Vælg arrangementer

august 2020

03 Mandag07:00 Byggeplads KørselAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

Afdelingen har planlagt at der køres byggeplads kørsel

Så hvis du har kendskab til en byggeplads du mener at vi skal besøge, så kontakt os på vestsj@def.dk

 

03 Mandag12:30 Vestsj. Senior KlubAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

Afholder Klubmøde

 

Mødetidspunktet og sted er i kælderen

Borgediget 18

4000 Roskilde

 

Se mere info på deres hjemmeside

www.elvestsenior.dk

03 Mandag15:30 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Mandag 18:00
18 Tirsdag16:00 AFLYST - Netværksmøde for AMRAFD: København
Slut: Tirsdag 18:00
18 Tirsdag17:45 GK Randers- Bøf og BowlAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Tirsdag 18.08.20  Første klubaften  Vi mødes i Bowlingcentret – Mariagervej til bøf og bowl

Kl. 17.45. Påhæng er velkommen – Pris kr. 75,00 pr. person.

Tilmelding senest onsdag den 12.08.2020– tilmelding er bindende.

19 Onsdag10:00 Hyggemøde i seniorklubbenAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn.

Prøv noget nyt, smør en madpakke og kom ind og besøg os i Seniorklubben i Tikøbgade 9.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden kl. 10.00, og det er gratis. Vi sørger for drikkevarer og kaffe.

Tag madpakken med og mød ”gamle” kollegaer og få nogle hyggelige timer.

Vi afholder også amerikansk lotteri, så du kan være heldig, at gå hjem med rødvin.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

19 Onsdag17:00 Netværksmøde for tillidsvalgteAFD: Østjylland
Slut: Onsdag 19:00

Netværksmøde for tillidsvalgte i Dansk El-Forbund Østjylland, Rymarken 4, 3. sal. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 14. august.

19 Onsdag19:00 Klub Guldnålen -...AFD: København
Slut: Onsdag 22:00

I indbydes til generalforsamling i Klub Guldnålen.

Vi starter med en sandwich og en øl kl. 18.30.

20 Torsdag07:30 Udflugt for pensionisterAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 18:00
for afdelingens pensionistmedlemmer
 

Torsdag den 20. august 2020
Besøg på Danmarks Jernbanemuseum i Odense

 
Program for turen:
Kl.   7.30 Afgang fra Dansk El-Forbund på Rymarken 4.
Kl.   7.55 Opsamling på Skanderborg Station.
Kl.    8.30 Opsamling på Horsens Banegård.
Kl.   10.30 Guidet tur på museet.
Kl.   13.45 Middag på vejen hjem, incl. eftermiddagskaffe.             
 
Ca. Kl. 17.00   Forventet ankomst i Horsens.
Ca. Kl. 17.30   Forventet ankomst i Skanderborg.
Ca. Kl. 18.00   Forventet hjemkomst i Århus V.
 
Vi kører med ”De Graa Busser”
 
På vanlig vis bliver der indlagt pauser på turen, til at nyde det forhåbentlig gode vejr.
 
Prisen for arrangementet er 150 kr. pr. person, der kan max deltage 50 personer, tilmeldingen sker efter først til mølle princippet.  
 
Kolleger fra Horsens området kan kontakte Søren Fredslund Andersen tlf. 21 69 85 45. Søren vil sørge for fælles tilmelding fra Horsens området.

Tilmelding og kontant betaling for turen kan ske på Afdelingskontoret mail ostjylland@def.dk eller 86 75 25 00.
 
Oplysninger om arrangementet kan du få ved henvendelse til Bent Homann tlf.: 40 89 82 45 eller bhomann8310@gmail.com som også modtager tilmelding og betaling via MobilePay 40 89 82 45
 
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 16. juli 2020, eller efter nærmere aftale med Bent Homann.
Ved tilmeldingen, ønskes oplyst din mailadresse samt tlf. nummer.
 
Læs mere om Danmarks Jernbanemuseum 

 
Hilsen på pensionisternes vegne          
Søren Fredslund Andersen / Horsens  &  Bent Homann / Aarhus
                                                                                                      

24 Mandag12:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Mandag 17:00
24 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde 24 aug.AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

24 Mandag17:30 Informationsmøde om OK20AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:30

Tag din kollega med og kom til informationsmøde om de nye overenskomstforhold.

Forbundsekretærerne Ole Tue Hansen, Christian Rosenkvist Elgaard og Lars Johansen fra Dansk El-Forbund vil gennemgå fornyelserne i Industrioverenskomsten og Elektrikeroverenskomsten.

Nogle af temaerne, de vil komme ind på, er nyt omkring:

 • Løn og akkord
 • Trivsel
 • Social dumping og nye arbejdsformer
 • Pension
 • Lærlinge
 • Tillidsvalgte

 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og blive klogere på de elementer af aftalerne, der har betydning for dit arbejdsliv.

Der bliver serveret mad til mødet, så det er nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. Af hensyn til bestilling af mad, skal du senest tilmelde dig den 19. august

27 Torsdag16:00 InvitationAFD: Sydjylland
Slut: Torsdag 18:30

Vil du vide hvordan du bliver 100m mester i bygningsautomatik.

Er du klar til at investere i din fremtid ?

 

så læs mere her om mødets indhold og hvordan du tilmelder dig
27 Torsdag16:00 Kom og mød ungdomsudvalgetAFD: København
Slut: Torsdag 20:00

Kom og mød ungdomsudvalget torsdag den 27. august 2020.

Er du lærling eller under 30 år, så inviterer vi alle til at komme forbi lokalafdelingen og møde os, der er aktive, og så kan du høre om, hvad der rører sig nu og i den nærmeste fremtid.

Vi stiller op med grill, sodavand og øl.

I skal bare komme med godt humør.

29 Lørdag09:00 Klub Guldnålen - sensommerturAFD: København
Slut: Lørdag 20:00

Sensommertur til Skibsværftet Helsingør

31 Mandag14:00 TR og AMR NetværksmødeAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:00

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

september 2020

03 Torsdag16:00 Nye opfindelser af tekniske...AFD: København
Slut: Torsdag 19:00

Fyraftensmøde for AMR og andre interesserede - den 3. september 2020 kl.16.00.

Nye opfindelser af tekniske hjælpemidler, hvad ligger I inde med, som kan hjælpe i hverdagen.

Der vil være grill-arrangement i forbindelse med mødet, derfor er tilmelding obligatorisk.

