Vej-LED udvikles fortsat

Vejbelysning: Nu med kontaktannoncer og konferencer

Gate 21 lysprojekt

Omstillingen til brug af LED i gadebelysning har allerede stået på længe, men der er fortsat store besparelser at hente. Nu søger det storkøbenhavnske partnerskab Gate 21 og Innovation Skåne efter danske og svenske kommuner, som vil deltage i et projekt, der skal hjælpe kommuner videre med omstillingen til energieffektiv LED-belysning.

Opfordringen til samarbejde kommer i en slags ’kontaktannonce’ fra Gate 21, hvor det fremgår, at LED-belysning generelt fører til lavere energiforbrug, sparede udgifter til drift og vedligeholdelse af belysningen og ofte også til bedre lys. Det nye projekt er under udvikling, og alle interesserede kommuner inviteres med.

Samarbejde

Projektet skal løbe fra begyndelsen af 2019 og tre år frem. Ud over at det vil sætte skub i omstillingen til intelligent LED-vejbelysning og indendørs belysning, indebærer projektet samarbejde om emner som at

  • forberede og gennemføre udbud, herunder fælles udbud
  • få overblik over regler og finansieringsmuligheder
  • stille krav om kvalitet af lyskilder (farvegengivelse, flimmer, energieffektivitet og aspekter ift. cirkulær økonomi) og andet udstyr
  • vurdere mulighederne for at integrere smart city løsninger, eksempelvis sensorer
  • beslutte, om der skal anvendes biologisk lys (sundhedslys og læringslys, dvs. lys der understøtter bedre trivsel og læring).

Projektet vil søge om tilskud via Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak, og man kan høre mere om det ved henvendelse til Gate 21, der har sat en deadline til den 26. marts.

Årets vejbelysningsdag

Hvis man er mere interesseret i ’bare’ at høre nærmere om de mange nye muligheder på området vejbelysning som sådan, kan man lidt senere på foråret tage til årets vejbelysningsdag. Den holdes den 29. maj – programmet er endnu ikke helt færdigt, men ifølge innovationsnetværket Dansk Lys er der tale om Danmarks største ikke-kommercielle konference om vej- og gadebelysning.

Den henvender sig til alle, der ansvarlige for eller involverede i udvikling, drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg. Deltagerne vil ifølge Dansk Lys vil blive præsenteret for alle de nyeste tendenser på området.