Vælg arrangementer

januar 2022

31 Mandag17:00 Akkordklub afdeling ØstjyllandAFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:00

Møde i Akkordklubben

februar 2022

01 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:30

For alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

 

Kræver ingen tilmelding du møder bare op 

 
På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

Kom og få en kop kaffe, et rundstykke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

01 Tirsdag16:30 Virtuelt temamøde: EMC og...AFD: Bornholm, Fyn, København, Lillebælt, Midtjylland, Nordjylland, Nordsjælland, Storstrøm, Sydjylland, Vestsjælland, Østjylland, DEF Ungdom
Slut: Tirsdag 17:30

Virtuelt temamøde i samarbejde med Legrand.
 
Tidspunkt
Tirsdag den 1. februar, kl.16.30-17.30

Program

 • Vi kigger på 50174-2 standarden - “worst case scenario” hvis vi ikke overholder standarden?
 • Produktstandarden 61537 - hvad skal du med den?
 • Er du bekendt med overgangsmodstanden, når du laver føringsvej?
 • Bliv opdateret på reglerne for respekt afstand, når du laver føringsvej.
 • Hvad kan udfordringerne være med overgangsmodstand?
 • Hvad er en føringsvej i dag?

 

Oplægsholdere

Anita la Fontaine og Martin Mortensen

Anita La Fontaine, Head of Legrand Sales og Martin Mortensen, teknisk konsulent i Dansk El-Forbund

01 Tirsdag17:00 Netværksmøde afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Tirsdag 19:00

Netværksmøde for TR / AMR

03 Torsdag17:00 Ungdom arrangementAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 20:00

Torsdag den 3. februar 17.00-20.00 på Vestervangsvej 6, i Viborg. 
 

Program

 • Nyt fra Landsudvalget
 • Opfølgning på Paintball arrangement
 • Opfølgning på tidligere forslag til virksomhedsbesøg
 • Status på by netværk
 • Nyt Firma lærlingeklub
 • Status på årsplan
 • OK23 (Forslag til kommende overenskomstforhandling)
 • Bordet rundt
 • Næste møde i forhold til plan
 • Evt.
 • Spisning

**Husk, hvis ikke man deltager fysisk på mødet, skal dette meddeles ved tilmelding. Link til teams vil efterfølgende blive udsendt
Tilmelding senest onsdag den 2. februar 2022

Næste møde er torsdag den 3. marts og dette bliver afholdt over teams

Venlig hilsen

Ungdommen
Midtjylland, Dansk El-Forbund.

03 Torsdag17:00 Fyraftensmøde - AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 19:30

Gode Kollega, ny overenskomst skal snart forhandles

Forbundssekretær - Lars Johansen & Faglig Sekretær - Kim Simonsen fra Dansk El-Forbund kommer og tager imod forslag & debatter den nye IOK som jo snart skal forhandles.  

Aftenens program:

 • Spisning kl.18!
 • Forslag og debat om kommende OK?
  • Forslag skal følges af en motivation.
 • Spørgsmål til nuværende OK?
 • Andet – Løst & fast?

Vil du være med til at gøre en forskel?

Så kom til fyraftensmødet torsdag den 3.Februar kl. 18.
Mødet afholdes i FOA´s lokaler, Grønnegade 13, 8800 Viborg (i kælderen)

Tilmelding er nødvendig, mht. madbestilling, senest 2. Februar kl.12

05 Lørdag10:00 Til medlemmer og tidligere...AFD: Vestsjælland
Slut: Lørdag 14:00

Så er vi gang med kongresforberedelserne og hvis du vil være med på holdet, som skal deltage på Dansk El-Forbunds Kongres den 8. til den 11. november 2022,

så deltag i mødet lørdag den 5. februar 2022.

Vær med til at debattere fremtiden i DEF

Vi har aftalt, at mødes først i det nye år 2022, hvor vi arbejder videre med DEF´s fremtidsplaner. Så har du lyst til at deltage, skal du være velkommen lørdag den 5. februar 2022 fra kl. 10,00 til 14.00.

Vi mødes i Dansk El-Forbund Vestsjælland, Borgediget 18, 4000 Roskilde.

På mødet vil forbundsledelsen deltage med et indlæg. Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, Næstformand Jens-Olav Pedersen og Næstformand Benny Yssing.

Fra afdelingen vil afdelingsformand Erik Magdal, Næstformand Ib Thomsen og bestyrelsen deltage.

