt var tallet højest i oktober 2017, hvor det nåede 48. Måske når det næsten samme tal ti år senere.

a-mangel sep 17