07 Mandag16:00 Akkordklubben 07.09.2020AFD: Nordjylland
Slut: Mandag 20:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldrig arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

 

På dette møde vil Dansk El-Forbund næstformand Jens- Olav Pedersen og Forbundssekretær Christian Elgaard deltage, for at få afklaret de udfordringer som elektrikeren har i forbindelse med EBA.

På mødet vil der også kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

09 Onsdag17:30 GeneralforsamlingAFD: Sydjylland
Slut: Onsdag 21:00

Afdeling Sydjylland

Der indkaldes til generalforsamling.  

Onsdag d. 9. september 2020  kl. 17:30

På Folkehjem i Aabenraa, Haderselvvej 7, 6200 Aabenraa

Der startes med spisning efterfulgt af Generalforsamling.

 

 

 

Afdelingslovene og dagsorden KLIK HER

Ønske du at se regnskabet for 2019 kontakt venligst Claus Lykke Christensen mobil 4031 4336

Venlig hilsen

 

Claus Lykke Christensen

Afdelingsformand

09 Onsdag18:15 Ordinær generalforsamling i...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:00

Som bekendt kunne afdelingens generalforsamling på grund af forsamlingsforbuddet ikke afvikles på den oprindeligt fastlagte dato. Nu det er muligt igen at afvikle møder med et større antal deltagere, indkaldes hermed til afvikling af den udsatte generalforsamling til afholdelse:

Generalforsamling

Onsdag d. 9. september 2020, kl. 18.15

På Rymarken 4, mødelokaler 1. sal, 8210 Aarhus V.

 1. ​Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Referat fra sidste generalforsamling
 4. Beretning v/ formanden
 5. Orientering Faglig Afdeling
 6. Orientering A-kassen
 7. Regnskab
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af:

2 fagsekretærer

På valg er: Thomas Hagen Pedersen og Torben Offersen

bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Jannik Hansen og Michael Neumann

2 bestyrelsesmedlemssuppleanter

På valg er: Jesper F. Klemmensen

Vakant

 1. 1 hovedbestyrelsessuppleant

 2. På valg er: Thomas Hagen Pedersen

 3. 1 faglig revisor

 4. På valg er: Søren Pharsen

 5. 1 faglig revisorsuppleant

 6. På valg er: Lars Schrohl Szmiedowicz

 7. Lærlinge-/ungdomsudvalg

 8. (medlemmer under 29 år)

 9. ​Årets elektriker
 10. Bevilling af midler
 11. Eventuelt
 12.  

Tilmelding til spisning kl. 17.30
Ønsker du at deltage i spisning, bedes du tilmelde dig på tlf. 8675 2500, pr. e-mail ostjylland@def.dk eller hjemmesiden www.def.dk senest den 1. september 2020. (Deltagelse i selve generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.)

Bemærk

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt indstillinger til valg skal være afdelingen i hænde senest søndag den 30. august 2020. Gerne på mail: ostjylland@def.dk

NB! Tidligere indsendte forslag og indstillinger til valg mv. til den oprindeligt fastlagte generalforsamling den 26. marts 2020 grundet COVID-19, skal genindsendes såfremt de stadigvæk skal opretholdes.  

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Download/dagsorden_til_print.pdf

Regnskab samt referat for 2019 er fremlagt til gennemsyn på afdelingskontoret. 

10 Torsdag09:00 Topmøde for AMR/TR - Nyborg...AFD: København
Slut: Fredag 16:00

Den 10.-11. september 2020

Oplysning omkring program, tid m.m. kommer senere.

10 Torsdag16:00 Temamøde den 10. september...AFD: København
Slut: Torsdag 18:00

Dansk El-Forbund inviterer til temamøde under spørgsmålet -

Hvad udfordrer dig som elektriker/teknikker i morgen ?

Kom og hør hvad der sker teknologisk med den grønne dagsorden for dig som arbejder i El-branchen.

Tilmelding her

10 Torsdag17:00 AkkordklubAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 19:00

Møde i Akkordklubben afholdes i Afdelingskontoret, Rymarken 4, 3. sal. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad.

 

Sidste frist for tilmelding er den 4. september

10 Torsdag19:00 Generalforsamling 2020AFD: Fyn
Slut: Torsdag 21:30

Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag den 10. september 2020 kl. 19.00

Odin Havnepark, Mødefabrikken lokale 11, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigenter

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse:

a. Fagsekretær Bo Laurberg-----------------------------------------------  (ønsker genvalg)

b. 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

    Torsten Smærup--------------------------------------------------------- (ønsker genvalg)

    Flemming Jensen-------------------------------------------------------- (ønsker ikke genvalg)

    Jan Kirud----------------------------------------------------------------- (ønsker genvalg)

    Ulrik Andersson---------------------------------------------------------- (ønsker genvalg)

    Benny Stubkjær Hansen------------------------------------------------ (ønsker ikke genvalg)

c. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år: --------------------------------------- (vakant)

d. 1 Bilagskontrollør: Dennis Fugl Pedersen ----------------------------- (ønsker genvalg)

6. Eventuelt

Forslag (herunder forslag til valg) som var indkommet rettidigt senest den 9. marts 2020 kan ses her på hjemmesiden...

Mødelokalet åbner kl. 18:30 hvor vi byder på en øl/vand og en sandwich.

Mødet afholdes naturligvis med forbehold for myndighedernes anbefalinger...

 

På bestyrelsens vegne

Erling Jensen

 

14 Mandag16:00 Dansk El-Forbund og Siemens...AFD: København
Slut: Mandag 18:00

Temamøde omkring industriel automatik.

Automation er kommet for at blive, så kom til temamøde om Industri automatik.

Mød landets dygtigste på sit felt
Emnerne er:
Automation, industrielle netværk, sikkerhed og uddannelser

15 Tirsdag19:00 GK Randers ForedragAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Foredrag ved Claus Ørsted i afdelingens lokaler.

Påhæng velkommen.

Der serveres en øl/vand

Seneste tilmelding onsdag den 09.09.20 Tilmelding er bindende

16 Onsdag10:00 Hyggemøde i seniorklubbenAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn.

Prøv noget nyt, smør en madpakke og kom ind og besøg os i Seniorklubben i Tikøbgade 9.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden kl. 10.00, og det er gratis. Vi sørger for drikkevarer og kaffe.

Tag madpakken med og mød ”gamle” kollegaer og få nogle hyggelige timer.

