Vælg arrangementer

august 2021

10 Tirsdag16:30 Generalforsamling - temamøde...AFD: København
Slut: Tirsdag 20:00

I forlængelse af generalforsamlingen afholder vi et temamøde med følgende punkter:

 • Hvad vil vi med DEF Ungdom København fremadrettet
 • Årshjul for vores arbejde bl.a. sociale arrangementer og temaarrangementer
 • Hvilket arbejde kunne ungdommen involvere sig i – bl.a. Klimadagsorden & Projekt Fastholdelse af lærlinge

 

12 Torsdag09:00 Skovtur for seniorerneAFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 18:00

Kære seniorer

Så er der tilmelding til årets afdelings skovtur.

Arrangementet er udsendt gennem seniorklubbens efterårsprogram og bag på El-trikkeren nr. 2
Afdelingens skovtur er for alle pensionister og efterlønnere og afholdes den 12. august 2021 med start fra Hadsundvej 184, kl. 09.00.
Prisen er 200 kr. pr. person, som betales på dagen.

Tilmelding via linket eller til afdelingen på tlf. 96 31 86 00, senest den 6. august.

14 Lørdag09:00 Byklub Randers - VeterantogAFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 15:00

Er alle ombord? 

Togtur med byklub Randers lørdag den 14. august.

Vi mødes ved Ny havnevej 3 i Marigaer kl.9, hvor vi tager toget til Handest, undervejs får vi rundstykker m.m. Når vi kommer retur til Marigaer, får vi frokost på Saltcenteret i Mariager. 
 
 

Prisen er 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn. 

Ved tilmelding betales der enten via mobilepay på 24657389, husk at oplyse antal på voksen/børn eller via konto 9070- 2020174377. 

Tilmelding er senest den 1. august

Se indbydelsen her

 

17 Tirsdag17:45 GK Randers BowlingAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Bowlingaften med spisning tirsdag den 17.08.2021 kl. 17.45 (påhæng velkommen)
Tilmelding senest den 10.08.21

 

19 Torsdag07:00 Udflugt for...AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 16:00

Dansk El-forbund afdeling Østjylland -  Udflugt 2021 for afdelingens folkepensionister.

1-dags tur til Tirpitz og Blåvand den 19. august

                           

Program for turen.

Kl.   7.00 Afgang fra Fagforeningen på Rymarken 4.

Kl.   7.25 Opsamling på Skanderborg Station.

Kl.   8.00 Opsamling på Horsens Banegård.

Kl.   10.00 Forventet ankomst til Tirpitz.

Kl.   12.30  Frokost på Blåvandshuk Golfklub. incl. evt. eftermiddagskaffe.             

 

Nærmere om forventet tidspunkt for hjemkomst til Horsens - Skanderborg og Århus. På vanlig vis vil der være pauser på turen.

Prisen for dette arrangement bliver 200 kr. pr. person, der kan max deltage. 50 personer, så tilmeldingen sker efter først til mølle princippet.  

Kollegaer fra Horsens området kan kontakte Søren Fredslund Andersen telf. 21 69 85 45. Søren vil sørge for fælles tilmelding fra Horsens området.

Oplysninger om arrangementet kan du få ved henvendelse til Bent Homann tlf.: 40 89 82 45 eller bhomann8310@gmail.com eller Per Kahr Jensen tlf.. 23 46 43 50 – mail. Perkahrjensen@gmail.com

Tilmelding og kontant betaling for turen kan ske på afdelingskontoret, men bedst ved månedsmøderne den 17. juni eller den 15. juli. Sidste frist, som bedes overholdt er, torsdag den 15. juli 2021, eller efter nærmere aftale med Bent Homann.

Ved tilmeldingen, ønskes oplyst din mailadresse samt tlf. nr. Betaling kan også ske via MobilePay. 40 89 82 45.

 

Læs mere på Google under: Tirpitz. Du kan downloade turbeskrivelsen her (prisen for deltagelse er 200 kr og ikke det beløb, der står i teksten.)

 

Hilsen på pensionisternes vegne.       

 

Søren Fredslund Andersen      Bent Homann      Per Kahr Jensen

                  Horsens.                               Århus.                       Århus

20 Fredag19:00 Bowling - lærlinge- og ungeAFD: Østjylland
Slut: Fredag 23:00

Invitation til Bowling og buffet
med Dansk El-Forbund Østjylland

Fredag den 20 august 2021.
Vi spiser kl. 19 og fortsætter med bowling kl. 21

Arangementet er for alle lærlinge (i alle aldre) og svende (til og med 29 år), der er medlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Tilmelding
Der skal bestilles mad og bowlingbaner, så du skal SENEST TILMELDE DIG TORSDAG DEN 10. AUGUST på afdelingskalenderen.

