februar 2019

25 Mandag08:00 Tillidsrepræsentantens dag i...AFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

Tillidsrepræsentantens dag i

Dansk EL-Forbund Vestsjælland.

Borgediget 18, 4000 Roskilde

 

Mandag den 25. februar 2019 fra kl. 08 til 16

 

Regler om den nye ferielov, databeskyttelsesforordning, hjælp lønforhandling og kommende krav overenskomstforhandling i 2020 vil emnerne på Tillidsrepræsentantens dag..

 

Ferielov 2019/2020

Bliv klogere på reglerne, overgangsordning, optjening af ferie,

afholdelse og udbetaling, af ferie i fremtiden.

Hvad skal tillidsmanden holde øje med?

 

GDPR / databeskyttelsesforordning.

Hvilke oplysninger kan du bede om at få af virksomheden?

Nyansættelse, afskedigelse, lønoplysninger på medarbejderne? Mv.

Der har været udfordringer, med at få oplyst ovenstående oplysninger, fra virksomhederne efter GPDR er indført.

Her vil vi belyse, hvad du har ret / krav til at få oplyst.

 

Løn forhandling 2019

Hvorfor forhandle løn? (AE Arbejderbevægelsens erhvervsråd, har udarbejdet en rapport. Du få nye oplysninger, der kan gavne din forhandling).

Hjælpe værktøjer til lønforhandling.

Hvordan videns deler vi resultaterne, når der er forhandlet.

 

OK2020

I 2020 skal der forhandles overenskomst på det private område,

Hvilke krav skal DEF stille ved OK fornyelse i 2020

Hvilke krav mener Du/ dine kollegaer der skal forhandles i 2020

 

Vi glæder os til at se dig/jer!

 

Ja vi ved godt Du har travlt, og virksomheden har svært ved at undvære Dig, men det er vigtigt, Du deltager.

 

Tilmeldings frist.

Onsdag den 21. februar 2019, Kl. 12

 

Tilmelding skal se til vestsj@def.dk husk dit navn, mobil nr. og hvilken virksomhed du kommer fra.

 

Praktiske oplysninger

Tillidsmandsmødet afholdes hos Dansk EL-Forbund Vestsjælland, Borgediget 18, 4000 Roskilde.

 

Mandag den 25. februar 2019 fra kl. 08 til 16.00

Vi starter med lidt kaffe mv.

Ved middagstid, vil der være lidt frokost.

Vi slutter kl. 16. 

 

Oplægsholdere.

Forbundssekretær:             Christian Elgaard

Forbunds Advokat:            Cecilia Ricard

Afd. Sekretær:                   Ib Thomsen

Afdelingsformand:            Erik Magdal    

 

Deltagere.

Tillidsmandsmødet er for tillidsrepræsentanter i afd. Vestsjælland.

 

Løn

Dansk El-Forbund Vestsjælland dækker transport svarende til DSB 2. klasse og tabt arbejdsfortjeneste (FIU-betaling). Refusion vil blive indsat på din NEM-konto efter TR mødet.

25 Mandag17:00 Medlemsmøde i BrønderslevAFD: Nordjylland
Slut: Mandag 21:00

Medlemsmøde mandag den 25. februar 2019 kl. 17:00

Landboskolen

Danmarksgade 1

9700  Brønderslev

 

Program for medlemsmødet:

 • Velkomst
 • Nyt fra afdelingen/Forbundet
 • Lønforhandling
 • Den nye ferielov
 • Spisning

 

Tilmeld der her på siden senest den 20. februar 2019

 

Du har også mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

Skagen den 11. februar 2019

Frederikshavn den 13. februar 2019

Aars den 27. februar 2019

Hjørring den 28. februar 2019

Aalborg den 06. marts 2019 

 

26 Tirsdag17:00 Akkordklub møde 26. februarAFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 20:00

Akkordklubben er for alle der arbejder eller gerne vil arbejde på akkord.

Hvis du gerne vil høre mere om akkord, så kom til klubmøde.

Her mødes erfarne og nye akkordsvende for at netværke, og de deler gerne ud af deres erfaringer til dig også.

Kom gerne før kl. 17.00, der er kaffe på kanden.

Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

1. via denne hjemmeside ( anbefales)

2. på lillebelt@def.dk

3. på 76424350

26 Tirsdag17:00 Dansk El Forbund Ungdom...AFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Inviterer til Teknisk Rundvisning samt generalforsamling på Nordjyllandsværket

Tirsdag den 26. februar kl. 17:00

Se hele indbydelsen her

 

26 Tirsdag18:00 Områdemøde GrenåAFD: Østjylland
Slut: Tirsdag 20:30
27 Onsdag07:00 Netværksmøde for AMRAFD: København
Slut: Onsdag 09:00

I anledning af AMR-året 2019 gives der dækning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

27 Onsdag17:00 Esbjerg IBI TemamødeAFD: Sydjylland
Slut: Onsdag 20:00

Temamøde

Intelligente bygningsinstallationer – IBI

Vil du gerne vide mere om:

 • Status på intelligente bygningsinstallationer – IBI
 • Åbne eller lukkede teknologier, Hot or Not IBI
 • De mest brugte IBI-teknologier i erhvervsbyggerier og offentlige byggerier

 

Så læs mere om dette temamøde her

27 Onsdag17:00 Medlemsmøde i AarsAFD: Nordjylland
Slut: Onsdag 21:00

Medlemsmøde onsdag den 27. februar 2019 kl. 17:00

Aars Hotel

Himmerlandsgade 111

9600  Aars

 

Program for medlemsmødet:

 • Velkomst
 • Nyt fra afdelingen/Forbundet
 • Lønforhandling
 • Den nye ferielov
 • Spisning

 

Tilmeld der her på siden senest den 21. februar 2019

 

Du har også mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

Skagen den 11. februar 2019

Frederikshavn den 13. februar 2019

Brønderslev den 25. februar 2019

Hjørring den 28. februar 2019

Aalborg den 06. marts 2019 

 

27 Onsdag18:00 Områdemøde SilkeborgAFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:30
28 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

28 Torsdag17:00 Medlemsmøde i HjørringAFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Medlemsmøde torsdag den 28. februar 2019 kl. 17:00

Restaurant Svanelunden

Svanelunden 6

9800  Hjørring

 

Program for medlemsmødet:

 • Velkomst
 • Nyt fra afdelingen/Forbundet
 • Lønforhandling
 • Den nye ferielov
 • Spisning

 

Tilmeld der her på siden senest den 22. februar 2019

 

Du har også mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

Skagen den 11. februar 2019

Frederikshavn den 13. februar 2019

Brønderslev den 25. februar 2019

Aars den 27. februar 2019

Aalborg den 06. marts 2019 

 

28 Torsdag17:30 Temamøder - ABB -...AFD: Vestsjælland
Slut: Torsdag 21:00

Temamøde

Vil du gerne vide mere om følgende:

 • Dimensionering efter den nye standard
 • Maksimalafbrydere
 • Automatsikringer og udløserkarakterstikker
 • Gnistdetektor

Kort beskrivelse af indholdet i de forskellige emner.