Vi afholder også amerikansk lotteri, så du kan være heldig, at gå hjem med rødvin.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

17 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

17 Torsdag16:30 Netværk for...AFD: Fyn
Slut: Torsdag 19:00
Mødefabrikken, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C

 

Som arbejdsmiljørepræsentant har du nu muligheden for at være med til det første netværksmøde for arbejdsmiljørepræsentanter. Planen er, at vi skal mødes løbende og erfaringsudveksle samt dele de succeser/udfordringer, som vi hver især har med arbejdsmiljøarbejdet i firmaerne. På hvert møde vil der være et tema, og på vores første møde bliver det ”Den gode modtagelse af nye kolleger”.

Inden hvert møde skriver alle på en planche, hvad I er optaget  af som AMR lige nu.

Program:
16:30:     Velkomst 
16:45:     I grupper på 4 personer:
               - Præsentationsrunde
               - Forventninger til netværket 
17:00:     Opsamling på forventninger i plenum
17:10:     AMR Jesper Augustinus, Intego og AMR Michael Skyt, Bravida holder et oplæg om, hvordan de tager imod nye kolleger.
17:30:     I grupper på 4 personer:
               - Hvordan tager I imod nye kolleger hos jer?
               - Hvad kan I bruge fra oplægget?
17:50:    Gruppering efter, hvad I er optaget af som AMR lige nu med henblik på erfaringsudveksling.
18:10:    Opsamling i plenum:
              - Er der noget fra erfaringsudvekslingen, der skal op i plenum?
              - Hvilke emner skal tages op på kommende netværksmøder eller temaaftener?
              - Er der andre, der vil være med til at stå for planlægningen af næste møde?
              - Hvor tit skal vi mødes?
18.30:    Evaluering: Hvad synes I om vores første møde?
18:35:    Spisning, buffet

Mødet er for arbejdsmiljørepræsentanter og tilmelding senest 9. september er nødvendigt da vi byder på mad :-)

Tilmelding - skriv til Susanne på sje@def.dk

 

18 Fredag15:00 Ungdom - forberedelsesweekendAFD: København
Slut: Søndag 12:00

Kom med på forberedelsesweekend og vær med til at beslutte.

Vi tager afsted den 18. september 2020.

I weekenden vil vi forberede ungdommens årsmøde.

Årsmødet er den weekend, hvor vi i ungdommen tager alle de vigtige beslutninger for det kommende år, og hvor vi fester og møder andre aktive lærlinge fra hele landet.

18 Fredag16:00 Ungdom - Forberedelsesweekend AFD: Østjylland
Slut: Søndag 11:00

Program, praktiske oplysninger og fælles tilmelding

 

Fælles formødeweekend for Afdeling Nord-, Midt- og Østjylland den 18. til 20. september. 

På formødeweekenden gør vi klar til Ungdommens Årsmøde i oktober og planlægger aktiviteter til 2021. 

Samtidig har vi en hyggelig weekend, hvor du er sammen med andre unge elektrikere (op til og med 29 år) og lærlinge i alle aldre. Det foregår på Djursland i DUI-Huset, Fjellerup Fælledvej 36. 8585 Glesborg. Det er gratis for medlemmer at deltage og Dansk El-Forbund sørger for mad og drikke. Du skal bare medbringe sovepose/dyne/pude/lagen, fornuftigt tøj og dit eget toiletgrej. Du kan vælge selv at tage computer med, men det er ikke et krav.

Program for weekenden

Fredag

 • Mødes i hytten kl. 18
 • Spisning kl. 19
 • Intro/Coronaregler samt ryste sammen og starte på at komme med ideer/overskrifter til handlingsplansforslag kl. 20
 • Hygge kl. 21.30

Lørdag

 • Morgenmad kl. 8-9
 • Arbejde på handlingsplanen kl. 9-11
 • Fysisk aktivitet som passer til vejrudsigten kl.11-12
 • Middagsmad kl.12-13
 • Arbejde på handlingsplanen kl. 13-15
 • Kaffe/aktivitet og opsamling kl. 15-16
 • Arbejde på handlingsplanen og færdiggøre den kl.16-18
 • Spisning kl.18.30 og under spisningen vender man årsmødepulje/valg osv.
 • Hygge kl.21

Søndag

 • Morgenmad kl.8
 • Oprydning kl.9
 • Evaluering / Farvel og tak for denne gang kl. 11

 

Fælles koordineret tilmelding for alle tre afdelinger her på siden. Har du spørgsmål eller ønsker at deltage i fælleskørsel til hytten, skal du henvende dig til din lokalafdeling:

Dansk El-Forbund Midtjylland 97 41 33 55 / 86 43 82 46

Dansk El-Forbund Nordjylland  96 31 86 00 

Dansk El-Forbund Østjylland 86 75 25 00

 

 

18 Fredag18:00 UNGDOM - FORBEREDELSESWEEKENDAFD: Midtjylland
Slut: Søndag 11:00

LÆS PROGRAMMET OG TILMELD DIG HER

 

Vi har i år Fælles koordineret tilmelding for alle tre afdelinger, Nord-, Øst- og Midtjylland.
Har du spørgsmål eller ønsker at deltage i fælleskørsel til hytten, skal du henvende dig til os. 

TILMELD DIG HER

19 Lørdag10:00 Ungdom - ForberedelsesweekendAFD: Bornholm, København, Nordsjælland, Storstrøm, Vestsjælland
Slut: Søndag 14:00
Forberedelsesweekend2020

Program, praktiske oplysninger og fælles tilmelding

 

Fælles formødeweekend for Afdeling nordsjælland, vestsjælland, storstrøm, københavn og bornholm den 19. til 20. september. 

På formødeweekenden gør vi klar til Ungdommens Årsmøde i oktober og planlægger aktiviteter til 2021. 

Samtidig har vi en hyggelig weekend, hvor du er sammen med andre unge elektrikere (op til og med 29 år) og lærlinge i alle aldre. Det foregår i Helsingør Ferieby, Sperlings Allé 43. 3000 Helsingør. Det er gratis for medlemmer at deltage og Dansk El-Forbund sørger for mad og drikke. Du skal bare medbringe sovepose/dyne/pude/lagen, fornuftigt tøj og dit eget toiletgrej. Du kan vælge selv at tage computer med, men det er ikke et krav.