Planen er, at vi arbejder videre med mødedeltagernes emner fra Kick-Off konferencen, og der vil blive oprettet nogle grupper, så der kan stilles forslag til afdelingens Kongresgeneralforsamling den 1. juni 2022, hvor de kongresdelegerede skal vælges.

Corona

Vi følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Foreløbige emner der skal arbejdes videre med:

Kommunikation

SO-ME, PR, Medier, fagblad i papir eller elektronisk, (mulighed for at fravælge papir), App til medlemmer, målrettet og hurtig adgang til data. Hurtigt svar på 10 mest spurgte spørgsmål, QR kode, Q/A hjemmeside, flere sprog på hjemmeside, mail, nyhedsblad/mail, sms mv. IT. Eget medlemskontakt center.

Organisering – fastholdelse

Synlighed, vejen til organisation/organisering, adgang for alle til forbundets Grundkurser (M-kurser, arrangementer der fastholder kolleger.

Landsdækkende telefonpasning og byggepladskørsel, Social Dumping, arbejdsskade, erstatningssagers og sociale sager i DEF.

Organisationsplan

Faglige valgte, konsulenter skal organisationsstrukturen ændres?

OK emner

Medlemsfordele, uden at ændre på begrebet områdeoverenskomsterne. Mere OK til voksne, Graviditets orlov på lige fod med de offentlige overenskomster. (4 uger før, sygemelder de sig bare) Bør være 8 uger. Det kunne måske også tiltrække flere kvinder til el-branchen. Automatisering af opgaver, så medarbejdere fastholder et økonomisk grundlag.

Politiske emner:

Efter- og videreuddannelse/anciennitet optjent i forhold til beskæftigelse. Omsorgsdage til pleje ved kritisk sygdom (i lighed med barselfonden).

Emner er ikke udtømt, der kan også komme emner fra andre afdelinger, der skal arbejdes med.

 

Venlig hilsen

Erik Magdal

Afdelingsformand

07 Mandag14:00 AMR og TR netværksmødeAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

 

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

17 Torsdag10:00 El-dre klubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer.  

21 Mandag17:00 Delegeretmøde Nr. 3AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Delegeretmøde Nr. 3, afdeling Østjylland

marts 2022

01 Tirsdag09:30 Seniorklubben...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 11:30

For alle pensionister, førtidspensionister og efterlønner

 

Kræver ingen tilmelding du møder bare op 

 
På afdelingskontoret i Esbjerg, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
 

Kom og få en kop kaffe, et rundstykke og en snak med gamle kollegaer pris 20,- kr

01 Tirsdag16:30 TEMA møde i Esbjerg AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 19:30

Vi sætter fokus på arbejdspres og hvad det kan medføre

Tag din kollega med og kom og hør, forbundssekretær Lars B. Sørensen's, oplæg om dette aktuelle emne, som vi nok alle kan nikke genkendende til.

 

 

Program:

16:30  Velkomst
16:40  Arbejdspres og psykisk arbejdsmiljø
17:40  Spisning
18:15  Vanvidskørsel
18:35  GPS-overvågning
19:00  Hviletid og Fridøgn
19:30  Tak for i dag

 

Mødet afholdes på adressen:

Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N
01 Tirsdag17:00 TEMAMØDE RANDERS AFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 20:30

Temamøde - Wiser – Elektrikernes smarte løsning til hjemmet

 

03 Torsdag16:30 Akkordklubmøde i RandersAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 21:00

Indkaldelse til vores næste akkordklubmøde, som afholdes torsdag d. 3. marts i fagforeningshuset på Tronholmen 9 i Randers, i bestyrelseslokalet på 1. sal.

Mødet starter klokken 16.30, men vi er på adressen, så I kan bare dukke op, når det passer jer.

Med hensyn til maden, så skal vi have svar senest mandag d. 28. februar klokken 12.00.

Vi håber selvfølgelig som altid på stort fremmøde.

Vel mødt.

Dagsorden.

Akkordklubben Midtjylland

DAGSORDEN

1.                         Nyt fra formanden

                             - Akkordudvalgsmøde i forbundet.

2.                         Nyt fra afdelingen

                             - Sager vedrørende akkord.

                             - Forslag til kommende Kongres 2022.

                             - Forslag til kommende overenskomstforhandlinger 2022.

3.                         Nye pladser/sager

4.                         Afsluttede akkorder

5.                         Bordet rundt (eventuelt)

6.                         Næste møde.

 

Punkter til dagsordenen skal sendes til formanden på mail: jonas.dreyer.s@gmail.com

 

 

03 Torsdag17:00 Ungdomsmøde AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 19:00

Ungdomsmøde over teams. 