Vi sørger for det hele - du skal bare selv lægge en 20’er for sko-leje i bowlingcenteret.

Vi håber at se rigtig mange af jer til en hyggelig aften.

 

23 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde 23. augustAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

september 2021

01 Onsdag18:00 GeneralforsamlingAFD: Sydjylland
Slut: Onsdag 21:00

Afdeling Sydjylland

 

Der indkaldes til generalforsamling.  

 

Onsdag d. 1. september kl. 18:00

På afdelingskontore i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N

Der startes med spisning efterfulgt af Generalforsamling.

 

Dagsorden KLIK HER

Ønske du at se regnskabet for 2020 kontakt venligst Claus Lykke Christensen mobil 4031 4336

Venlig hilsen

 

Claus Lykke Christensen

Afdelingsformand

04 Lørdag09:00 Klub Guldnålen - sensommertur...AFD: København
Slut: Lørdag 20:00

Kluib guldnålen - Sen-sommertur til
Thorsvang samlermuseum

07 Tirsdag10:00 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:30

For alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

 

Kræver ingen tilmelding du møder bare op 

 
På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

Kom og få en kop kaffe, et rundstykke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

07 Tirsdag16:30 Generalforsamling i Afdeling...AFD: København
Slut: Tirsdag 20:00

Generalforsamling i Dansk-El Forbund København

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 16.30 i Tikøbgade 9, 2200 København N.

 

Dagsorden:

1. Valg af 2 dirigenter og godkendelse af forretningsordenen

2. Protokol (ligger til gennemsyn i afdelingen)

3. Afdelingsbestyrelsens beretninger:
a. Formandens beretning, herunder A-kasse beretning.
c. Udvalgsberetninger

4. Udtalelser

5. Regnskab 2020

6. Forslag

7. Valg:
Tre faglige sekretærer
Fire bestyrelsesmedlemmer
Seks suppleanter til bestyrelsen
Tre repræsentanter til aktivitetsudvalget og en suppleant
Tre repræsentanter til uddannelsesudvalget og en suppleant
Fire repræsentanter til SI/MØ-udvalget
To repræsentanter til oplysnings- og organisationsudvalget
En bilagskontrollant
Et bestyrelsesmedlem til legatfonden
Repræsentanter til arbejdsmarkedspensionsselskaberne

8. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest den 10. august 2021 kl. 12.00 pr. post eller e-mail: kbh@def.dk

Allerede indkomne forslag overflyttes til det udskudte møde.

Skriftlig beretning, regnskab, indkomne forslag samt opstilling til valg findes på afdelingens hjemmeside www.def.dk/kbh

Gå ind på www.def.dk vælg lokalafdeling København, vælg afdelingskalender, vælg 7. september.

 

Tilmelding til mad på generalforsamlingen senest tirsdag den 2. september 2021 på kbh@def.dk

NB: under forudsætning at vi kan mødes ifølge myndighedernes retningslinjer. Det kan komme på tale at udsætte generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Lars Bæk/formand

07 Tirsdag17:30 Generalforsamling i Afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Tirsdag 20:30

På grund af begrænsede muligheder for at kunne forsamles i april 2021 kunne årets generalforsamling ikke afvikles på den oprindeligt fastlagte dato. Vi håber, at det vil være muligt i sensommeren og der indkaldes hermed til afvikling af den udsatte generalforsamling til afholdelse:

Generalforsamling i Afdeling Østjylland, Rymarken 4. 1. sal. 8210 Aarhus V

Tirsdag den 7. september 2021 kl 18.15

(kl 17.30 hvis man ønsker at deltage i spsining.)