Program for weekenden

Lørdag

 • Velkomst kl.10.00
 • Intro/Coronaregler samt ryste sammen og starte på at komme med ideer/overskrifter til handlingsplansforslag
 • Arbejde på handlingsplanen
 • Middagsmad kl.12-13
 • Arbejde på handlingsplanen
 • Spisning kl.18.30 og under spisningen vender man årsmødepulje/valg osv.
 • Hygge
 •  

Søndag

 • Morgenmad kl.9.00-10.00
 • handlingsplanen forsat
 • Oprydning
 • Evaluering / Farvel og tak for denne gang kl. 11

 

Fælles koordineret tilmelding for alle fem afdelinger her på siden. Har du spørgsmål eller ønsker at deltage i fælleskørsel til feriebyen, skal du henvende dig til din lokalafdeling:

Dansk El-Forbund Nordsjælland - 48 22 01 60

Dansk El-Forbund Vestsjælland  46 30 42 50 

Dansk El-Forbund Storstrøm - 55 37 42 18

Dansk El-Forbund København - 35 86 50 00

Dansk El-Forbund Bornholm - 56 95 70 82

21 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

21 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Mandag 17:00
21 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde 21 sept.AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

21 Mandag16:30 GeneralforsamlingAFD: København
Slut: Mandag 20:00

Generalforsamling i Københavns afdeling den 21. september 2020 kl. 16.30.

Sidste frist for tilmelding til spisning i forbindelse med generalforsamlingen er den 17. september 2020.

22 Tirsdag15:05 Ungdommens GrundkursusAFD: Østjylland
Slut: Onsdag 15:05

UNGDOMMENS GRUNDKURSUS

Kom med Dansk El-Forbund Ungdom på kursus for at lære om den politiske verden, vores forbund lever i. Vi skal lære om tidligere konflikter og ikke mindst om de udfordringer, der presser vores arbejdsdag og vilkår. Vi skal selvfølgelig også diskutere, hvad vi kan gøre for at løse de problemer, vi oplever til dagligt.

På ungdommens grundkursus vil du have mulighed for at møde andre unge, som også brænder for gode arbejdsforhold og ønsker at være aktive i Dansk El-Forbund. Du vil få konkrete redskaber til at stable aktiviteter på benene i din lærlingeklub eller afdeling. Du vil lære om forhandlinger og aktioner, og hvad du konkret kan gøre for at få bedre forhold for dig og dine kollegaer.

Kurset afholdes et centralt sted i Danmark

OBS:Du skal være lærling, udlært elektriker under 30 eller studerende på et erhvervsakademi for at deltage.
Det er gratis at deltage.

Tilmelding:

https://def.dk/lokalafdeling/def-ungdom/ungdommens-grundkursus-2020

Tilmelding senest den 1. august 2020.

22 Tirsdag16:00 AkkordklubmødeAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 20:00

den 27. august

Mødested er på Tronholmen 9, 8960 Randers SØ. 

Sted for afholdelse af møde aftales fra gang til gang. 

Hvis du ønsker at deltage og ikke har modtaget mail omkring mødet, kan du kontakte afdelingen for at tilmelde dig. 

tlf. 97413355 eller på midtjylland@def.dk

25 Fredag16:30 Klub Guldnålen -...AFD: København
Slut: Fredag 19:00

Guldnåleuddeling.

Indbydelse vil blive fremsendt senere.

25 Fredag17:00 Klub Guldnålen -...AFD: København
Slut: Fredag 20:00
29 Tirsdag15:30 Ungdom - Webinar Tegning og...AFD: Østjylland
Slut: Tirsdag 17:30

Tegning og styring af husinstallationer 

(afholdes både den 3.3 & 29.9)

Indhold i webinaret:

På dette webinar lærer du at udarbejde en komplet dokumentation af din egen el-installation for et hus. Det er en vigtig del af uddannelsen som elektriker, og derfor er webinaret oplagt for dig, der enten skal forberede dig på den del af pensum, eller dig der vil genopfriske emnet. Alle praktiske eksempler udarbejdes i SEE Electrical Building.

Under webinaret kommer vi ind på:

 • Kort præsentation af IGE+XAO
 • Hvad er el-dokumentation af en husinstallation
 • Hvorfor og hvor bruges el-dokumentationen
 • Hvad er principperne for en el-dokumentation af en husinstallation
 • Hvordan opbygges el-dokumentationen
 • Oprettelse af et projekt i SEE Electrical Building  
 • Tegning og indlæsning af en plantegning
 • Indsættelse af symboler på plantegningen
 • Tegning af kabler og forbindelse af symboler  
 • Generering af tavlediagram
 • Opbygning af gruppetavlen
 • Varmetabsberegning af gruppetavlen
 •  

Hvem kan deltage?

For at kunne deltage i webinaret skal du være elektrikerlærling, eller akademistuderende, og medlem af Dansk El-forbund.

  Tidspunkter og tilmelding

  Tilmeld dig en af webinarerne ved at klikke på den dato du er interesseret i:

  Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse med et unikt link og kursus-ID, som du skal bruge, når du logger på webinaret.

   

  30 Onsdag17:00 Special udgave af et...AFD: Lillebælt
  Slut: Onsdag 20:00

  Akkordklub møde

  Mødet som vi havde planlagt til 3. september er udgået til fordel for dette.

  Special udgave af akkordklubmøde:

  Denne onsdag, sidste dag i september, mødes vi i Odense, hvor vi sammen med akkordklubben på fyn og forbundsledelsen fra forbundshuset i KBH, vil have EBA på dagsordenen.

  Der vil blive rig mulighed for at spørge ind til indtjeningsmulighederne, og hvad der ligger bag de forskellige satser.

  En unik mulighed for at få nogle kompetente svar på nogle kompetente spørsmål.

  Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

  tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

  1. via denne hjemmeside ( anbefales)

  2. på lillebelt@def.dk

  3. på 76424350

  oktober 2020

  01 Torsdag17:00 Generalforsamling 2020AFD: Nordsjælland
  Slut: Torsdag 21:00

  Dansk El-Forbund – Nordsjælland

  Ordinær generalforsamling er udsat på grund af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer.

  NY DATO: Torsdag den. 1. oktober 2020 kl. 17.00

  I Afdelingens lokaler Nordre Jernbanevej 16A. 3400 Hillerød

  Dagsorden:

  1. Velkomst ved formanden
  2. Forslag til forretningsorden
  3. Valg af dirigent.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Godkendelse af referat ordinær generalforsamling 2019
  6. Beretning
  7. Regnskab for 2019.
  8. Budget 2020.
  9. Indkomne forslag/Bevillinger
  10. Valg
  11. Eventuelt.

   

  Tilmelding nødvendig af hensyn til spisning. Tilmelding hér senest d. 28. september kl. 12.

  Se afdelingens hjemmeside def.dk/nordsj for mere fyldestgørende dagsorden (valg m.m.) senest 14 dage før afholdelse.

