Bliv medlem

Meld dig ind i Dansk El-Forbund – fagforening for elektrikere og teknikere.

Du bliver en del af et fællesskab med 28.000 andre elektrikere og teknikere på det el-tekniske område. Sammen sikrer vi de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. Og så er du samtidig med til at præge dit fag og din branche.

Sådan melder du dig ind

Du kan melde dig ind på flere måder:

  • Ved at udfylde en digital indmeldelsesformular
  • Ved at kontakte din lokalafdeling, som hører til det område, hvor din arbejdsplads ligger
  • Ved at udfylde en papirblanket, som du herefter kan sende til forbundet – vær opmærksom på, at du lige nu kun kan melde dig ind i forbundet via papir-blanketten. Indmeldelse i a-kassen skal ske digitalt eller ved at ringe til din lokalafdeling.

Gode grunde til at være medlem

Der er mange gode grunde til at være medlem af Dansk El-Forbund. Her får du 12 af dem:

1. Faglig rådgivning

Du får svar på faglige spørgsmål om løn, tillæg, ferie m.m. I Dansk El-Forbund kender vi de særlige forhold for elektrikerne. Det gør andre forbund ikke.

2. Overenskomster for elektrikere

Dansk El-Forbund forhandler overenskomster for dig som elektriker. Den giver dig ret til mindsteløn og til at forhandle den lokale løn. Det er også overenskomsten, der sikrer dig overarbejdsbetaling, udkaldstillæg, pension, frivalgskonto, feriedag, opsigelsesvarsel og meget mere, ligesom den sætter regler for blandt andet arbejdstid, efteruddannelse, værktøj og værnefodtøj.

3. Efteruddannelse og karrierevejledning

Overenskomsten sikrer dig ret til efteruddannelse. Dansk El-Forbund udvikler og udbyder efter- og videreuddannelse, som er målrettet el-branchen og dig som elektriker.

4. Konfliktret

Hvis der under en overenskomstforhandling ikke opnås enighed med arbejdsgiverorganisationen, har medlemmer af forbundet mulighed for at bruge strejkemidlet. Strejkeretten giver medlemmerne en styrkeposition ved forhandlingerne.

5. Akkord og akkordmentorer

Kun Dansk El-Forbund forhandler priskuranten, som bruges, når der skal arbejdes på akkord i el-faget. Du kan desuden få hjælp og vejledning fra forbundets akkordmentorer, hvis det er første gang, du skal arbejde på akkord.

6. Lavere kontingent, hvis du bliver ledig

Som fagforening hjælper og støtter vi hinanden. Så skulle du miste dit job eller modtage sygedagpenge, så betaler du et lavere kontingent til fagforeningen. Hvis du er medlem af en gul fagforening, bliver dit kontingent ikke reduceret.

7. Jobhjælp

Hvis du bliver ledig, tilbyder Dansk El-Forbund dig hjælp til at komme i nyt job eller finde relevant efteruddannelse. Forbundet kender både faget og lokalområderne, har gode kontakter og formidler job for mange virksomheder, der mangler arbejdskraft.

8. Forbundsdagpenge

Dansk El-Forbund giver lærlinge, der har været medlem minimum to år før udløb af læretiden, forbundsdagpenge første måned efter endt læretid. Du kan også melde dig ind i El-fagets arbejdsløshedskasse, et år før du bliver udlært, og få arbejdsløshedsdagpenge, fra første dag du bliver arbejdsløs efter læretidens ophør.

9. Indsats mod social dumping

Dansk El-Forbund organiserer også udenlandske elektrikere og informerer dem om vilkårene i Danmark. Forbundet indgår overenskomster, også med udenlandske virksomheder. Vi gennemfører sympatikonflikter, hvis det er nødvendigt for at få ordnede forhold. Og vi kæmper for kædeansvar, så entreprenører hæfter for, at underentreprenører overholder reglerne.

10. Uddannelse af tillidsrepræsentanter

Dansk El-Forbund sørger for uddannelse og valg af tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen. Uddannelsen sikrer, at din tillidsrepræsentant kender dine rettigheder som elektriker og kan hjælpe dig, hvis der opstår problemer.

11. Medlemsfordele

Fagblad målrettet dig og dit fag, masser af arrangementer i dit lokalområde, gratis rådgivning om testamente samt billige forsikringer er bare nogle af de mange fordele, du kan nyde af som medlem.

12. Fordele og rabatter

Dit medlemskort til Dansk El-Forbund fungerer også som medlemskort til rabatordningen PlusKort. Kortet sikrer dig en lang række fordele og rabatter på alt fra rejser og forsikringer til bildæk eller elektronik ca. 1.300 forskellige steder i landet. På pluskort.dk kan du beregne, hvor meget du sparer.