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Referat fra sidste generalforsamling
 4. Beretning v/ formanden
 5. Orientering Faglig Afdeling
 6. Orientering A-kassen
 7. Regnskab
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af:

Formand

På valg er: Jesper E. Jensen

1 fagsekretær

På valg er: Martin Møller Sørensen

 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Kurt Larsen Pedersen, Andreas V. Jensen og Jørgen H. Brodersen

2 bestyrelsesmedlemssuppleanter

På valg er: Jesper F. Klemmensen og Michael Nysted Henriksen

1 hovedbestyrelsessuppleant

På valg er: Thomas Hagen Pedersen

1 faglig revisor

På valg er: Uffe Jakobsen

1 faglig revisorsuppleant

På valg er: Lars Schrohl Szmiedowicz

Lærlinge-/ungdomsudvalg

(medlemmer under 29 år)

10 .Årets elektriker

11. Bevilling af midler

12. Eventuelt

 

TILMELDING TIL SPISNING KL. 17.30

Ønsker du at deltage i spisning, bedes du tilmelde dig på tlf. 8675 2500, pr. e-mailOSTJYLLAND@DEF.DK eller hjemmesidenWWW.DEF.DK senest den 3o. august  2021. (Deltagelse i selve generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.)

BEMÆRK

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt indstillinger til valg skal være afdelingen i hænde senest den lørdag den 28. august 2021. Gerne på mail:OSTJYLLAND@DEF.DK

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Regnskab samt referat for 2020 er fremlagt til gennemsyn på afdelingskontoret. 

FORBEHOLD I FORHOLD TIL COVID-19

Vi følger løbende udmeldingerne fra myndighederne. Afhængig af disse kan det betyde, at vi bliver nødt til at udsætte møder og arrangementer. Hvis du er tilmeldt et arrangement, bliver du kontaktet, hvis der sker ændringer.

 

13 Mandag19:00 GK Randers Foredrag AFD: Midtjylland
Slut: Mandag 21:00

Foredrag ved Claus Ørsted den 13.09.2021 kl. 19.00 (påhæng velkommen)
Tilmelding senest den 03.09.2021.

 

14 Tirsdag17:00 Fyraftensmøde i Thisted/MorsAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Info kommer senere. 

16 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

16 Torsdag13:00 AfskedsreceptionAFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 17:00

I anledning af at Jens Kristian Andersen takker af efter

26 år i Dansk El-Forbund Nordjylland, hvor af de 18 år

har været som afdelingsformand.

Vil afdelingen gerne inviter til afskedsreception

Torsdag den 16. september 2021 kl. 13.00 - 17.00

i lokalerne 2. sal på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg.

Tilmeldingsfrist: senest onsdag den 8. september 2021.

 

 

 

 

 

20 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde 20. septemberAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

 

 

21 Tirsdag17:00 Fyraftensmøde i HerningAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Info kommer senere

24 Fredag12:00 DEF Ungdom afholder Formøde...AFD: Nordjylland
Slut: Søndag 12:00

Kære Ungdom i DEF Østjylland, Nordjylland og Midtjylland

I inviteres til formøde weekend den 24. september kl. 12.00 til den 26 september 2021 kl. 12.00, arrangementet bliver holdt på Stordalsmølle i Nibe.

 

24 Fredag15:00 Formøde weekend - Lærlinge/...AFD: Østjylland
Slut: Søndag 12:00

Formødeweekend for unge og lærlinge fra Øst-, Midt- og Nordjylland.

Sæte kryds i kalenderen - program og mere information følger.

Ring gerne til Lokalafdeling Østjylland, hvis du vil vide mere på 86752500

Du kan læse mere og tilmelde dig her https://def.dk/def-ungdom-afholder-formoede-weekend

24 Fredag17:00 25 års guldnåleuddelingAFD: København
Slut: Fredag 20:00
25 Lørdag08:45 Ungdom - Forberedelses...AFD: Lillebælt
Slut: Søndag 13:00

 

Kan være et billede af tekst, der siger "UNGDOM"

 Forberedelses weekend 2021.

 

Er du lærling eller svend under 30 år og vil dú gerne have indflydelse, så tag med os på en sjov forberedelses weekend, sammen med gode kollegaer.

 

Dansk El-forbund Ungdom afholder Årsmøde d. 29-30-31 oktober.

På dette møde har dú mulighed for at blive hørt, hvis du har forslag eller frustrationer om uddannelses, lærlingelønnen m.m.

Inden årsmødet afholdes der forberedes weekend for Dansk El-Forbund Ungdom.

 

Lørdag d. 25. september til d. 26. september.

I Kolding.
Vi mødes klokken 08:45

 

Lørdag mødes vi ved GoMonkey hvor vi skal have teambuilding og klatring. Herefter kører vi til sportshotel Pulzion, hvor vi overnatter. Der er 4 og 6 mands værelser.

 

Program.

Lørdag.

Kl. 08:45 GoMonkey.

Kl. 13:00 sportshotel Pulzion.

