Bliv medlem

Meld dig ind i Dansk El-Forbund – den rigtige fagforening for elektrikere.

Gennem dit medlemskab er du med til at sikre dig selv og dine kolleger de bedst mulige løn- og arbejdsforhold, og ved at bruge din indflydelse er du desuden med til at præge fagets udvikling.

Sådan melder du dig ind

Du kan melde dig ind på flere måder:


Ti gode grunde til at være medlem

Der er mange gode grunde til at være medlem af Dansk El-Forbund. Her får du ti af dem.

1. Faglig rådgivning

Du får svar på faglige spørgsmål om løn, tillæg, ferie mm. I Dansk El-Forbund kender vi de særlige forhold for elektrikerne. Det er der ikke andre, der gør.

2. Overenskomster for elektrikere

Kun Dansk El-Forbund forhandler overenskomsten for dig som elektriker. Overenskomsten giver dig ret til mindsteløn samt retten til at forhandle den lokale løn, overarbejdsbetaling, udkaldstillæg, pension, fritvalgskonto, feriefridage, opsigelsesvarsler. Overenskomsten sætter også regler for arbejdstid, efteruddannelse, værktøj, værnefodtøj og meget mere.

3. Efteruddannelse og karriereplanlægning

Dansk El-Forbund udvikler og udbyder efteruddannelse, som er målrettet el-branchen og dig som elektriker. Du kan benytte forbundets jobmultimeter, der kan afklare både dine kompetencer og karrieremuligheder. Det er overenskomsten, som giver dig ret til efteruddannelse.

4. Konfliktretten

Medlemskab af Dansk El-Forbund giver dig mulighed for at strejke under en overenskomstforhandling i tilfælde af, at der ikke kan opnås enighed med arbejdsgiverorganisationen. Strejkeretten sikrer medlemmerne en styrkeposition ved forhandlingerne.

5. Akkord og akkordmentorer

Kun Dansk El-Forbund forhandler priskuranten, som bruges, når der skal arbejdes på akkord i el-faget. Du har desuden mulighed for at få hjælp fra Dansk El-Forbunds akkordmentorer, hvis det er første gang, du skal arbejde på akkord.

6. Dagpenge

Som medlem af El-fagets arbejdsløshedskasse har du ret til udbetaling af dagpenge ved ledighed efter gældende love og regler.

7. Jobhjælp

Hvis du bliver arbejdsløs, tilbyder Dansk El-Forbund dig hjælp til at komme i nyt job eller finde relevant efteruddannelse. Dansk El-Forbund kender både faget og lokalområdet og har gode kontakter.

8. Forbundsdagpenge

Dansk El-Forbund giver lærlinge, der har været medlem minimum 2 år før udløb af læretiden, forbundsdagpenge 1. måned efter endt læretid.

9. Efterløn

Medlemmer af El-fagets arbejdsløshedskasse får udbetalt efterløn efter gældende lov og regler, når de er tilmeldt ordningen.

10. Uddannelse af tillidsrepræsentanter

Dansk El-Forbund sørger for uddannelse og valg af tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen. Uddannelsen sikrer, at din tillidsrepræsentant kender dine rettigheder som elektriker.