Videregående (fuldtid)

Læs mere om dine muligheder for videregående uddannelse på fuld tid.

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelserne er 2-årige videregående uddannelser. Undervisningen kombinerer teoretisk viden med praktiske udfordringer. Man kan blive optaget med enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Har du taget en faglig uddannelse, er en erhvervsakademiuddannelse et godt bud på en videreuddannelse.

Udvalgte uddannelser:

Professionsbachelor

Professionsbacheloruddannelser består af både teoretisk og praktisk undervisning og varer som regel 3 ½ år.

Uddannelserne kan tilrettelægges, så mindst det sidste halvandet år kan benyttes som overbygning på relevante erhvervsakademiuddannelser.

Under det tekniske område findes diplomingeniøruddannelser, maritime uddannelser og andre uddannelser med et delvist teknisk indhold. Et fælles udgangspunkt for mange af uddannelserne er en teoretisk og teknisk viden, der afprøves og bruges i udviklingen og løsningen af konkrete praktiske problemstillinger.

Uddannelserne giver desuden kompetencer, der senere kan føre til arbejdsfunktioner med en koordinerende eller administrativ, ledende rolle som maskinmester eller diplomingeniør.