Sygdom og ferie

Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

Syg før ferien begynder

Du er ikke forpligtet til at starte din ferie, hvis du er syg, og du har ret til erstatningsferie.

Du bestemmer således selv, om du vil påbegynde din ferie eller sygemelde dig og dermed udskyde ferien. Du skal melde dig syg senest om morgenen på dagen, hvor ferien skulle starte, for at kunne udskyde ferien.

Bliver du rask under den planlagte ferie, skal du give besked til din arbejdsgiver – herunder om du ønsker at genoptage ferien for resten af den planlagte periode, eller om du ønsker at møde på arbejde.

Du har ret til at holde de manglende feriedage på et andet tidspunkt, men du har ikke krav på, at det bliver i forlængelse af den planlagte ferie. Det skal aftales med arbejdsgiveren. Hvis I ikke kan blive enige, er det arbejdsgiveren, som fastlægger ferien i henhold til ferielovens regler.

Syg under ferien

Bliver du syg under ferien, skal du melde dig syg hurtigst muligt – og allerede på første sygedag skal du kunne dokumentere sygdommen med en lægeerklæring. Du skal selv betale for erklæringen.

Når du bliver syg under ferien, er du omfattet af en karensperiode på fem dage. Det vil sige, at du ikke får erstattet de første fem feriedage med sygdom – først for den sjette feriedag og frem kan du få erstatningsferie. De fem karensdage følger optjeningen. Har du fx kun optjent 20 feriedage, vil karensperioden være tilsvarende kortere – nemlig fire dage. De fem karensdage begynder først at løbe fra den dag, du sygemelder dig – det er derfor vigtigt at sygemelde sig hos arbejdsgiveren på 1. sygedag. Erstatningsferien placeres på sædvanlig vis efter aftale med arbejdsgiveren, hvis I kan blive enige – ellers er det din arbejdsgiver, som kan varsle, hvornår erstatningsferien skal holdes.

Erstatningsferien kan holdes inden for ”ferieafholdelsesperioden” - læs om ferie her.

Feriepenge ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom, barselsorlov eller lignende ikke har mulighed for at holde din ferie inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, har du krav på at få overført din ferie til næste ferieår. Du kan dog få udbetalt din feriegodtgørelse for den 5. ferieuge.

Kontakt din lokalafdeling for yderligere information og hjælp.