  Forslag til vedtagelse samt indstillinger til valg skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes til nordsj@def.dk 

   

  05 Mandag07:30 Byggeplads kørselAFD: Vestsjælland
  Slut: Mandag 16:00

  Afdelingen har planlagt at der køres byggeplads kørsel

  Så hvis du har kendskab til en byggeplads du mener at vi skal besøge, så kontakt os på VESTSJ@DEF.DK

   

  05 Mandag12:30 Vestsj. Senior KlubAFD: Vestsjælland
  Slut: Mandag 16:00

  Afholder Klubmøde

  Mødetidspunktet og sted er i kælderen

  Borgediget 18

  4000 Roskilde

   

  Se mere info på deres hjemmeside

  www.elvestsenior.dk

  06 Tirsdag16:30 Hvad udfordrer dig som...AFD: Storstrøm
  Slut: Tirsdag 21:00

  Dansk El-Forbund inviterer til temamøde under spørgsmålet –

  Hvad udfordrer dig som elektriker/tekniker i morgen?

  Kom og hør hvad der sker teknologisk,

  med den grønne dagsorden for dig som arbejder i El-branchen.

  Vi får besøg fra forbundshuset af:

  Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen

  som i løbet af det spændende arrangement, vil komme igennem følgende punkter:

   

  Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?

  De teknologiske og arbejdsmæssige udfordringerne i el-branchen lige nu? 

  Hvor er el-branchen på vej hen?

  De teknologiske og arbejdsmæssige udfordringerne i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

  Gør det selv-løsninger? Hvad er udfordringerne?

  Gør det selv-løsninger stormer frem i DK, hvad kan vi gøre?

  Hvordan ser DEF den grønne omstilling muligheder for dig?

  Den grønneste energi er den som ikke bruges, derfor er DEF meget aktiv i klimadebatten.

  Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?

  Hvad er det vigtigste du kan gøre lige nu for at følge udviklingen og holde dig attraktiv i el-branchen?

  Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

  Uddannelseskonsulent fra KEA Janus Hendrichsen fortæller om mulighederne du har for

  akademiuddannelse herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

   

  Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

  Derfor er tilmelding nødvendig.

  Temamødet afholdes på afdelingskontoret. Torvestræde 7, 4760 Vordingborg.

  Du tilmelder dig her på siden, eller på SMS: Send EL og medlemsnr. til 23984218. Du kan også tilmelde på e-mail: storstrom@def.dk eller på telefon: 55 37 42 18.

  S. U. Senest 01.10.2020, kl. 09.00.

  Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement.  

  06 Tirsdag17:30 PensionDanmark - Seniormøde,...AFD: Fyn
  Slut: Tirsdag 20:00

   

  Emnet er samspillet imellem efterløn og pension, folkepension og andre offentlige ydelser.

  Mødet afholdes sammen med Blik & Rør og Malernes fagforening

  Program, detaljer og tilmelding kommer senere...

   

  06 Tirsdag19:00 GK Randers - GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
  Slut: Tirsdag 21:00

  Tirsdag 06.10.20 Generalforsamling

  Forslag skal indsendes senest 14 dage før. (22/09-20) til guldranders@gmail.com

  09 Fredag00:00 TR/AMR konference 2020AFD: Midtjylland
  Slut: Lørdag 12:00
  09 Fredag09:00 TR/AMR konference 2020AFD: Østjylland
  Slut: Lørdag 13:00

  Dansk El-Forbund afdeling Nord-, Midt- og Østjylland afholder fælles konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

  Fredag den 9. - lørdag den 10. oktober 2020 
  Langsøhus, Vestre Ringgade 51, 8600 Silkeborg

  Vi mødes fredag til morgenmad kl. 9. Derefter bliver der budt velkommen og vi får en kort præsentation af konferencens program. Både fredag formiddag og efter frokost er der fælles oplæg for alle og workshops for henholdsvis TR og AMR.

  Lørdag starter vi med morgenmad fra kl. 7.30. Herefter er der oplæg om status i forbundet og resultatet af OK20. Vi slutter af i fællesskab med evaluering af de to dage og frokost kl. 12 inden hjemrejse.

  Tilmelding

  Der er et begrænset antal deltagere på konferencen, så meld dig til snarest online. (Login med NemID)

  Vel mødt!
   

  15 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
  Slut: Torsdag 12:00

  Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

  Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

  15 Torsdag12:00 Klub Guldnålen - 50 års...AFD: København
  Slut: Torsdag 18:00

  Der udsendes indbydelse til de berørte medlemmer.

  19 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde 19 okt.AFD: Lillebælt
  Slut: Mandag 16:30

  AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

  19 Mandag19:00 GeneralforsamlingAFD: Lillebælt
  Slut: Mandag 21:00

  Afdelingen afholder ordinær generalforsamling.

  Der vil være aftensmad fra kl. 18.00 til 19.00 for alle der tilmelder sig.

  Alle medlemmer af DEF afd. LLBA er velkomne og der kræves kun tilmelding til spisning. dørene lukker efter ringning med klokken, på slaget 19.00

   

  Dansk EL-Forbund, Lillebælt, indkalder til ordinær Generalforsamling.

   

  Mandag d. 19. oktober 2020 kl. 19.00, i afdelingens mødelokaler Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle.

   

   

  Dagsorden:

   

  1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

   

  1. Valg af dirigent.

   

  1. Beretning.

   

  1. Orientering fra ungdomsudvalget.

   

  1. Aktuelt emne.

   

  1. Regnskab 2019 og budget 2021.

   

  1. Valg.

  7.1.   Afdelingsformand, Karl-Jørn Petersen som modtager genvalg.

   

  7.2.   Fagsekretær med økonomi som ansvar, Karl-Jørn Petersen som modtager genvalg.

           

  7.3.   Indstillinger til afdelingens lærlinge- og ungdomsudvalg.

   

  7.4.   2 bestyrelsesmedlemmer, Peter Pørksen – Kristian Eskildsen. Begge modtager genvalg.

   

  7.5.   1 bestyrelsesmedlem (ungdomsudvalgssekretær). Bo Tarp Gajhede som modtager genvalg.

   

  7.6.   1 faglig revisor. Lindy Poulsen som modtager genvalg.

   

  7.7.   3 bestyrelsessuppleanter.

   

  7.8.   2 revisorsuppleanter.

   

  1. Indkomne forslag.

   

  1. Evt.

   

   

  Forslag og forslag til personvalg som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden, senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

   

  Spisning.

  Generalforsamlingen bliver indledt med en fællesspisning, som starter kl. 18.00. Her byder afdelingen på en gang varm aftensmad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er det nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke i spisningen, kan du bare møde op.

   

  Tilmeldingen til spisningen skal ske til afdelingskontoret senest torsdag d. 15/10-2020 på tlf. 76 42 43 50 mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00, eller

  via e-mail: lillebelt@def.dk, eller her på siden.

   

   

  P.b.v. Afdelingsformand Karl-Jørn Petersen

   

  21 Onsdag10:00 Hyggemøde i seniorklubbenAFD: København
  Slut: Onsdag 15:00

  Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn.

  Prøv noget nyt, smør en madpakke og kom ind og besøg os i Seniorklubben i Tikøbgade 9.

  Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden kl. 10.00, og det er gratis. Vi sørger for drikkevarer og kaffe.

  Tag madpakken med og mød ”gamle” kollegaer og få nogle hyggelige timer.

  Vi afholder også amerikansk lotteri, så du kan være heldig, at gå hjem med rødvin.

  På klubbens vegne

  Knud Bjørn

  23 Fredag15:00 Ungdom - ÅrsmødeAFD: Østjylland
  Slut: Søndag 15:25

  ÅRSMØDE 2020

  Vil du have indflydelse på det, Dansk El-Forbund Ungdom skal kæmpe for i fremtiden? Så er årsmødet den perfekte mulighed.

  • Vi beslutter, hvilke rettigheder og forhold Dansk El-Forbund Ungdom skal kæmpe for
  • Vi skal påvirke fagforeningen sammen med 100 andre unge
  • Vi skaber et netværk med andre unge fra dit fag
  • Du møder fagforeningens ungdom i øjenhøjde

  Topmøde med unge kollegaer fra hele landet

  Årsmødet i Dansk El-Forbund Ungdom er årets politiske højdepunkt. Mere end 100 unge medlemmer fra alle dele af landet er samlet på Metalskolen i Jørllunde for at diskutere, debattere og stemme om de forslag, der skal forme ungdomsarbejdet det kommende år. På årsmødet er du bl.a. med til at beslutte, hvem der skal være formand for Dansk El-Forbund Ungdom, og så vedtager vi også vores årlige handlingsplan.

  Mere praktisk information og tidsplan for fælleskørsel får du ved tilmelding.

  26 Mandag17:00 Temamøde: Hvad udfordrer dig...AFD: Fyn
  Slut: Mandag 20:30

  Dansk El-Forbund inviterer til temamøde under spørgsmålet:

   

  Hvad udfordrer dig som elektriker/tekniker i morgen?

  Kom og hør hvad der sker teknologisk med den grønne dagsorden for dig som arbejder i El-branchen.
     
  Vi får besøg fra forbundshuset af:
  Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen som i løbet af det spændende arrangement, vil komme igennem følgende punkter: 

   

  Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?
  De teknologiske og arbejdsmæssige udfordringerne i el-branchen lige nu?  
  Hvor er el-branchen på vej hen?
  De teknologiske og arbejdsmæssige udfordringerne i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?
  Gør det selv-løsninger? Hvad er udfordringerne?
  Gør det selv-løsninger stormer frem i DK, hvad kan vi gøre? 
  Hvordan ser DEF den grønne omstilling muligheder for dig?
  Den grønneste energi er den som ikke bruges, derfor er DEF meget aktiv i klimadebatten.
  Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?
  Hvad er det vigtigste du kan gøre lige nu for at følge udviklingen og holde dig attraktiv i el-branchen?
  Hvilke uddannelsesmuligheder har du?
  Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).
   

   

  Sted, tid og tilmelding til mødet kommer senere
   
  27 Tirsdag15:30 Ungdom - Webinar Tegning og...AFD: Østjylland
  Slut: Tirsdag 17:30

   Tegning og dokumentation af styringer

  (afholdes både den 17/3 og den 27/10)

  Indhold i webinaret:

  På dette webinar lærer du at læse og tegne en styring, som er en forudsætning for at udføre, servicere og dokumentere en styring. Det er en vigtig del af uddannelsen som elektriker, og derfor er webinaret oplagt for dig, der enten skal forberede dig på den del af pensum, eller dig der vil genopfriske emnet. Alle praktiske eksempler udarbejdes i SEE Electrical.

  Under webinaret kommer vi ind på:

  • Kort præsentation af IGE+XAO
  • Hvad er en styring
  • Hvorfor og hvor bruges styringer
  • Hvad er principperne for en styring
  • Hvordan opbygges en styring
  • Oprettelse af et projekt i SEE Electrical
  • Oprettelse af diagramsider i SEE Electrical
  • Indsættelse af symboler på diagramsiderne i SEE Electrical
  • Tegning af ledninger og forbindelse af symboler i SEE Electrical
  • Generering af lister i SEE Electrical 
  •  

  Hvem kan deltage?
  For at kunne deltage i webinaret skal du være elektrikerlærling, eller akademistuderende, og medlem af Dansk El-forbund.

  Tidspunkter og tilmelding

  Tilmeld dig en af webinarerne ved at klikke på linket:

  Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse med et unikt link og kursus-ID, som du skal bruge, når du logger på webinaret.

   

  28 Onsdag17:00 Temaaften: Fagets udfordringerAFD: Lillebælt
  Slut: Onsdag 20:00

  Dansk El-Forbund inviterer til temamøde under spørgsmålet –

  Hvad udfordrer dig som elektriker/tekniker i morgen?

  Kom og hør hvad der sker teknologisk,

  med den grønne dagsorden for dig som arbejder i El-branchen.

   

  Vi får besøg fra forbundshuset af:

  Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen

  som i løbet af det spændende arrangement, vil komme igennem følgende punkter:

   

  Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?

  De teknologiske og arbejdsmæssige udfordringerne i el-branchen lige nu? 

  Hvor er el-branchen på vej hen?

  De teknologiske og arbejdsmæssige udfordringerne i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

  Gør det selv-løsninger? Hvad er udfordringerne?

  Gør det selv-løsninger stormer frem i DK, hvad kan vi gøre?

  Hvordan ser DEF den grønne omstilling muligheder for dig?

  Den grønneste energi er den som ikke bruges, derfor er DEF meget aktiv i klimadebatten.

  Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?

  Hvad er det vigtigste du kan gøre lige nu for at følge udviklingen og holde dig attraktiv i el-branchen?

  Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

  Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

   

  Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

  Derfor er tilmelding nødvendig.

  senest 20-10-2020, her på siden, eller ved henvendelse til afdelingskontoret

   

  Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement.  

  29 Torsdag15:30 AkkordklubmødeAFD: København
  Slut: Torsdag 18:00

  november 2020

  03 Tirsdag19:00 GK Randers Julebanko AFD: Midtjylland
  Slut: Tirsdag 21:00

  Tirsdag 03.11.2020 Julebanko (tilmelding nødvendig pga indkøb til traktement) Påhæng velkommen

  05 Torsdag17:00 Temamøde: hvad udfordrer dig...AFD: Østjylland
  Slut: Torsdag 20:00
  Dansk El-Forbund inviterer til temamøde under spørgsmålet – Hvad udfordrer dig som elektriker/tekniker i morgen?
  Kom og hør hvad der sker teknologisk, med den grønne dagsorden for dig som arbejder i El-branchen.

   

  Vi får besøg fra forbundshuset af:

  Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen

  som i løbet af det spændende arrangement, vil komme igennem følgende punkter: 

   

  Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?

  De teknologiske og arbejdsmæssige udfordringerne i el-branchen lige nu? 

  Hvor er el-branchen på vej hen?

  De teknologiske og arbejdsmæssige udfordringerne i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

  Gør det selv-løsninger? Hvad er udfordringerne?

  Gør det selv-løsninger stormer frem i DK, hvad kan vi gøre?

  Hvordan ser DEF den grønne omstilling muligheder for dig?

  Den grønneste energi er den som ikke bruges, derfor er DEF meget aktiv i klimadebatten.

  Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?

  Hvad er det vigtigste du kan gøre lige nu for at følge udviklingen og holde dig attraktiv i el-branchen?

  Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

  Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

   

  Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

  Temamødet afholdes på 

  Rymarken 4, 1. sal

  8210 Aarhus V

   

  07 Lørdag16:00 Klub guldnålen - Mortens aftenAFD: København
  Slut: Lørdag 20:00

  Mortens aften med banko, musik og dans.

  10 Tirsdag15:30 Ungdom - WebinarAFD: Østjylland
  Slut: Tirsdag 16:30

   Tegning og styring af PLC styringer

  (afholdes både den 31/3 og den 10/11)

  Indhold i webinaret:

  På dette webinar lærer du at læse og tegne en PLC-styring. Da PLC styringer indgår i elektrikeruddannelsen, er dette webinar derfor oplagt for dig, der enten skal forberede dig på den del af pensum, eller dig der vil genopfriske emnet. Alle praktiske eksempler udarbejdes i SEE Electrical.

  Under webinaret kommer vi ind på:

  • Kort præsentation af IGE+XAO
  • Hvilke regler og standarder skal overholdes
  • Hvordan dokumenteres PLC’er  
  • Praktiske eksempler
  •  

  Hvem kan deltage?
  For at kunne deltage i webinaret skal du være elektrikerlærling, eller akademistuderende, og medlem af Dansk El-forbund.

   Tidspunkter og tilmelding

   Tilmeld dig en af webinarerne ved at klikke på linket:

   Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse med et unikt link og kursus-ID, som du skal bruge, når du logger på webinaret.

   11 Onsdag17:00 Temamøde om hvad udfordrer...AFD: Nordjylland
   Slut: Onsdag 21:00

   Temamøde om hvad udfordrer dig som elektriker/tekniker i morgen?

   Kom og hør hvad der sker teknologisk, med den grønne dagsorden for dig som arbejder i El-branchen.

   Se hele invitation her

   16 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
   Slut: Mandag 16:00

   AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

   Dette er blot til orientering

    

   Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

   16 Mandag12:00 Bestyrelsesmøde 16 nov.AFD: Lillebælt
   Slut: Mandag 16:30

   AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

   16 Mandag12:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
   Slut: Mandag 17:00
   16 Mandag17:00 Temaaften: Industri automatikAFD: Lillebælt
   Slut: Mandag 20:30

   Dansk El-Forbund & Siemens

   inviterer til temamøde omkring Industri automatik.

   I løbet af det spændende arrangement, vil du komme igennem følgende punkter:

   • Automation hvad er det og hvilke krav stiller det?
   • Hvilke industrielle netværker findes der?
   • Kan vi benytte netværksløsningerne til sikkerheds relaterede opgaver?
   • Hvorfor så mange forskellige netværker?
   • Hvad sker der indenfor netværks løsningerne
    • herunder TSN (Time Sensitive Network)
   • Security et varmt emne som skal tages alvorligt
   • Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

    

   Det foregår i afdelingens lokaler på Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle

   Du kan tilmelde dig her på siden, eller på: lillebelt@def.dk.

   tilmelding senest 09-11-2020

   Vi ses

   18 Onsdag07:00 Netværksmøde for AMRAFD: København
   Slut: Onsdag 09:00
   18 Onsdag10:00 Hyggemøde i seniorklubbenAFD: København
   Slut: Onsdag 15:00

   Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn.

   Prøv noget nyt, smør en madpakke og kom ind og besøg os i Seniorklubben i Tikøbgade 9.

   Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden kl. 10.00, og det er gratis. Vi sørger for drikkevarer og kaffe.

   Tag madpakken med og mød ”gamle” kollegaer og få nogle hyggelige timer.

   Vi afholder også amerikansk lotteri, så du kan være heldig, at gå hjem med rødvin.

   På klubbens vegne

   Knud Bjørn

   18 Onsdag17:00 NetværksmødeAFD: Østjylland
   Slut: Onsdag 19:00

   Netværksmøde i Dansk El-Forbund Østjylland. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad.

   Sidste frist for tilmelding er fredag den 13. november.

   19 Torsdag17:30 Medlemsmøde i OdenseAFD: Fyn
   Slut: Torsdag 21:00

    

   Der vil snarest komme mere om tid, sted og indhold - samt mulighed for (nødvendig) tilmelding...

   20 Fredag18:00 Generalforsamling i...AFD: Lillebælt
   Slut: Fredag 22:00

   Guldnåleklubben Lillebælt indkalder til generalforsamling

   Fredag den 20. november 2020 kl. 18.00 i afdelingens lokaler, hvor der samtidig afholdes julefrokost.

   Kontingentet er 150 kr. pr. år, som betales ved tilmelding via. MobilePay: 40631407 med besked ”guldnåleklub”

   eller ved indgangen til kasserer Curt Andersen.

    

   ADGANGSTEGN er Guldnål.

    

   Tilmelding senest fredag den 13. november 2020 kl. 12.00 til afdelingskontoret på tlf. 76 42 43 50 eller på mail til lillebelt@def.dk.

    

   Dagsorden:

   1. Orientering

   2. Valg af formand

   3. Valg af kasserer

   4. Valg af næstformand

   5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

   6. Økonomi v/ Curt Andersen

   7. Eventuelt, herunder julefrokost

    

   Med venlig hilsen
   Bestyrelsen Guldnåleklubben

    

   NB: bestyrelsen modtager genvalg på alle poster.      

   21 Lørdag10:00 GENERALFORSAMLINGAFD: Midtjylland
   Slut: Lørdag 12:00

   Nærmere info kommer senere

   23 Mandag15:30 AkkordklubmødeAFD: København
   Slut: Mandag 18:00
   24 Tirsdag15:30 Ungdom - Webinar Opmærkning...AFD: Østjylland
   Slut: Tirsdag 16:30

   Opmærkning af ledninger og komponenter i tegningsdokumentation

   (afholdes både den 14/4 og den 8/12)

   Indhold i webinaret:

   På dette webinar lærer du regler og standarder omkring lednings- og komponentopmærkning, samt hvordan du håndterer det i praksis. Da el-dokumentation er en del af elektrikeruddannelsen, er dette webinar derfor oplagt for dig, der enten skal forberede dig på den del af pensum, eller dig der vil genopfriske emnet. Alle praktiske eksempler udarbejdes i SEE Electrical.

   Under webinaret kommer vi ind på:

   • Kort præsentation af IGE+XAO  
   • Hvilke regler og standarder skal overholdes
   • Hvad er der af muligheder for opmærkning af ledninger  
   • Praktiske eksempler 
   •  

   Hvem kan deltage?
   For at kunne deltage i webinaret skal du være elektrikerlærling, eller akademistuderende, og medlem af Dansk El-forbund.

    Tidspunkter og tilmelding

    Tilmeld dig en af webinarerne ved at klikke på linket:

    Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse med et unikt link og kursus-ID, som du skal bruge, når du logger på webinaret.

    24 Tirsdag17:30 Medlemsmøde i SvendborgAFD: Fyn
    Slut: Tirsdag 21:00

     

    Der vil snarest komme mere om tid, sted og indhold - samt mulighed for (nødvendig) tilmelding...

    26 Torsdag16:00 AkkordklubmødeAFD: Midtjylland
    Slut: Torsdag 20:00

    den 26. november

    Sted kommer senere, når det er besluttet hvor det skal være. 

    Sted for afholdelse af møde aftales fra gang til gang. 

    Hvis du ønsker at deltage og ikke har modtaget mail omkring mødet, kan du kontakte afdelingen for at tilmelde dig. 

    tlf. 97413355 eller på midtjylland@def.dk

    28 Lørdag12:30 GK Randers julefrokostAFD: Midtjylland
    Slut: Lørdag 17:00

    Lørdag 28.11.20 Julefrokost i afdelingens lokaler kl. 12.30.  Påhæng velkommen.

    Der serveres mad + 1øl + 1 snaps pr. person. Pris kr. 100,00 pr. deltager.

    Der kan købes øl og vand.

    Seneste tilmelding 14.11.2016 Tilmelding er bindende

     

    Hermed vil bestyrelsen ønske Jer en glædelig Jul samt et Godt Nytår.

    30 Mandag14:00 TR og AMR netværksmødeAFD: Lillebælt
    Slut: Mandag 17:00

    Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

    Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

    Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

    Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

    Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

    30 Mandag17:00 AkkordklubAFD: Østjylland
    Slut: Mandag 19:00

    Møde i akkordklubben. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad.

    Sidste frist for tilmelding er onsdag den 25. november.

    december 2020

    01 Tirsdag16:00 Akkordklubben 01.12.2020AFD: Nordjylland
    Slut: Tirsdag 20:00

    Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

    Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

    På mødet vil der kort blive orienteret om:

    • Afsluttede akkorder på EBA.
    • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
    • Kommende kursustilbud.

    Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

    Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

    Vel mødt Akkordklubben.

    02 Onsdag12:00 Julefrokost i seniorklubbenAFD: København
    Slut: Onsdag 17:00

    Julefrokost onsdag den 2. december 2020 kl. 12-17.

    Se týderligere information i Lysstyrke nr. 3 - 2020.

    På bestyrelsens vegne

    Knud Bjørn

    04 Fredag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
    Slut: Fredag 12:00
    04 Fredag13:00 Julefrokost for...AFD: København
    Slut: Fredag 20:00

    Julefrokost afdelingsbestyrelsen

    07 Mandag12:30 Vestsj. Senior Klub...AFD: Vestsjælland
    Slut: Mandag 16:00

    Afholder Klubmøde

    Mødetidspunktet og sted er i kælderen

    Borgediget 18

    4000 Roskilde

     

    Se mere info på deres hjemmeside

    www.elvestsenior.dk

    08 Tirsdag15:30 Ungdom - Webinar Arbejdet med...AFD: Østjylland
    Slut: Tirsdag 16:30

    Arbejdet med typer i tegningsdokumentation

    (afholdes både den 28/4 og den 8/12)

    Indhold i webinaret:

    På dette webinar lærer du at håndtere typer i din el-dokumentation, så du forbedrer kvaliteten af el-dokumentationen og samtidig kan generere en korrekt stykliste. Da el-dokumentation er en del af elektrikeruddannelsen, er dette webinar derfor oplagt for dig, der ønsker at kunne udarbejde en el-dokumentation, hvor der er styr på alle komponenter og typer. Alle praktiske eksempler udarbejdes i SEE Electrical.

    Under webinaret kommer vi ind på:

    • Kort præsentation af IGE+XAO  
    • Hvad er der af muligheder for at arbejde med typer  
    • Hvad er fordelene ved at arbejde med typer  
    • Praktiske eksempler

    Hvem kan deltage?
    For at kunne deltage i webinaret skal du være elektrikerlærling, eller akademistuderende, og medlem af Dansk El-forbund.

     Tidspunkter og tilmelding

     Tilmeld dig en af webinarerne ved at klikke på linket:

     Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse med et unikt link og kursus-ID, som du skal bruge, når du logger på webinaret.

     08 Tirsdag17:00 AkkordklubmødeAFD: Lillebælt
     Slut: Tirsdag 20:00

     Akkordklubben er for alle der arbejder eller gerne vil arbejde på akkord.

     Hvis du gerne vil høre mere om akkord, så kom til klubmøde.

     Her mødes erfarne og nye akkordsvende for at netværke, og de deler gerne ud af deres erfaringer til dig også.

     Kom gerne før kl. 17.00, der er kaffe på kanden.

     Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

     tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

     1. via denne hjemmeside ( anbefales)

     2. på lillebelt@def.dk

     3. på 76424350