Middagsmad. - Forberedelse af årsmøde – Aftensmad - Aktiviteter.

Søndag.
Kl. 10:00 senest morgenmad.

Forberedelse af årsmøde.
Valg af delegeret.

Kl. 13:00 ca. farvel.

 

Tilmelding senest d. 14. september her på siden.

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Ved spørgsmål ret henvendelse via Lillebelt@def.dk eller tlf.: 76424350.

Nærmere information kommer.

ses vi?

Dansk El-Forbund Ungdom.  

oktober 2021

01 Fredag16:00 Akkordklubben den 01.10.21AFD: Nordjylland
Slut: Fredag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

04 Mandag17:00 HVAD UDFORDRER DIG SOM...AFD: Midtjylland
Slut: Mandag 20:30

HVAD UDFORDRER DIG SOM ELEKTRIKER/TEKNIKER I MORGEN?

Vi får besøg fra Forbundshuset af Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen, som i løbet af det spændende arrangement vil komme igennem følgende punkter:

 • Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?
 • Hvor er el-branchen på vej hen?
 • Gør det selv-løsninger?
 • Hvad er udfordringerne?
 • Hvordan ser DEF den grønne omstilling muligheder for dig?
 • Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?
 • Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

 

Mødet afholdes på Banetoften 54, 7500 Holstebro 
Tilmelding senest den 30.9.2021, grundet bestilling af mad

05 Tirsdag10:00 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:30

For alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

 

Kræver ingen tilmelding du møder bare op 

 
På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

Kom og få en kop kaffe, et rundstykke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

07 Torsdag17:00 Temamøde - Gør vi det rigtigt...AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 19:00

Temamøde i Afdeling Østjylland

Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen

vil i løbet af arrangementet komme igennem følgende punkter:

Næstformand Benny Yssing og teknisk konsulent Martin Mortensen er oplægsholdere

 

Gør vi det rigtigt?

Er den faglige stolthed stadig i vores fag? Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået over 140 installationer i byggeriet, og over 490 byggepladser, vi ser på resultaterne.

Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?

Hvad er de teknologiske, og arbejdsmæssige udfordringer i el-branchen lige nu?

Hvor er el-branchen på vej hen?

Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?

Hvad er det vigtigste du kan gøre lige nu, for at følge udviklingen og holde dig attraktiv i el-branchen?

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen - herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

Derfor er tilmelding nødvendig.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement

11 Mandag08:00 AMR-dag i ØstjyllandAFD: Østjylland
Slut: Mandag 18:00

Mandag den 11. oktober kl. 8 til kl. 18 på Rymarken

Du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) på din arbejdsplads og er optaget af at fremme arbejdsmiljøet i dit firma til gavn for dine kolleger og til gavn for hele arbejdspladsen.
For at det skal lykkes, kræver det mere viden, erfaringsudveksling med andre AMR og et stærkere netværk af aktive AMR i din lokalafdeling Østjylland.
Først og sidst skal der handling til for at fremme arbejdsmiljøet. Handlinger der skabes sammen med dine kolleger.

Det kan du forvente
Sammen med andre AMR fra afdeling Østjylland, vil du få lejlighed til at udveksle erfaringer om et stærkt arbejdsmiljø og hvordan I styrker arbejdet på din arbejdsplads, bl.a. ved at inddrage dine kollegaer i arbejdsmiljø arbejdet.
Du får mulighed for at møde afdeling Østjyllands Arbejdsmiljøudvalg og mulighed for fremadrettet at deltage i udvalgets arbejde. Samtidig vil du møde repræsentanter fra afdeling Østjylland så du kan få ideer til afklaring af den støtte du kan få i afdelingen og i Dansk El-Forbund i det hele taget.

Indhold

 • Erfaringsudveksling med AMR – kolleger
 • Netværksdannelse med AMR – kolleger
 • Samarbejde med kolleger, TR og firma
 • Opfølgning på "Følger efter El-ulykker"
 • Styrke dig som AMR
 • Orientering om aktuelt arbejdsmiljø-tema
 • Fremadrettet samarbejde med afd. Østjylland
 • Dialog med afd. Østjyllands arbejdsmiljøudvalg

Praktiske oplysninger
Dato: 11. oktober 2021 kl. 8.00 til 16.00 med efterfølgende TO GO spisning.
Sted: Afd. Østjylland, Rymarken 4, 8210 Aarhus V
Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter.
Antal: 15 – 24 deltagere fra Afdeling Østjylland, Dansk El-Forbund.
Der ydes tabt arbejdsfortjeneste og transport.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig, så kontakt afdelingen på tlf. 86752500

Vel mødt 

Faglig Afdeling
Dansk El-Forbund Østjylland

19 Tirsdag19:00 GK Randers GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Generalforsamling den 19.10.2021 i afdelingens lokaler Tronholmen
Tilmelding senest 05.10.2021 (kommer med dokumenterne)

Dasgorden og Indbydelse til udprint

21 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

25 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde 25. oktoberAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

25 Mandag18:00 GeneralforsamlingAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 21:00

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling.

