AT vejleder om job-pres

Ny vejledning skal hjælpe med at forebygge stress

illustration af stress

Stor arbejdsmængde og tidspres. Begge dele er formentlig velkendte fænomener blandt mange elektrikere, hvor jobsituationen for øjeblikket er rødglødende.

Problemer med det fysiske arbejdsmiljø på områder som sikkerhed og nedslidning har traditionelt været det typiske fokusområde for faggruppen, mens der har været mindre opmærksomhed på psykiske arbejdsmiljø. Men i takt med, at netop stor arbejdsmængde og tidspres griber om sig, øges også risikoen for stress-relaterede problemer.

Arbejdstilsynet (AT) har netop udsendt en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres på arbejdet. Formålet er at forebygge stress og andre negative konsekvenser for helbredet.

Målgruppen især arbejdsgivere, ledere, arbejdsmiljøorganisationen og andre, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden. AT skriver i vejledningen, at ”stor arbejdsmængde og tidspres kan forekomme i alle virksomheder og i alle brancher. Derfor er denne vejledning relevant for virksomheder i alle brancher.”

Henvendt til arbejdsgiverne nævner AT på sin hjemmeside nogle af de vigtigste tiltag i den forebyggende indsats:

  • Sørg for klare arbejdsgange, så det er tydeligt, hvem der laver hvad. Det styrker samarbejdet om opgaverne og skaber mening i arbejdet
  • Prioritér arbejdsopgaverne
  • Tilbyd hjælp og støtte. Sørg for, at dine medarbejdere ved, hvor de kan få hjælp til opgaveløsningen. Det kan både være hos ledere og kollegaer.

Vejledningen kommer i kølvandet på en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft 1. november 2020.