Nu skal der dimensioneres efter DS 60364:

Fra og med 1 juli 2019 skal der dimensioneres efter DS 60364. Det betyder at stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 tabel 801A for boliger ophører. Derfor skal man nu dimensionere alle kabler med oplægningsform, samlet fremføring & temperatur.

Overbelastning & kortslutning:

Man skal i fremtiden kontrollere kabler for overbelastning og kortslutning når disse er anbragt eksempelvis i en bolig.

Der går rygter i branchen om at man er ”save” vis man benytter 2,5  kabel til lysinstallationer. Dette er ikke den hele sandhed, virkeligheden er at man bliver begrænset for længden af kablet.
Maksimalafbryder:
Maksimalafbrydere bruges oftest som sektions eller indgangsafbrydere i større el tavler.
På maksimalafbrydere er det muligt at foretage indstillinger for overbelastning og kortslutninger. Hvilke konsekvenser kan det have for el installationen vis man ændre disse indstillinger.
Vi oplever en stigende efterspørgsel på maksimalafbrydere med elektroniske overvågnings relæer, disse relæer kan overvåge og samle data for el installationen der forsynes.
Hvad betyder alt dette, og hvad skal man være opmærksom på når man i hverdagen støder på en maksimalafbryder.
Automatsikringer:
Automatsikringer bliver mere og mere anvendt i danske installationer. Men hvorfor kan man ikke bare uden videre udskifte en smeltesikring med en automatsikring. Og hvad er forskellen på automatsikringerne når udløserkarakterstikken hedder B, C, D, K eller Z.
Gnistdetektor S-ARC1:
AFDD (arc fault detection device) er en gnist detektor, som sammenbygget med en automatsikring er designet til at beskytte elektriske installationer mod gnister(lysbuer). Som i værste tilfælde kan starte brand. Den nye standard anbefaler at man træffer særlige foranstaltninger til beskyttelse imod fejl der forårsager lysbuer i særlige lysgrupper, som f.eks. Forsyner el installationer i soverum eller områder med uerstattelige effekter. Her nævnes at AFDD kan opfylde denne anbefaling.
Hvordan beskytter AFDD el installationen mod lysbuer. Og hvorfor kan RCD og sikringer i særlige tilfælde ikke være tilstrækkelig beskyttelse for disse nævnte områder. Sidst men ikke mindst, hvordan genkender man en AFDD der er monteret i en el tavle.

Temamødet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk El – Forbund og ABB

Tilmelding er nødvendig grundet forplejning.  

Tilmelding via mail vestsj@def.dk

 

Med venlig hilsen

 

Ib Thomsen og Dansk El-Forbund Vestsjælland

28 Torsdag18:00 Områdemøde Horsens AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 20:30

marts 2019

04 Mandag17:30 Generalforsamling - Lærlinge...AFD: Storstrøm
Slut: Mandag 21:00

Invitation til Generalforsamling

Lærlinge og Ungdoms generalforsamling - Mandag den 4. marts 2019, kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdes hos Dansk El- Forbund, Torvestræde 7, 4760 Vordingborg.

Dagsorden:

Formandens beretning.

Valg af: 

Formand for lærlinge og ungdom

Udvalgs medlem

Udvalgs medlem

Forslag

Eventuelt

 

Tilmelding til spisning: Senest 27. februar 2019 til Flemming Jensen. Mail: fl.jensen@privat.dk eller Tlf. 24 27 41 33

Vi ser frem til et godt og velbesøgt møde inkl.sprisning derefter.

Med venlig hilsen 

Lærlinge/ungdomsudvalget

 

04 Mandag17:30 Generalforsamling Lærlinge og...AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00
04 Mandag18:30 Kan din krop holde?AFD: Fyn
Slut: Mandag 20:00
Vi skal alle arbejde længere, men…

Kan din krop holde til du når pensionsalderen?

Deltag i borgermødet og hør hvordan de fynske folketingspolitikere vil sikre alle danskere et godt arbejdsliv og en værdig tilbagetrækning.

 

I panelet deltager:

 • Erik Christensen, folketingsmedlem, Socialdemokratiet
 • Erling Bonnesen, foketingsmedlem, Venstre
 • Alex Ahrendtsen, folketingsmedlem, Dansk Folkeparti
 • Ole Wehlast, forbundsformand Fødevareforbundet NNF
 • Ordstyrer Tine Gøtzsche, tidligere vært på TV Avisen

 

Mødet afholdes mandag den 4. marts 2019 kl. 18.30
i Mødefabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

Se hele invitationen her...

Alle er velkomne - tag gerne din samlever, kollega, nabo osv. med...

Mødet er arrangeret af Fødevareforbundet NNF og bakkes op af bl.a. Dansk El-Forbund Fyn

05 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:30

 

Formiddags komsammen

På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

for alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

Kom og få en kop kaffe, et rundstyke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

05 Tirsdag17:00 Temaaften om testamente og...AFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Hvem skal arve og passe på dig?

Vi danskere er ikke særlig gode til at snakke om døden eller tage stilling til sygdom og ulykke. Men det er noget vi alle bør gøre.

Få gode råd til at sikre familien -og kom i gang med testamente og fremtidsfuldmagt.

Tilmeld dig hurtigst muligt! (begrænset pladser)

Skriv mail til: ketty@lo-aalborg.dk

Husk at skrive Navn & email, dato og tidspunkt (bemærk der er to starttider)

 

Se indbydelse her

05 Tirsdag17:30 Ungdoms GeneralforsamlingAFD: Vestsjælland
Slut: Tirsdag 21:00

Lærlinge og ungdoms Generalforsamling

Tirsdag den 5. marts 2019
Mødested: Borgediget 18, 4000 Roskilde
Tidspunkt: 17:30

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Valg af: Lærlingeformand
 4. Udvalg medlem
 5. Udvalg medlem
 6. Forslag
 7. Evt

Tilmelding: Senest d. 27. februar til Ib Thomsen
Mail: ith@def.dk Tlf: 29 400 580
Vi ser frem til et godt, velmødt møde inkl. Spisning derefter.
Med venlig hilsen
Lærlinge/ungdomsudvalget

06 Onsdag17:00 Medlemsmøde i AalborgAFD: Nordjylland
Slut: Onsdag 21:00

Medlemsmøde onsdag den 06. marts 2019 kl. 17:00

Dansk El-Forbund

Hadsundvej 184, 2. sal.

9000  Aalborg

 

Program for medlemsmødet:

 • Velkomst
 • Nyt fra afdelingen/Forbundet
 • Lønforhandling
 • Den nye ferielov
 • Spisning

 

Tilmeld der her på siden senest den 28. februar 2019

 

Du har også mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

Skagen den 11. februar 2019

Frederikshavn den 13. februar 2019

Brønderslev den 25. februar 2019

Aars den 27. februar 2019

Hjørring den 28. februar 2019

 

 

07 Torsdag17:00 Åbent BorgermødeAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 20:00

Hej!