Der vil være aftensmad fra kl. 18.00 til 19.00 for alle der tilmelder sig.

Alle medlemmer af DEF afd. LLBA er velkomne og der kræves kun tilmelding til spisning. dørene lukker efter ringning med klokken, på slaget 19.00

 

Dansk EL-Forbund, Lillebælt, indkalder til ordinær Generalforsamling.

 

Mandag d. 19. oktober 2020 kl. 19.00,

Mødet afholdes i afdelingens lokaler på Jens Grøns Vej 20

 

 

 

Dagsorden:

 

Kommer senere.

 

 

Forslag og forslag til personvalg som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden, senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Spisning.

Generalforsamlingen bliver indledt med en fællesspisning, som starter kl. 18.00. Her byder afdelingen på en gang varm aftensmad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er det nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke i spisningen, kan du bare møde op.

 

Tilmeldingen til spisningen skal ske til afdelingskontoret senest mandag d. 18/10-2020 på tlf. 76 42 43 50 mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00, eller

via e-mail: lillebelt@def.dk, eller her på siden.

 

 

P.b.v. Afdelingsformand Karl-Jørn Petersen

 

29 Fredag15:00 Årsmøde weekend unge/lærlingeAFD: Østjylland
Slut: Søndag 15:00

Årsmødeweekend for lærlinge i alle aldre og unge medlemmer af Dansk El-Forbund. Sæt kryds i kalenderen. Der kommer mere information og program efter sommerferien.

Kontakt din lokalafdeling af DEF, hvis du vil vide mere.

 

november 2021

02 Tirsdag10:00 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:30

For alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

 

Kræver ingen tilmelding du møder bare op 

 
På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

Kom og få en kop kaffe, et rundstykke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

02 Tirsdag19:00 GK Randers BankoAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Banko den 02.11.2021 kl. 19.00 (påhæng velkommen)

Bindende tilmelding senest den 25.10.2021

Indbydelse til udprint

03 Onsdag16:30 Gør vi det rigtigt & og...AFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 20:00

Dansk El-Forbund Vestsjælland inviterer til temamøder i Kalundborg

Gør vi det rigtigt & og hvad udfordrer vores fag i morgen ?

Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen

vil i løbet af det spændende arrangementer, komme igennem følgende punkter:

 

Gør vi det rigtigt?

Er den faglige stolthed stadig i vores fag? Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået over 140 installationer i byggeriet, og over 490 byggepladser, vi ser på resultaterne.

Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?

Hvad er de teknologiske, og arbejdsmæssige udfordringer, i el-branchen lige nu?

Hvor er el-branchen på vej hen?

Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer, i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?

Hvad er det vigtigste, du kan gøre lige nu, for at følge udviklingen, og holde dig attraktiv i el-branchen?

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

Derfor er tilmelding nødvendig.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement

03 Onsdag18:00 Medlemsmøde i VejenAFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 21:00

Vil du høre om de forbedringer i overenskomsterne, der skete ved forhandlingerne i 2020 – samt hvad temperaturen er på vores lokale lønforhandlinger i Lillebælt, så mød op.

Ellers er der, som altid, plads til en let og uformel tone, når vi ses.

Vi glæder os til at se jer fysisk og høre om hvad der rører sig på jeres arbejdspladser.

Mødet afholdes (sted kommer senere), hvor vi starter med en gang varm aftensmad, derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest d. 27-10-2021 enten her på siden, eller på 76 42 43 50

06 Lørdag16:00 Klub Guldnålen - Mortens...AFD: København
Slut: Lørdag 23:55

Klub Guldnålen - Mortens aften med banko, musik og dans

08 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde 8. novemberAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

AFDELINGSBESTYRELSESMØDE

08 Mandag17:00 HVAD UDFORDRER DIG SOM...AFD: Midtjylland
Slut: Mandag 20:30

HVAD UDFORDRER DIG SOM ELEKTRIKER/TEKNIKER I MORGEN?