Dogsorden og indbydelse til teams kommer

07 Mandag17:00 Teknisk Temamøde - WiserAFD: Fyn
Slut: Mandag 20:30

Dansk El-Forbund & Schneider Electric inviterer til temamøde omkring Wiser

- Elektrikerens smarte løsning til hjemmet.

 

I løbet af det spændende arrangement, vil du komme igennem følgende punkter: 

 • Hvorfor Wiser?
 • Intro til systemet
 • Intro til produkterne
 • Hvordan kommer man i gang?
 • Demo af produkter i APP 
 • Sneak peek på kommende produkter
 • Hvilke uddannelsesmuligheder har du? - Wiser e-learning

Temamødet afholdes i mødelokalerne i

Mødefabrikken, Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, Odense C.
Mandag den 7. marts 2022 kl. 17:00 - ca. 20:30

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et aftensmåltid.

Tilmelding er nødvendig - brug tilmeldingskannpen herunder - senest 1. marts 2022

Der er 25 pladser til Temamødet, så skynd dig at blive tilmeldt! :-)

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement.   

08 Tirsdag16:30 TEMA møde i RødekroAFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 19:30

Vi sætter fokus på arbejdspres og hvad det kan medføre

Tag din kollega med og kom og hør, forbundssekretær Lars B. Sørensen's, oplæg om dette aktuelle emne, som vi nok alle kan nikke genkendende til.

 

 

Program:

16:30  Velkomst
16:40  Arbejdspres og psykisk arbejdsmiljø
17:40  Spisning
18:15  Vanvidskørsel
18:35  GPS-overvågning
19:00  Hviletid og Fridøgn
19:30  Tak for i dag

 

Mødet afholdes på adressen:

Jernbanegade 5 st., 6230 Rødekro
08 Tirsdag17:00 TemamødeAFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 20:00

En aften om Wiser, - Elektrikerens smarte løsning til hjemmet

(et LK Fuga produkt, der kan forbinde både i og udenfor hjemmet)

Mere info kommer så snart vi får det i hænde :-)

 

 

seneste tilmelding er 03-03-2022, af hensyn til aftensmadsbestilling.

ses vi ? du kan tilmelde dig her på siden, eller på: 76424350

08 Tirsdag17:00 Senioraften hos Dansk El-...AFD: Vestsjælland
Slut: Tirsdag 19:00

Senioraften hos Dansk El-Forbund Vestsjælland

Tirsdag den 8. marts kl. 17.00 til 19:00 på adressen Borgediget 18, 4000 Roskilde

Der vil være lidt at spise under mødet.

Kom og hør om:

 • Reglerne ved efterløn/tidlig pension
 • Folkepension og andre offentlige ydelser
 • Udbetalingsregler for pensioner
 • Forsikringer i seniortilværelsen
 • Begunstigelse, arv og testamente

Få svar på:

 • Hvordan bruger du sundhedsordningen?
 • Hvem skal have dine penge, når du dør?
 • Bør du samle dine pensioner?
 • Hvordan kan PensionDanmark hjælpe dig?
 • Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside, under DEF Vestsjælland/arrangementer.

S.U. senest den 7. mart 2022 til vestsj@def.dk

15 Tirsdag17:00 Temamøde: Kabeldimensionering...AFD: Bornholm, Fyn, København, Lillebælt, Midtjylland, Nordjylland, Nordsjælland, Storstrøm, Sydjylland, Vestsjælland, Østjylland, DEF Ungdom
Slut: Tirsdag 18:30

Dansk El-Forbund Ungdom og Dansk El-Forbund inviterer til spændende diskussioner om Kabeldimensionering i samarbejde med IGE+XAO. Sammen afholder vi to temamøder om emnet, hvor dette er det første i rækken. 

Program: 

 1. Regler og standarder for boliger
  1. Hvilke standarder er værd at kende i forhold til dimensionering i boliger
  2. Faldgrupper når man snakker dimensionering i boliger
 2. Forståelse for kabeldimensionering
  1. Hvor starter jeg?
  2. TT/TN-systemer hvad er forskellen
  3. Hvilke belastninger skal jeg regne med?
  4. Hvad skal jeg kigge på når jeg dimensionerer udover belastningen
  5. Oplægningsmetoder herunder kabler i isolering.
  6. Kortslutningsbeskyttelse og udløsertider (nye regler i fremtiden omkring kortslutnings tider)
  7. Spændingsfald
  8. Personbeskyttelse og udløsertider

Emnebeskrivelse: 

Deltagerne vil få kendskab til hvilke regler og normer man skal bruge når man skal dimensionere en bolig. Deltageren vil kunne kende forskel på de forskellige begreber såsom jordsystemer, overgangsmodstand, korrektionsfaktorer, oplægningsformer, kortslutningsforhold og kortslutningskarakteristiker, og endnu vigtigere at kunne finde dem når de skal bruge dem. Under webinaret vil der også blive kigget på hvilke belastninger man skal bruge hvis man beregner som standarden foreskriver.

