Voksenlærling

Er du over 25 år og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan arbejdsgiveren i bestemte tilfælde søge om tilskud til at ansætte dig som voksenlærling.

Som voksenlærling (EUV) får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan få tilskud til din løn. Flere forskellige betingelser skal dog være opfyldt.

Ordningen henvender sig til dig, der vil tage en erhvervsuddannelse. Du er ledig - eller i arbejde som ufaglært.

For lærlinge, der har taget grundforløbet, er det ved grundforløbets startdato, at lærlingen skal være fyldt 25 år for at komme i betragtning som voksenlærling.

Virksomheden skal være godkendt til at uddanne lærlinge, og der skal indgås en uddannelsesaftale. 

Mulighed for kortere uddannelsestid

En voksenlærling vil i nogle tilfælde have mulighed for at få forkortet uddannelsestiden. Skolerne skal ved opstart af uddannelsen gennemføre realkompetencevurdering (RKV), der skal afdække, om lærlingen inden for de sidste 5 år har relevant brancherelateret erhvervserfaring eller anden uddannelse, der kan reducere uddannelsens varighed.

De faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energi-uddannelsen har opstillet retningslinjer for, hvilke kompetencer der vurderes som relevante, og dermed kan reducere uddannelsens varighed.

Varigheden af uddannelsen, herunder praktiktiden, er altså 100% afhængig af realkompetencevurderingen.

Der er tre kategorier af voksenlærlinge

Skolen skal på baggrund af kompetenceafklaringen placere voksenlærlingen i en af de følgende kategorier:

EUV 1

Lærlinge, som inden for de sidste 5 år har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Her udgør uddannelsen udelukkende den tid på skolen, som realkompetencevurderingen har resulteret i. Der er altså ingen praktiktid i virksomheden.

EUV 2

Lærlinge, som inden for de sidste 5 år har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring, men som alligevel har arbejdet inden for branchen i en periode, og derved har opnået tilstrækkelig relevant erhvervserfaring til at blive uddannet på et kortere forløb. På dette forløb afkortes skoletiden med mindst 10%, og praktiktiden i virksomheden må ikke vare længere end 2 år.

EUV 3

Lærlinge, som til trods for erhvervserfaring vurderes til ikke at have nogen relevant erfaring med installationsbranchen. Dette forløb sidestilles med de unge under 25 år, både i forhold til indhold og uddannelseslængde.