 

LO Vests Kommuneudvalg i Vejen har arrangeret et åbent borgermøde med

Anni Matthiesen, Susanne Eilersen og Troels Ravn og med temaerne:

 

Arbejdsmiljø - Nedslidning - Tilbagetrækning

 

Borgermødet afholdes torsdag den 7. marts fra kl. 17:00 til 20:00 på Hotel Skibelund Krat.

07 Torsdag17:00 Brokkemøde 2019AFD: Nordsjælland
Slut: Torsdag 21:00

Brokke- og Teknikmøde 2019

 

Igen i år vil du kunne møde op og brokke dig! Og brok modtages som sædvanligt med glæde…

 

Dette er en enestående lejlighed til at møde op og kvit og frit levere en god gang brok sammen med nye, såvel gamle kollegaer.

 

For nye brokkere:

Brokkemøderne er en over 20 år gammel tradition, hvor du har mulighed for at brokke dig over produkterne, som nedenstående virksomheder leverer.

Igennem årene er der meget brok, som rent faktisk er blevet udmøntet i forbedringer af materialet til glæde for dig og dine kolleger.

Så er der noget, du vil brokke dig over, så kom til en hyggelig aften sammen med andre brokkere.

 

Har du et bevis for dit brok, så tag det endelig med til denne aften med brokhygge så der kan blive syn for sagen = brokkeriet.

 

Som sædvanlig vil du møde kompetente repræsentanter fra både den tekniske og produktionsmæssige side hos virksomhederne.

07 Torsdag17:45 Torsdags BowlingAFD: Vestsjælland
Slut: Torsdag 21:00

Dansk El forbund ungdom, afd. Vestsjælland og Storstrøm 

inviterer her med, alle jer, afdelingernes lærlinge og svende under 30 år, med til en række hyggelige bowling arrangementer i 2019’s vinter og det kommende forår.

Og igen i år starter vi ud med at besøge SuperBowl i Slagelse, torsdag den 7. marts, kl. 17.45 ved bowlingbanerne.

Der vil blive serveret lidt at drikke til vores times tid med bowling, hvor vi efterfølgende vil kunne tage for os af lækker mad.

Tilmelding (senest den 27 februar 2019):

Flemming Jensen på tlf. 24 27 41 33, eller på mail fl.jensen@privat.dk

 

Vi glæder os til at se jer, til evt. en faglig snak, og ihvertfald et par hyggelige timer sammen.

07 Torsdag17:45 DANSK EL FORBUND UNGDOM, AFD...AFD: Storstrøm
Slut: Torsdag 21:00

DANSK EL FORBUND UNGDOM, AFD. storstrøm og VESTSJÆLLAND

inviterer hermed, alle jer, afdelingernes lærlinge og svende under 30 år, med til en række hyggelige bowling arrangementer i 2019’s vinter og det kommende forår.

Og vi skal nu besøge SuperBowl i Slagelse, torsdag den 7. marts, kl. 17.45 ved bowlingbanerne.

Der vil blive serveret lidt at drikke til vores times tid med bowling, hvor vi efterfølgende vil kunne tage for os af lækker mad.

Tilmelding (senest den 27 februar 2019):

Flemming Jensen på tlf. 24 27 41 33, eller på mail: FL.JENSEN@PRIVAT.DK

 

Vi glæder os til at se jer, til evt. en faglig snak, og ihvertfald et par hyggelige timer sammen.

11 Mandag08:30 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Mandag 17:00

Afdelingsbestyrelsesmøde

11 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

11 Mandag15:30 Åbent på kontoret i KalundborgAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 17:00
HAR DU FAGLIGE PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL?

 

Dansk El-Forbunds afdeling Vestsjælland har lyttet til efterspørgslen for tilstedeværelse i Kalundborg-området og åbner nu op for en ’mini-afdeling’, der den 2. mandag i måneden vil være bemandet med lokale tillidsfolk.

Vores ’fætre’ fra 3F i Kalundborg har været så venlige at lægge lokaler til afdeling Vestsjællands tillidsfolk, så de lokalt og med personlig tilstedeværelse kan rådgive og hjælpe medlemmer, som arbejder i Kalundborg-området.

Den 2. mandag i måneden vil der være mulighed for at møde en erfaren tillidsmand med direkte ’livline’ til de faglige på kontoret i Roskilde, som vil kunne være behjælpelige med lokale problematikker

Åbent 1 gang om måneden
fra 15:30-17.00

Vi er at finde i 3F's lokaler på Nytorv 8, 1 sal. 4400 Kalundborg

12 Tirsdag17:00 TillidsrepræsentantmødeAFD: Fyn
Slut: Tirsdag 20:30

Dansk El-Forbund Fyn

 

Møde for tillidsrepræsentanter

 

Indkaldelse/dagsorden er udsendt til afdelingens tillidsrepræsentanter på mail 14.2.2019

 

Vh. Erling Jensen

Afdelingsformand

13 Onsdag17:00 IBI teknisk møde - Randers AFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 19:30

Intelligente bygningsinstallationer
- De mest brugte IBI-teknologier

Arbejder du med IBI eller ønsker du viden om IBI?

Vi afholder temamøde i IBI i samarbejde med WAGO onsdag den 13. marts på Tronholmen 9, 8960 Randers SØ.

Vil du gerne vide mere om:

 • Status på intelligente bygningsinstallationer
 • Åbne eller lukkede teknologier, Hot or Not IBI
 • De mest brugte IBI-teknologier i erhvervsbyggerier og offentlige byggerier

 

Læs indbydelsen her

13 Onsdag17:00 Hvem skal arve dig?AFD: Fyn
Slut: Onsdag 18:30

Få gode råd til at sikre familien
- og kom i gang med testamente og fremtidsfuldmagt.

Vi inviterer til en temaaften - hvor du får overblik over, hvordan familien er stillet i dag, gode råd til at sikre hinanden bedre ved sygdom og dødsfald og praktisk hjælp til at komme i gang med et gratis testamente fra TestaViva.

Kom og hør mere når TestaViva fortæller om vigtigheden af at have styr på de juridiske dokumenter som testamente og fremtidsfuldmagt, samt giver en gennemgang af TestaViva’s platform.
 

 

HUSK - Som medlem af et af forbundne nederst, kan du hurtigt, nemt og gratis oprette juridiske dokumenter som fx. Testamente og fremtidsfuldmagt samt få op til 5 timers gratis rådgivning.

  > KLIK - og se hele indbydelsen her... <

Tilmelding:
Skriv mail til: lofyn@lofyn.dk
Husk at skrive: Navn & email, dato og tidspunkt (bemærk der er to starttider)

Arrangementet er lavet i samarbejde med LO Fyns medlemsorganisationer

13 Onsdag18:00 GK – Skive GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 21:00

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skive-Nykøbing Guldnåleklub

ONSDAG DEN 13. MARTS 2019 KL. 18.00 I Bowlingcenteret ”Bowl´n Fun”, Sdr. Boulevard 13, Skive

Læs dagsorden her

Da vi forud for generalforsamlingen skal meddele Bowl´n Fun, hvor mange vi bliver til spisningen og bowling, skal vi venligst bede om tilmelding senest Tirsdag den 5. marts til:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest Tirsdag d. 5. marts 2019. 
Forslag til personvalg kan stilles på generalforsamlingen. 
 

Vi håber, at du har tid og lyst til en aften med kammeratligt samvær, lidt godt at spise og en bowlingturnering hvor vi på behørig vis slutter aftenen af med at kåre årets klubmester.
13 Onsdag19:30 Hvem skal arve dig?AFD: Fyn
Slut: Onsdag 21:00

Få gode råd til at sikre familien
- og kom i gang med testamente og fremtidsfuldmagt.

Vi inviterer til en temaaften - hvor du får overblik over, hvordan familien er stillet i dag, gode råd til at sikre hinanden bedre ved sygdom og dødsfald og praktisk hjælp til at komme i gang med et gratis testamente fra TestaViva.

Kom og hør mere når TestaViva fortæller om vigtigheden af at have styr på de juridiske dokumenter som testamente og fremtidsfuldmagt, samt giver en gennemgang af TestaViva’s platform.
 

 

HUSK - Som medlem af et af forbundne nederst, kan du hurtigt, nemt og gratis oprette juridiske dokumenter som fx. Testamente og fremtidsfuldmagt samt få op til 5 timers gratis rådgivning.

  > KLIK - og se hele indbydelsen her... <

Tilmelding:
Skriv mail til: lofyn@lofyn.dk
Husk at skrive: Navn & email, dato og tidspunkt (bemærk der er to starttider)

Arrangementet er lavet i samarbejde med LO Fyns medlemsorganisationer

18 Mandag16:00 Få styr på din karriereAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 18:30

Styrk dine kompetencer og få styr på din karriere”

El-faget udvikler sig hurtigt, og hvis du ikke har styr på din fremtidige karriere, står du måske tilbage på perronen, mens toget kører forbi. På dette fyraftensmøde vil vi sætte fokus på kompetencer og muligheder for efter– og videreuddannelser. Så kom ...

                         Mandag den 18. marts 2019 kl. 16.00 – 18.30
                      i afdelingens lokaler, Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle

Program:
1) Kl. 16.00: Velkomst

2) Akademiuddannelser. Præsentation af branche relevante videregående efteruddannelser på deltid:

 • Automation og Drift
 • El-Installation (installatør)
 • Energiteknologi
 • Innovation, Produkt og Produktion

3) Støttemuligheder til kurser/uddannelser og tabt arbejdsfortjeneste fra kompetencefonde, omstillingsfonden og evt. SVU.

4) Mulighed for individuel vejledning eller aftale herom.

5) Senest Kl. 18.30 Afslutning (der er aftensmad cirka kl. 18.00)

Tilmeld dig til denne spændende aften her på siden,

eller på lillebelt@def.dk eller på 76 42 43 50 senest den 13. marts 2019.

19 Tirsdag16:00 Får du nok i løn ? AFD: København
Slut: Tirsdag 18:00

Der er overskudsfest i el-branchen, men lønnen er ikke fulgt med. Det skal der laves om på.

Kom til lønkampagne 2019 og få en god snak om mere i løn - og den rigtige løn - og bliv klædt på til en god lønforhandling.

19 Tirsdag17:00 Temamøde om IBI, intelligente...AFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 19:30

Afdelingen holder temamøde om IBI, i samarbejde med WAGO

Vil du vide mere om:

Status på inteligente bygningsinstallationer

Åbne eller lukke teknologier

De mest brugte IBI-teknologier i erhversbyggeri og offentligebyggerier

Så skal du ikke tøve med at melde dig til denne aften, som bliver afholdt i foreningens lokaler på Jens Grøns Vej 20.

 

Siden Dansk El-Forbund udgav bogen "IBI Guide", har der været en rivende udvikling. Udviklingen har været drevet af et ønske om energibesparelse, mindre CO2-udslip og øget komfort.

Vi vil i samarbejde med WAGO, give et indblik i, hvilken vej udviklingen er gået, samt tips og tricks til hvad man skal være særligt opmærksom på når man vælger teknologi. Du vil få viden om hvordan den mest økonomiske og værdifulde løsning for både bygherre og bruger kan udvælges.

 

Tilmelding kan ske her på siden, eller på mail: lillebelt@def.dk eller på tlf: 76424350

Fristen er inden fredag d. 15 marts, da vi skal have bestilt aftensmad :-)

 •  
19 Tirsdag17:00 Esbjerg lønforhandling...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 19:30
Dansk El-Forbund Lønkampagne 2019 logo

Lønforhandling hvordan ?

Som en hjælp afholder DEF Sydjylland temamøde

Her har vi her samlet nogle af vores bedste råd som du kan bruge inden, under og

efter lønforhandlingen – både i forhold til dig selv og dine kollegaer.

Se hele invitationen her

20 Onsdag10:00 Hyggemøde i senior/...AFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn, kom og vær med.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden, det er gratis. Afdelingen giver kaffe og drikkevarer. Det er kun vores ekstra arrangementer, der koster lidt. Tag madpakken med og mød "gamle" kollegaer og få nogle hyggelige timer. 

På  klubbens vegne

Gunnar Ulf

20 Onsdag16:45 BK -Viborg – GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 20:00

Du indbydes hermed til generalforsamling i byklubben

Onsdag den 20. marts 2019 kl.16:45 i Fagforeningshuset, Vestervangsvej 6, 8800 Viborg

Program for aftenen:

• Generalforsamling 16.45- 17.30

• Bowling: 18.00- 18.55

• Spisning: 19:00 – NB Byklubben betaler bowling og mad, drikkevarer er for egen regning.

Efter generalforsamlingen har vi arrangeret bowling og spisning i The Grill Tingvej Viborg. Tilmelding er nødvendig til denne del.
Hvis du kun vil deltage i generalforsamlingen, kan du bare møde op kl. 16:45

Dagsorden finder du her

 

 

20 Onsdag17:00 Temaaften IBI - Intelligente...AFD: Fyn
Slut: Onsdag 20:30

Dansk El-Forbund Fyn afholder i samarbejde med WAGO temamøde i IBI - intelligente bygningsinstallationer.

 

Så vil du vide mere om:

 • - Status på intelligente bygningsinstallationer – IBI
 • - Åbne eller lukkede teknologier, Hot or Not IBI
 • - De mest brugte IBI-teknologier i erhvervsbyggerier og offentlige byggerier

- Måske du arbejder med IBI eller ønsker mere viden om IBI

Så er mødet lige noget for dig...

 

Siden Dansk El-Forbund første gang udgav bogen ”IBI Guide”, har der været en rivende udvikling indenfor IBI til erhvervsbyggerier og offentlige byggerier. Udviklingen har været drevet af et ønske om energibesparelser, mindre CO2-udslip og en øget komfort og tryghed for brugerne af bygningerne.

