Virksomheden har ansvaret for egne elektrikeres adgangsveje

Klagenævn gav Arbejdstilsynet medhold i afgørelse

Når elektrikere arbejder på en byggeplads, har deres virksomhed ansvaret for, at de kan bevæge sig sikkert på adgangsvejene. Også selv om virksomheden mener, at det ikke er dens problem, fordi opretholdelse og vedligeholdelse af fælles adgangsveje ikke hører under virksomhedens entreprise.

AMK afgørelse

Det står klart efter en afgørelse i Arbejdsmiljøklagenævnet. Her har nævnet fastholdt et strakspåbud fra Arbejdstilsynet (AT).

Baggrunden er, at AT under et besøg på en byggeplads observerede to ansatte, der udførte elektrikerarbejde. Området mellem en firmabil og de bygninger, hvor der blev udført elektrikerarbejde, og som de to ansatte færdedes i, var mudret, vådt og glat. På adgangsvejen var der desuden stilladsmateriel, affald og byggematerialer, og AT vurderede, at der var en betydelig risiko for fald og snublen ved færdsel til fods på adgangsvejene.

På den baggrund udstedte myndigheden et strakspåbud til virksomheden om, at den skulle sikre forsvarlige adgangsveje for sine ansatte på byggepladsen. Men virksomheden klagede over AT's afgørelse: Den mente, at påbuddet ikke skal tildeles virksomheden, da opretholdelse og vedligeholdelse af fælles adgangsveje ikke hører under dens entreprise.

Klagen hjalp ikke: Virksomheden er ifølge Arbejdsmiljøklagenævnet den rette modtager af AT’s afgørelse, og nævnet fastholdt derfor strakspåbuddet. Den enstemmige afgørelse blev truffet med henvisning til arbejdsmiljøloven og en række bestemmelser i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde.