Uddannelsesaftaler

En erhvervsuddannelse gennemføres på baggrund af en uddannelsesaftale.

Der findes fire forskellige varianter af uddannelsesaftaler:

  • Ny mesterlære
  • Den almindelige uddannelsesaftale
  • Den almindelige kombinationsaftale
  • Den korte uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftalen omfatter både skole og praktikperioder.

De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af dig eller din arbejdsgiver. Herefter er aftalen uopsigelig, og den kan kun ændres, hvis begge parter er enige – eller ophæves, hvis en af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser.

Ophæves din uddannelsesaftale, skal du indgå en restuddannelsesaftale med en ny virksomhed for at kunne færdiggøre din uddannelse.

Yderligere info

Du kan læse mere om uddannelsesaftaler via linket til UVM her på siden.