Dansk El-Forbund vil i samarbejde med WAGO give et indblik i, hvilken vej udviklingen er gået, samt nogle gode tips og tricks til hvad man skal være særligt opmærksom på, når man vælger, hvilken teknologi man bruger i sine installationer, for at opnå den mest økonomiske, men også den mest værdifulde løsning for bygherre og brugere.

Temamødet afholdes 20. marts 2019 i Odin Havnepark, Mødefabrikken lokale 5, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C

Vi begynder kl. 17:00 og forventer at være færdig v. 20-tiden - alt efter deltagernes spørgelyst :-)

Temamødet er for alle medlemmer af Dansk El- Forbund.

Fagforeningen byder på lidt at spise, så tilmelding er absolut nødvendig.

Tilmelding sker via tilmeldingsknappen herunder til højre

- senest 15. marts 2019

20 Onsdag17:00 Aabenraa Lønforhandling...AFD: Sydjylland
Slut: Onsdag 19:30
Dansk El-Forbund Lønkampagne 2019 logo

Lønforhandling hvordan ?

Som en hjælp afholder DEF Sydjylland nu temamøde.

Vi har samlet nogle af vores bedste råd som du kan bruge inden,

under og efter lønforhandlingen – både i forhold til dig selv og dine kollegaer

Se hele invitationen her

 

21 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

EL-DRE KLUBBEN

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden

fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er: Bent Homann på mail

BHOMANN8310@GMAIL.COM eller tlf. 40898245.

21 Torsdag17:00 Spændende foredrag og...AFD: Storstrøm
Slut: Torsdag 20:00

Oplev et spændende og medrivende foredrag

og generalforsamlingen i Dansk El Forbund, Afdeling Storstrøm.

 

Torsdag den 21. marts 2019, kl. 17.00 hos Dansk El Forbund, Torvestræde 7, 4760 Vordingborg.

Program:

Kl. 17.00: Generalforsamling.

Næste punkt: Spisning.

Sidste punkt: Spændende foredrag af fundraiser og tidligere indsat i Sdr. Omme Statsfængsel Jens Gade.

Du bedes venligst tilmelde dig spisningen på denne side, senest søndag den 17. marts 2019, kl. 23.59.

25 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

26 Tirsdag16:00 Fyraftensmøde vedr. tekniske...AFD: København
Slut: Tirsdag 18:00

Fyraftensmøde omkring tekniske hjælpemidler - specielt vedr. støvsugere, og "nye" regler.

Bam-Bus (Byggeriets arbejdsmiljøbus) kommer med eksempler på gode støvsugere, der overholder kravene. 

26 Tirsdag18:15 Ordinær generalforsamlingAFD: Østjylland
Slut: Tirsdag 20:30
27 Onsdag18:00 BK Holstebro GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Onsdag 20:00

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.00
på Holstebro Bowling center, Mads Bjerresvej 5, 7500 Holstebro

 

 • Kl. 18.00 Spisning
 • Kl. ca. 19.00 Generalforsamling
 • Kl. 20.00 Bowling
 •  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent/godkendelse af dagsorden

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretning v/formand Preben Iversen.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Regnskab v/kasserer Niels Jørgen Kristensen

6. Orientering fra afdelingen

7. Valg – på valg er:

a. Valg af Formand: (på valg Preben Iversen)

b. Valg af Bestyrelsessuppleant nr. 1: (på valg Ejvind Knudsen)

c. Valg af Bestyrelsessuppleant nr. 2: (vakant)

d. Valg af Revisor: (på valg Kaj Olesen)

e. Valg af Revisor suppleant: (på valg Erik Kjær)
 

8. Eventuelt Forslag, der ønskes

 •  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til valg, skal Være formanden i hænde senest mandag den 25. marts.
Af hensyn til spisning skal vi have den tilmelding senest tirsdag den 19. marts
Til Preben Iversen 97403243 mobil 51587358
eller til
Niels Jørgen Kristensen 97410785 Eller på mail. piversen@privat.dk
 

Se orginal indkaldelse her

 

27 Onsdag19:00 Generalforsamling DEF FynAFD: Fyn
Slut: Onsdag 21:30

Dansk El-Forbund Fyn Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00

Odin Havnepark, Mødefabrikken lokale 11, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigenter

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse:

a. Formand Erling Jensen------------------------------------------------------ (ønsker genvalg)

b. Fagsekretær Sonny Lund Hansen-----------------------------------------  (ønsker genvalg)

c. 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

    Poul Erik V. Kristensen-----------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Lars Hybjerg---------------------------------------------------------------   (ønsker genvalg)

    Jan Chr. Pedersen----------------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Svend Erik Pedersen-------------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Jan Friis---------------------------------------------------------------------- (ønsker genvalg)

d. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år: Dennis Fugl Pedersen ------------------  (ønsker genvalg)

e. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: -------------------------------------------  (vakant)

f. 1 Bilagskontrollør: Michael Vittrup Frandsen -----------------------------  (ønsker genvalg)

g. Bilagskontrollør suppleant: Morten Graae Olsen--------------------------  (ønsker genvalg)

6. Eventuelt

 

Forslag, herunder forslag til valg til bestyrelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen - senest den 17. marts 2019 kl. 9:00.

NB: Forslag, herunder forslag til valg, vil efter den 18. marts 2019 være tilgængelig på afdelingens hjemmeside www.def.dk/fyn

Mødelokalet åbner kl. 18:30 hvor vi byder på en øl/vand og en sandwich.

På bestyrelsens vegne

Erling Jensen

28 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

April 2019

02 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:30

Formiddags komsammen

På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

for alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

Kom og få en kop kaffe, et rundstyke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

02 Tirsdag17:00 BK - Randers AFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 19:00

DEN INTELLIGENTE BOLIG FRA ABB!
ABB-free@home®

PROGRAM fra kl. 17.00 - 19.00

 • Velkomst ved Rene Stauning ABB
 • Kort introduktion til europadåsen
 • Den intelligente bolig fra ABB
 • Afslutning evt. med spørgsmål Spisning i kantinen

 

TILMELDING?
Først til mølle Senest d. 26 marts 

Se orginal indbydelse 

 

MED VENLIG HILSEN

BYKLUB RANDERS
DANSK EL-FORBUND MIDTJYLLAND

02 Tirsdag18:00 Arbejdsmiljøet på...AFD: Fyn
Slut: Tirsdag 20:30

BYGGEFAGENES SAMVIRKE ODENSE

 
Blik & Rør
Dansk El-Forbund 
Malernes fagforening
Odense Rørklub
3FBygningsarbejderne
3F  Transport
3F - Gops
Teknisk Landsforbund

 

 

arbejdsmiljøet på byggepladserne

Byggefagenes tillidsvalgte og arbejdsmiljøaktive medlemmer.

 

2019 er udpeget til Arbejdsmiljørepræsentantens år af Fagbevægelses Hovedorganisation.

Hensigten er at sætte fokus på det store arbejde Arbejdsmiljørepræsentanterne udfører ude i firmaerne, herunder at definerer deres roller og opgaver, samt at klæde dem bedre på med mere uddannelse. Et andet mål er at få valgt AMR’er alle de steder hvor det lovmæssigt er muligt.

Vi har i Byggefagenes Samvirke i Odense besluttet at afholde nogen aktiviteter henover året, for at fremme arbejdsmiljøet på vores byggepladser.

Vi lægger ud med et fyraftensmøde

 

Tirsdag den 2. april 2019, kl. 18.00 til ca. 20.30

på Lumbyvej 17, 5000 Odense C

i mødelokale 7 i Fabrikken.

 

Mødet starter med en ret varm mad fra kl. 17.15 til 18.00 i kantinen.

 

Vi har udvalgt 2 emner til aftenens møde:

Oplæg ved Arbejdsmiljøkonsulent Peter Orby, Bambus.

 - Hvor store er problemerne med støv, støj og ryddelig på pladserne? – og hvordan får vi dem løst.

 

Oplæg ved Arbejdsmiljøkonsulent Jan Toft, Dansk Metal.

 - Ønsker, regler og retningslinjer for indkøb, indretning og brug af servicevogne.

 

Tilmelding til mødet senest torsdag den 28. marts.

Brug 'TILMELD'-knappen herunder til højre eller mail til Dansk El-Forbund Fyn, fyn@def.dk

 

Med venlig hilsen

Allan Pedersen, 3F Bygningsarbejderne og Bo Laurberg, DEF Fyn

 

 

03 Onsdag17:00 Dansk EL-Forbund Vestsjælland...AFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 22:00

Indkaldelse

Dansk EL-Forbund Vestsjælland afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 3. april 2019 kl. 17:00

Generalforsamlingen afholdes på

Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

 

 

Dagsorden

Velkomst ved formanden

1.    Valg af dirigent

2.    Godkendelse af forretningsorden

3.    Valg af stemmetællere

4.    Beretning

5.    Årsrapport (Regnskab) 2018

6.    Budget 2019

7.    Indkommende forslag

8.    Valg

8a. Valg af afdelingsformand for 2 år.

8b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

8c. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter for 2 år.

8d. Valg af lærlinge- og ungdomsudvalgs-  formand for 2 år.

8e. Valg af Revisor for 2 år

8f. Valg af revisorsuppleant for 2 år.

 

Forslag/kandidater, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt på mail til vestsj@def.dk, mærket ”generalforsamling 2019”, og med angivelse af, hvilket pkt. slaget stilles til. Husk også navn og medlemsnr. Forslagene skal være afdelingskontoret i hænde senest mandag den 25. marts 2019, kl. 8.00.

04 Torsdag17:00 IBI teknisk møde - HolstebroAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 19:30

Intelligente bygningsinstallationer
- De mest brugte IBI-teknologier

Arbejder du med IBI eller ønsker du viden om IBI?

Vi afholder temamøde i IBI i samarbejde med WAGO torsdag den 4. april på Banetoften 54, 7500 Holstebro.

Vil du gerne vide mere om: 

 • Status på intelligente bygningsinstallationer
 • Åbne eller lukkede teknologier, Hot or Not IBI
 • De mest brugte IBI-teknologier i erhvervsbyggerier og offentlige byggerier

 

Læs indbydelsen her.

06 Lørdag10:00 Generalforsamling Dansk El-...AFD: Sydjylland
Slut: Lørdag 16:00

Indkaldelse til Generalforsamling

Afdeling Sydjylland

Vi mødes ved Semco Maritime, Brygge 30 6700 Esbjerg. kl 10:00

Der vil være et oplæg om udbygning af Tyrafeltet,

hvorefter vi får en rundvisning på en af de borerigge der ligger i havnen.

Generalforsamlingen starter kl. 13.00

Se hele indkaldelsen med dagsorden her

08 Mandag15:30 Åbent på kontoret i KalundborgAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 17:00
HAR DU FAGLIGE PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL?

 

Dansk El-Forbunds afdeling Vestsjælland har lyttet til efterspørgslen for tilstedeværelse i Kalundborg-området og åbner nu op for en ’mini-afdeling’, der den 2. mandag i måneden vil være bemandet med lokale tillidsfolk.

Vores ’fætre’ fra 3F i Kalundborg har været så venlige at lægge lokaler til afdeling Vestsjællands tillidsfolk, så de lokalt og med personlig tilstedeværelse kan rådgive og hjælpe medlemmer, som arbejder i Kalundborg-området.

Den 2. mandag i måneden vil der være mulighed for at møde en erfaren tillidsmand med direkte ’livline’ til de faglige på kontoret i Roskilde, som vil kunne være behjælpelige med lokale problematikker

Åbent 1 gang om måneden
fra 15:30-17.00

Vi er at finde i 3F's lokaler på Nytorv 8, 1 sal. 4400 Kalundborg

11 Torsdag08:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Torsdag 16:00

Afdelingsbestyrelsesmøde + sidste frist

TR-Tema OK

23 Tirsdag17:00 Temamøde - Den nye ferielovAFD: Storstrøm
Slut: Tirsdag 21:00
Den nye Ferielov

Få svar på dine spørgsmål omkring den nye ferielov.

Mødet afholdes onsdag den 24. april 2019, kl. 17.00 i afdelingens lokaler.

Dansk El- Forbund, Torvetsræde 7, 4760 Vordingborg.

På mødet deltager Forbundets jurist Cecilia Richard.

Der serveres et måltid mad, og tilmelding er derfor nødvendig.

Tilmelding til spisning, senest onsdag den 17. april 2019, kl. 09.00.

Tilmeling her på siden, på mail: storstrom@def.dk, telefon: 55 37 42 18, eller på SMS: Skriv besked: Ferie Navn og medlems nr. og send til 23 98 42 18.

24 Onsdag10:00 Hyggemøde i Seniorklubben AFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn, kom og vær med.

Vi holder hyggemøde - mødet er flyttet grundet påsken og anden mødeaktivitet i afdelingen.

Afdelingen giver kaffe og drikkevarer. Det er kun vores ekstra arrangementer, der koster lidt. Tag madpakken med og mød "gamle" kollegaer og få nogle hyggelige timer. 

På  klubbens vegne

Knud Bjørn

25 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

EL-DRE KLUBBEN

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden

fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er: Bent Homann på mail

BHOMANN8310@GMAIL.COM eller tlf. 40898245.

 

På grund af Påsken er EL-DRE KLUBBEN rykket en uge i april måned. 

25 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

25 Torsdag17:00 Temamøde om Intelligente...AFD: Vestsjælland
Slut: Torsdag 19:30

Afholder temamøde i IBI i samarbejde med WAGO

Vil du gerne vide mere om:

 • Status på intelligente bygningsinstallationer – IBI   
 • Åbne eller lukkede teknologier, Hot or Not IBI
 • De mest brugte IBI-teknologier i erhvervsbyggerier og offentlige byggerier

 

Temamødet er for alle medlemmer af Dansk El – Forbund.
Siden Dansk El-Forbund første gang udgav bogen ”IBI Guide”, har
der været en rivende udvikling indenfor IBI til erhvervsbyggerier
og of- fentlige byggerier. Udviklingen har været drevet af et ønske
om ener- gibesparelser, mindre CO2-udslip og en øget komfort og
tryghed for brugerne af bygningerne.

Dansk El-Forbund vil i samarbejde med WAGO give et indblik i,
hvil- ken vej udviklingen er gået, samt nogle gode tips og tricks til
hvad man skal være særligt opmærksom på, når man vælger, hvilken
teknologi man bruger i sine installationer, for at opnå den mest
økonomiske, men også den mest værdifulde løsning for bygherre og brugere.

 

Temamødet afholdes Torsdag d. 25/4-2019

Start : kl. 17.00 - 19.30 afhængig af spørgelyst

Sted : Borgediget 18, 4000 Roskilde

 

DET ER NØDVENDIGT MED TILMELDING, GRUNDET FORPLEJNING !

Tilmelding til vestsj@def.dk SENEST d. 17/4-2018

26 Fredag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Fredag 18:30

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

30 Tirsdag14:00 TR og AMR NetværksmødeAFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 16:00

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at etablere et netværk for jer her i Lillebælt.

Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

Maj 2019

01 Onsdag07:30 1. maj arrangement i TikøbgadeAFD: København
Slut: Onsdag 11:30

Kom til 1.maj i Tikøbgade

Dørene åbner kl. 7.30.

Der vil være morgenmad, kaffe, te m.m. og efterfølgende underholdning.

Ca. 11.30 fælles afgang til Fælledparken med vores hornorkester som vejviser.

01 Onsdag09:00 1. maj i afdelingenAFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 15:00

Kom til 1.maj i afdelingen
Igen i år vil vi rigtig gerne se medlemmer og deres familie til 1. maj-arrangement i afdelingen. bordet er dækket, kaffe og morgenbrød står klar.

Vi starter med morgenkaffe kl. 9.00 og i løbet af formiddagen vil der komme en 1.maj taler forbi. Ved middagstid byder vi på pølser fra grillen, og vi slutter ca. kl. 13.00

Højt humør og godt vejr er en selvfølge :-)
Tilmelding vil kunne give os en ide om hvor meget brød der skal købes, men får du en pludselig indskydelse, så kom bare forbi til en hyggelig formiddag.

01 Onsdag09:00 1. maj arrangementAFD: Østjylland
Slut: Onsdag 12:00
04 Lørdag11:00 Guld Randers ByvandringAFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 18:00

Lørdag  den 04.05. Byvandring med guide.
Herefter bydes på lørdags buffet på Restaurant Sejlklubben

Pris pr. person kr. 100,00 pr. person – påhæng er velkommen.

Mødested aftales senere. (SMS udsendes med mødested i Randers City)

Tilmelding senest 8 dage før.

TILMELDING ER BINDENDE 

 

www.fagligseniorer.dk

På ovennævnte link findes også ture, som du kan deltage i/på.

 

 

06 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

06 Mandag12:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Mandag 16:00

Afdelingsbestyrelsesmøde

06 Mandag16:30 GeneralforsamlingAFD: København
Slut: Mandag 18:00

Generalforsamling

06 Mandag19:00 MedlemsmødeAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 21:00
Medlemsmøde forår 2019
Dansk El-Forbund Lillebælt afholder medlemsmøde mandag d.6. maj 2019 kl. 17.00 i afdelingens mødelokaler på: Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle.

Dagsorden

 • Orientering fra afdelingen
 • Aktuelle emner
  • Lønkampagne
  • Ny ferielov
  • Regnskabsorientering
 • Eventuelt
Mødet vil starte kl. 17.00 og slutte ca. 19.30, ved 18 tiden byder vi på aftensmad.
07 Tirsdag08:00 Seniorklubbens forårsturAFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 17:00

Invitation kommer senere

07 Tirsdag09:00 Seniorklubbens forårsturAFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 15:00

Tag med Senior Klubben på forårstur

Vi invitere alle pensionister og efterlønner med ægtefæller
I år går turen til Harteværket

 

Læs mere her

 

 

08 Onsdag17:00 NetværksmødeAFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:00
09 Torsdag07:00 Netværksmøde for AMR AFD: København
Slut: Torsdag 09:00

I anledning af AMR-året 2019 gives der dækning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

13 Mandag15:30 Åbent på kontoret i KalundborgAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 17:00
HAR DU FAGLIGE PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL?

 

Dansk El-Forbunds afdeling Vestsjælland har lyttet til efterspørgslen for tilstedeværelse i Kalundborg-området og åbner nu op for en ’mini-afdeling’, der den 2. mandag i måneden vil være bemandet med lokale tillidsfolk.

Vores ’fætre’ fra 3F i Kalundborg har været så venlige at lægge lokaler til afdeling Vestsjællands tillidsfolk, så de lokalt og med personlig tilstedeværelse kan rådgive og hjælpe medlemmer, som arbejder i Kalundborg-området.

Den 2. mandag i måneden vil der være mulighed for at møde en erfaren tillidsmand med direkte ’livline’ til de faglige på kontoret i Roskilde, som vil kunne være behjælpelige med lokale problematikker

Åbent 1 gang om måneden
fra 15:30-17.00

Vi er at finde i 3F's lokaler på Nytorv 8, 1 sal. 4400 Kalundborg

15 Onsdag10:00 Hyggemøde i Seniorklubben AFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn, kom og vær med.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden, det er gratis. Afdelingen giver kaffe og drikkevarer. Det er kun vores ekstra arrangementer, der koster lidt. Tag madpakken med og mød "gamle" kollegaer og få nogle hyggelige timer. 

På  klubbens vegne

Knud Bjørn

16 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

EL-DRE KLUBBEN

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden

fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er: Bent Homann på mail

BHOMANN8310@GMAIL.COM eller tlf. 40898245.

20 Mandag18:00 AkkordklubmødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00
23 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

23 Torsdag16:00 EBA Elbranchens Akkordsystem...AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

23 Torsdag17:00 Akkordklub møde 23. majAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 19:00

Akkordklubben er for alle der arbejder eller gerne vil arbejde på akkord.

Hvis du gerne vil høre mere om akkord, så kom til klubmøde.

Her mødes erfarne og nye akkordsvende for at netværke, og de deler gerne ud af deres erfaringer til dig også.

Kom gerne før kl. 17.00, der er kaffe på kanden.

Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

1. via denne hjemmeside ( anbefales)

2. på lillebelt@def.dk

3. på 76424350

juni 2019

13 Torsdag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Torsdag 18:30

Sommermøde i akkordklubben - med pølser :-)

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

17 Mandag15:30 Åbent på kontoret i KalundborgAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 17:00
HAR DU FAGLIGE PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL?

 

Dansk El-Forbunds afdeling Vestsjælland har lyttet til efterspørgslen for tilstedeværelse i Kalundborg-området og åbner nu op for en ’mini-afdeling’, der den 2. mandag i måneden vil være bemandet med lokale tillidsfolk.

Vores ’fætre’ fra 3F i Kalundborg har været så venlige at lægge lokaler til afdeling Vestsjællands tillidsfolk, så de lokalt og med personlig tilstedeværelse kan rådgive og hjælpe medlemmer, som arbejder i Kalundborg-området.

Den 2. mandag i måneden vil der være mulighed for at møde en erfaren tillidsmand med direkte ’livline’ til de faglige på kontoret i Roskilde, som vil kunne være behjælpelige med lokale problematikker

Åbent 1 gang om måneden
fra 15:30-17.00

Vi er at finde i 3F's lokaler på Nytorv 8, 1 sal. 4400 Kalundborg

19 Onsdag09:00 Skovtur med Seniorklubben AFD: København
Slut: Onsdag 18:00

Skovtur til Samlermuseet Thorsvang i Stege. 

Nærmere oplysninger kommer senere.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

20 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

EL-DRE KLUBBEN

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden

fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er: Bent Homann på mail

BHOMANN8310@GMAIL.COM eller tlf. 40898245.

21 Fredag10:00 Boost din uddannelseAFD: Midtjylland
Slut: Søndag 18:00

Lærlinge, udlærte elektrikere under 30 år og akademistuderende i Dansk El-Forbund kan deltage i spændende faglige kurser i weekenden fra d. 21. til 23. juni 2019.

Hvad er BOOST?

På BOOST vil du kunne deltage i kurser, hvor dygtige undervisere og kompetente leverandører udbyder undervisning med afsæt i nye teknologier, det nyeste udstyr og relevante emner, der udfordrer dig fagligt.

Når kurset er gennemført, vil du få udleveret et kursusbevis. Derudover vil din deltage også betyde, at;

 • Du får nemmere ved at udføre opgaverne i firmaet
 • Du får lyst til at udvikle dig i en ny retning inden for faget
 • Du får nyt til dit CV
 • Du vil have mere med til bordet ved næste lønforhandling

Hvem kan deltage?

BOOST er for medlemmer i Dansk El-Forbund, og det er gratis at deltage. Du skal være lærling, udlært elektriker under 30 år eller studerende på et erhvervsakademi for at kunne deltage. 

Praktiske informationer

Kurset afholdes på Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten. Vi sørger for overnatning, mad og underholdning. Du indlogeres på skole­hjem i to-mandsværelser. Værelset deles med en anden kursist. Du skal selv sørge for transport til BOOST, der kører dog en bus fra København over Fyn og op til skolen, som man gratis kan hoppe på. Du skal tilmelde dig bussen på forhånd, og der er begrænsede pladser, som tildeles efter først til mølle.

Kurser

På BOOST tilbyder vi forskellige kurser, udbudt af en lang række kompetente leverandører.

Du kan læse mere om hvert enkel kursus og tilmelde dig via det her link 

 

27 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

juli 2019

18 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Vi mødes den 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann.

Bent kan kontaktes på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245

august 2019

15 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00
15 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

19 Mandag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Mandag 18:30

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

21 Onsdag17:00 Netværksmøde AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:00

Netværksmøde for afdelingens Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter.

22 Torsdag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Torsdag 16:00

Afdelingsbestyrelsesmøde

31 Lørdag08:30 Klub GuldnålenAFD: København
Slut: Lørdag 23:20

Klub guldnålen holder sensommertur ud af huset. 

Tilmeld dig på www.guldnaalen-kbh.dk

 

september 2019

02 Mandag18:00 AkkordklubmødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00
03 Tirsdag17:00 Akkordklub møde 3. septemberAFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 19:00

Akkordklubben er for alle der arbejder eller gerne vil arbejde på akkord.

Hvis du gerne vil høre mere om akkord, så kom til klubmøde.

Her mødes erfarne og nye akkordsvende for at netværke, og de deler gerne ud af deres erfaringer til dig også.

Kom gerne før kl. 17.00, der er kaffe på kanden.

Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

1. via denne hjemmeside ( anbefales)

2. på lillebelt@def.dk

3. på 76424350

12 Torsdag16:00 EBA Elbranchens Akkordsystem...AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

16 Mandag00:00 AMR/TR konferenceAFD: København
Slut: Tirsdag 12:05

AMR/TR konference på LO-skolen.

Indkaldelse bliver sendt direkte til tillidsrepr. og arbejdsmiljørepræsentanter.

19 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Vi mødes den 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann.

Bent kan kontaktes på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245

19 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

23 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

23 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Mandag 16:00

Afdelingsbestyrelsesmøde

24 Tirsdag07:00 Netværksmøde for AMRAFD: København
Slut: Tirsdag 09:00

I anledning af AMR-året 2019 gives der dækning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

oktober 2019

04 Fredag08:00 TR & AMR konferenceAFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 13:00

TR og AMR konference på Langsøhus. 

Der vil komme indbydelse ud senere samt program. 

04 Fredag12:00 TR- AMR konference 4-5....AFD: Nordjylland
Slut: Lørdag 12:00

indbydelsen kommer senere

07 Mandag18:00 GeneralforsamlingAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 20:00

 

Dansk EL-Forbund, Lillebælt, indkalder til ordinær Generalforsamling.

 

Mandag d. 7. oktober 2019 kl. 19.00, i afdelingens mødelokaler Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle.

 

 

 

15 Tirsdag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Tirsdag 18:30

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

17 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Vi mødes den 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann.

Bent kan kontaktes på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245

17 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

24 Torsdag16:00 Fyraftensmøde - tema: El-...AFD: København
Slut: Torsdag 18:00

Fyraftensmøde med temaet: El-ulykker og senfølger v/Niels Bo Nielsen

november 2019

09 Lørdag16:00 Klub guldnålenAFD: København
Slut: Lørdag 23:25

Kom til Mortens Banko med spisning og dans. 

Tilmeld dig på hjemmesiden:

www.guldnaalen-kbh.dk

 

11 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

11 Mandag12:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Mandag 16:00

Afdelilngsbestyrelsesmøde

20 Onsdag07:00 Netværksmøde for AMR AFD: København
Slut: Onsdag 09:00

I anledning af AMR-året 2019 gives der dækning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

20 Onsdag17:00 Netværksmøde AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:00
21 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00
21 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

22 Fredag09:00 Bestyrelses og Plan MødeAFD: Vestsjælland
Slut: Lørdag 14:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSEs/plan MØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

28 Torsdag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Torsdag 18:30

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

28 Torsdag17:00 Akkordklub møde 28. novemberAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 19:00

Akkordklubben er for alle der arbejder eller gerne vil arbejde på akkord.

Hvis du gerne vil høre mere om akkord, så kom til klubmøde.

Her mødes erfarne og nye akkordsvende for at netværke, og de deler gerne ud af deres erfaringer til dig også.

Kom gerne før kl. 17.00, der er kaffe på kanden.

Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

1. via denne hjemmeside ( anbefales)

2. på lillebelt@def.dk

3. på 76424350

december 2019

02 Mandag18:00 AkkordklubmødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00
05 Torsdag16:00 EBA Elbranchens Akkordsystem...AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

19 Torsdag10:00 EL-DRE KLUBBENAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00
19 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.