Peter Lyhne Jacobsen, IGE+XAOMartin Mortensen, Teknisk Konsulent

Peter L. Jacobsen, Technical Engineer, IGE+XAO & Martin Mortensen, Teknisk Konsulent, Dansk El-Forbund.

17 Torsdag10:00 El-dre klubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer.  

21 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

21 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.2 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

21 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.3AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

21 Mandag17:00 Medlemsmøde i AarsAFD: Nordjylland
Slut: Mandag 21:00

Kom til medlemsmøde mandag den 21. marts 2022 kl. 17:00

Aars Hotel

Himmerlandsgade 111

9600 Aars

Programmet for mødet er følgende:

 • Nyt fra afdelingen
 • Kongres 2022
 • Overenskomstforhandlinger 23

Da mødet er med spisning  skal tilmeld ske senest den 11. marts 2022.

Du har mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

 • Hjørring den 22. marts 2022
 • Skagen den 4. april 2022
 • Frederikshavn den 5. april 2022
 • Brønderslev den 28. marts 2022
 • Aalborg den 29. marts 2022
21 Mandag17:00 Delegeretmøde Nr. 4 AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Delegeretmøde Nr. 4, afdeling Østjylland

22 Tirsdag17:00 Temamøde: Kabeldimensionering...AFD: Bornholm, Fyn, København, Lillebælt, Midtjylland, Nordjylland, Nordsjælland, Storstrøm, Sydjylland, Vestsjælland, Østjylland, DEF Ungdom
Slut: Tirsdag 18:30

Dansk El-Forbund Ungdom og Dansk El-Forbund inviterer til spændende diskussioner om Kabeldimensionering i samarbejde med IGE+XAO. Sammen afholder vi to temamøder om emnet, hvor dette er det første i rækken. 

Program: 

 1. Eksempel på boligdimensionering ud fra tabellerne i 60364 (100% belastning af alle kabler)
 2. Tabellerne i 60364 arbejder ud fra et begreb der hedder kontinuerligt 100% belastet. Hvad betyder det?
  1. Kan man overhoved belaste installationen 100%?
  2. Kan jeg anvende 1,5mm2 til mine installationer?
  3. Tavle og sikringsmateriel ved 100% belastning?
  4. Økonomi ved 100% belastning?
  5. Hvor meget strøm bruger en bolig reelt?
  6. Elbiler samt varmepumper og deres indvirkning på dimensionering?
  7. Samlet fremføring ved andet end 100% belastning?
  8. Kan forsyningsselskaberne leverer strøm til denne type 100% belastning?
 3. Hvad gør de i udlandet? (Tyskland og Frankrig)

Emnebeskrivelse: 

Der vil i dette webinar blive snakket lidt om pratiske verden kontra den teoretiske verden. Vi vil kigge på samtidighedsfaktorer og om det overhoved er muligt at belaste en bolig som standarden foreskriver. Må jeg anvende samtidighedsfaktor når jeg dimensionerer boliger? Der vil blive kigget på begreber som sikrings downgrading. Konsekvenser ved 100% belastning, Hvordan gør andre lande med deres dimensionering? Hvilke belastninger og strømme skal man være særlig opmærksom på i fremtiden.

Peter Lyhne Jacobsen, IGE+XAOMartin Mortensen, Teknisk Konsulent

Peter L. Jacobsen, Technical Engineer, IGE+XAO & Martin Mortensen, Teknisk Konsulent, Dansk El-Forbund.

 

 

22 Tirsdag17:00 Medlemsmøde i HjørringAFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Kom til medlemsmøde tirsdag den 22. marts 2022 kl. 17:00

Restaurant Svanelunden

Svanelunden 6

9800  Hjørring

Programmet for mødet er følgende:

 • Nyt fra afdelingen
 • Kongres 2022
 • Overenskomstforhandlinger 23

Da mødet er med spisning  skal tilmeld ske senest den 9. marts 2022.