Vi får besøg fra Forbundshuset af Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen, som i løbet af det spændende arrangement vil komme igennem følgende punkter:

 • Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?
 • Hvor er el-branchen på vej hen?
 • Gør det selv-løsninger?
 • Hvad er udfordringerne?
 • Hvordan ser DEF den grønne omstilling muligheder for dig?
 • Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?
 • Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

 

Mødet afholdes på Tronholmen 9, 8960 Randers SØ. 
Tilmelding senest den 4.11.2021, grundet bestilling af mad. 

09 Tirsdag17:00 Temamøde for alle medlemmer...AFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 20:30

Kære Medlem

Dansk El-forbund Nordjylland inviter til Temamøde den 9. november 2021 med overskriften,

Gør vi det rigtigt og hvad udfordrer vores fag i morgen? i lokalerne på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg.

På mødet vil vi komme ind på følgende spørgsmål:

Gør vi det rigtigt?

Er den faglige stolthed stadig i vores fag? Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået over 140 installationer i byggeriet, og over 490 byggepladser, vi ser på resultaterne.

Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?

Hvad er de teknologiske, og arbejdsmæssige udfordringer, i el-branchen lige nu?

Hvor er el-branchen på vej hen?

Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer, i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?

Hvad er det vigtigste, du kan gøre lige nu, for at følge udviklingen, og holde dig attraktiv i el-branchen?

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

Sidste tilmeldingsfrist er 27. oktober 2021.

 

12 Fredag18:00 Julefrokost lærlinge og unge...AFD: Østjylland
Slut: Fredag 23:00

Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til årets julefrokost for lærlinge og unge medlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland

Tid, sted osv. bliver opdateret her i kalenderen i løbet af efteråret - men reserver allerede nu fredagen til en hyggelig aften med kollegerne i Dansk El-Forbund Østjylland

 

17 Onsdag16:30 Gør vi det rigtigt & og...AFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 20:00

Dansk El-Forbund Vestsjælland inviterer til temamøder i Roskilde

Gør vi det rigtigt & og hvad udfordrer vores fag i morgen ?

Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen

vil i løbet af det spændende arrangementer, komme igennem følgende punkter:

 

Gør vi det rigtigt?

Er den faglige stolthed stadig i vores fag? Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået over 140 installationer i byggeriet, og over 490 byggepladser, vi ser på resultaterne.

Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?

Hvad er de teknologiske, og arbejdsmæssige udfordringer, i el-branchen lige nu?

Hvor er el-branchen på vej hen?

Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer, i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?

Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?

Hvad er det vigtigste, du kan gøre lige nu, for at følge udviklingen, og holde dig attraktiv i el-branchen?

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

Derfor er tilmelding nødvendig.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement

18 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

18 Torsdag18:00 Generalforsamling 18.november AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 20:00

Generalforsamling torsdag den 18. november 2021 i Tinghallen Viborg

Mere info følger.

Der kræves tilmelding til spisning kl. 18- du kan tilmelde dig nederst på siden. 

 

30 Tirsdag17:00 Temaaften: Gør vi det rigtigt?AFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 20:30

Gør vi det rigtigt?

 • Er den faglige stolthed stadig i vores fag? Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået over 140 installationer i byggeriet, og over 490 byggepladser, vi ser på resultaterne.
 • Hvor er el-branchen i dag og hvad er udfordringerne?
 • Hvad er de teknologiske, og arbejdsmæssige udfordringer, i el-branchen lige nu?
 • Hvor er el-branchen på vej hen?
 • Hvad er de teknologiske og arbejdsmæssige udfordringer, i forbindelse med udviklingen, digitaliseringen og den grønne omstilling?
 • Hvad er vigtigst lige nu for dig som arbejder i el-branchen?
 • Hvad er det vigtigste, du kan gøre lige nu, for at følge udviklingen, og holde dig attraktiv i el-branchen?
 • Hvilke uddannelsesmuligheder har du? Her vil du få viden om, hvilke muligheder du har for uddannelse i El-branchen. herunder bl.a. de 6 nye valgmoduler på akademiuddannelsen under BYGNINGSAUTOMATIK (BMS).

Tilmelding senest onsdag d. 24 november her på siden eller på: lillebelt@def.dk

december 2021

02 Torsdag16:00 Akkordklubben den 02.12.21AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 4 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

16 Torsdag10:00 El-dre KlubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dreklubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen. 8210 Aarhus V

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer.