Valg 2019

Forbundets temaside om valg til Folketinget 2019.

Den 5. juni skal der stemmes til Folketinget.

valg 2019 vælgere til stemmeboks

Her på siden vil Dansk El-Forbund løbende opdatere med aktuelle temaer, information om DEF-kandidater samt korte videoer. Følg også Dansk El-Forbund samt forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen på Facebook.

4 temaer – 4 budskaber
Stem for værdig tilbagetrækning – retfærdigt pensionssystem nu!

Slidte lønmodtagere fortjener tidligere folkepension – vi har brug for et mere retfærdigt pensionssystem.

Pensionssystemet er ude af balance
I 2006 vedtog et flertal i Folketinget den såkaldte velfærdsaftale om højere pensionsalder – med mulighederne for efterløn som en del af løsningen. Siden er efterlønnen i realiteten afskaffet. En ny ret til tidlig folkepension for de slidte kan sikre balancen igen.

Elektrikere får problemer med knæ, skuldre og følger af stødskader
Der er brug for investeringer i et bedre arbejdsmiljø, så elektrikere slides mindre. Samtidig skal der være bedre muligheder for tilbagetrækning for dem, der bliver alvorligt nedslidte undervejs i arbejdslivet.

Valg 2019 værdig tilbagetrækning postkort Valg 2019 værdig tilbagetrækning postkort

Stem for et fair arbejdsmarked – Stop social dumping

Stop social dumping, indfør mere kontrol i Danmark og bedre regler i EU. Med frihed følger ansvar – dét er fair!

Social dumping bekymrer elektrikere
Social dumping bekymrer 90 procent af elektrikerne i Dansk El-Forbunds medlemspanel i større eller lidt mindre grad. 81 procent mener, at Folketinget ikke gør nok for at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Og 90 procent mener, at Folketinget skal sikre mere kontrol med social dumping. Dansk El-Forbund ønsker, at politikerne øger kontrollen som et middel mod social dumping.

Elektrikere ønsker pres på EU
Et forslag fra Dansk El-Forbund og BAT-kartellet indebærer, at det indre markeds fri bevægelighed også bliver fair bevægelighed: En arbejdsmarkedsprotokol, et EU ID-kort, en løn- og arbejdsvilkårs-garanti, kontrol med vikarbureauer og falske selvstændige samt minimumsrettigheder i Udstationeringsdirektivet. Dansk El-Forbund ønsker at Folketinget og Europa-Parlamentet skal lægge øget pres på EU for at sikre et fair og ansvarligt arbejdsmarked.

Stem for et fair arbejdsmarked DEF valg 2019Stop social dumping DEF Valg 2019

Stem for mere effektiv energi – invester i intelligente el-løsninger

Den mest grønne energi er den, vi ikke bruger – klimaet har brug for at vi investerer mere i intelligente el-løsninger.

Vi kan nå langt med flere investeringer i effektiv energi
Intelligente el-løsninger mindsker forbruget af energi. Der er meget at nå, hvis vi energirenoverer boliger, erhvervsbygninger og i industrien. Folketingets energiforlig fra 2018 mindskede investeringerne i energieffektivitet. Det vil gavne klimaet, hvis vi bliver mere ambitiøse og investerer mere.

Danmark skal fortsat være et produktionsland
Med intelligente el-løsninger og energirenovering kan Danmark blive et klimavenligt produktionsland med en stærk økonomi, og vi kan holde arbejdspladserne i Danmark. Samtidig kan de el-tekniske løsninger fra danske virksomheder blive en stor fordel for vores eksport i en tid, hvor flere og flere i Europa og andre steder arbejder med den grønne omstilling.

Valg 2019 effektiv energi klimavenlig løsningerValg 2019 effektiv energi klimavenlige løsninger

Stem for uddannelse og arbejdsmiljø – invester i fremtiden

Stop besparelserne på de områder, fremtiden skal bygge på. Investeringer i uddannelse og arbejdsmiljø betaler sig.

Elektrikere lever af deres uddannelse
Nedskæringerne på uddannelsesområdet i årene 2016-2019 har betydet samlede besparelser på 9 mia. kroner, viser en opgørelse fra AE. Hvis det fortsætter, vil tallet vokse til over 20 mia. kroner i 2022. Men kun uddannelse kan ruste os til fremtidens teknologiske og miljømæssige udfordringer. Dansk El-Forbund ønsker flere midler til uddannelserne i stedet for færre: Det er rettidig omhu!

Elektrikere trues af ulykker og nedslidning
Siden 2007 er bevillingerne til Arbejdstilsynet blevet beskåret mere end 190 millioner målt i faste priser. Vi skal arbejde flere og flere år, før vi kan trække os tilbage, og samtidig er det årlige budget til tilsyn med arbejdsmiljøet reduceret med en tredjedel. Med en ny aftale i Folketinget her lige inden folketingsvalget kommer vi i 2022 tilbage til niveauet fra 2015. Det er godt, men Dansk El-Forbund ønsker flere midler til den forebyggende indsats: Det er rettidig omhu!

Valg 2019 invester i arbejdsmiljø og uddannelseValg 2019 invester i arbejdsmiljø og uddannelse


Se videoer
Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen

- I Dansk El-Forbund opfordrer vi ikke medlemmerne til at stemme på bestemte partier eller politikere. Men vi blander os, når det handler om elektrikernes forhold, siger formand Jørgen Juul Rasmussen.

Næstformand Jens-Olav Pedersen om social dumping

En undersøgelse viser, at 90 procent af elektrikerne i Dansk El-Forbund er bekymrede for social dumping.

Næstformand Benny Yssing om uddannelse

Nedskæringerne på uddannelsesområdet i årene 2016-2019 har betydet samlede besparelser på 9 mia. kr. Hvis det fortsætter, vil tallet vokse til over 20 mia. kr. i 2022. Men kun uddannelse kan ruste os til fremtidens teknologiske og miljømæssige udfordringer.


Kandidater
Rasmus Peter Henriksen

Folketingskandidat Rasmus P. Henriksen SF Fyn Folketingsvalg 2019

Folketingskandidat, SF – Fyn

Foto: William Vest-Lillesø

Jonathan Simmel

Folketingskandidat Jonathan Simmel Enhedslisten København

Folketingskandidat, Enhedslisten – København

Foto: privat


 

Pressekontakt

Har du brug for uddybende kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os:

Jørgen Juul Rasmussen

Jørgen Juul Rasmussen

Forbundsformand
33 29 70 01
20 26 41 80

Peter Koch Palshøj

Kommunikationschef
33 29 70 80
61 15 02 10

Benjamin Rothenborg Vibe

Journalist
33 29 70 12
20 25 63 70

Jim Jæger

Redaktør
33 29 70 06
20 24 16 82