Du har mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

 • Aars den 21. marts 2022
 • Skagen den 4. april 2022
 • Frederikshavn den 5. april 2022
 • Brønderslev den 28. marts 2022
 • Aalborg den 29. marts 2022
24 Torsdag17:00 AkkordklubmødeAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 20:00

Akkordklubmøde

Akkordklubben er for alle der arbejder eller gerne vil arbejde på akkord.

Hvis du gerne vil høre mere om akkord, så kom til klubmøde.

Her mødes erfarne og nye akkordsvende for at netværke, og de deler gerne ud af deres erfaringer til dig også.

Kom gerne før kl. 17.00, der er kaffe på kanden.

Tilmelding senest en uge før, da vi bestiller aftensmad til dig.

tilmelding kan ske på følgende 3 måder :

1. via denne hjemmeside (anbefales)

2. på lillebelt@def.dk

3. på 76424350

28 Mandag17:00 Medlemsmøde i BrønderslevAFD: Nordjylland
Slut: Mandag 21:00

Kom til medlemsmøde mandag den 28. marts 2022 kl. 17:00

LandboSkolen

Danmarksgade 1

9700 Brønderslev

Programmet for mødet er følgende:

 • Nyt fra afdelingen
 • Kongres 2022
 • Overenskomstforhandlinger 23

Da mødet er med spisning  skal tilmeld ske senest den 18. marts 2022.

Du har mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

 • Aars den 21. marts 2022
 • Skagen den 4. april 2022
 • Frederikshavn den 5. april 2022
 • Hjørring den 21. marts 2022
 • Aalborg den 29. marts 2022
29 Tirsdag17:00 Medlemsmøde i AalborgAFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Kom til medlemsmøde tirsdag den 29. marts 2022 kl. 17:00

Dansk El-Forbund

Hadsundvej 184 2. sal

9000 Aalborg

Programmet for mødet er følgende:

 • Nyt fra afdelingen
 • Kongres 2022
 • Overenskomstforhandling 23

Da mødet er med spisning  skal tilmeld ske senest den 18. marts 2022.

Du har mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

 • Aars den 21. marts 2022
 • Hjørring den 22. marts 2022
 • Frederikshavn den 5. april 2022
 • Brønderslev den 28. marts 2022
 • Skagen den 4. april 2022
29 Tirsdag18:00 Dansk EL-Forbund Vestsjælland...AFD: Vestsjælland
Slut: Tirsdag 22:00

Dansk EL-Forbund Vestsjælland ordinær Generalforsamling 2022

Igen i år har vi lavet en aftale med Ringsted Kongrescenter, der både har overenskomst og plads til os alle. Vi håber, at du har lyst til at deltage, og bidrage med gode forslag og holdninger, så vi får en engagerende og indholdsrig Generalforsamling. 

Generalforsamlingen 2022, afholdes den 29. marts 2022 kl. 17.00 i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted.

Vi spiser lidt lækker buffet kl. 17.00 og Generalforsamlingen går i gang kl. 18.00. Hvis du ønsker at spise buffet, skal du sende en mail til Vestsj@def.dk med navn og medlemsnr./fødselsdato, så vi ved hvor mange vi skal bestille mad til.

Dagsorden:

Velkomst v/formanden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Valg af stemmetællere
 4. Beretning
 5. Årsrapport (Regnskab) 2021
 6. Budget 2022
 7. Indkommende forslag
 8. Valg

8a. Valg af næstformand for 2 år.

8b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

8c. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter for 2 år.

8e. Valg af revisor for 2 år

8f. Valg af revisorsuppleant for 2 år.

 1. Evt.

Vi glæder os til at se jer i Ringsted!

Forslag/kandidater, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt på mail til vestsj@def.dk, mærket ”generalforsamling 2022”, og med angivelse af, hvilket pkt. slaget stilles til. Husk også navn og medlemsnr. Forslagene skal være afdelingskontoret i hænde senest den 20. marts 2022 kl. 8.00.

29 Tirsdag18:30 GK Randers Rundvisning på...AFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 22:00

Så er der rundvisning på Randers Bryghus samt ølsmagning.

Vi skal smage på I forskellige øl og får lidt at vide om de forskellige typer ø1.

Vi mødes kl 18,30 på Langelandsvej 4d 8940 Randers

Tilmelding er bindende

Påhæng er velkommen- pris kr 50,00 pr. person

Hermed vil bestyrelsen ønske Jer en god sommer.

Nærmere om opstart efter sommerferien bliver meddelt via mail.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

30 Onsdag16:00 Akkordklubben AFD: Nordjylland
Slut: Onsdag 20:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 3 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

30 Onsdag17:00 Generalforsamling 2022AFD: Storstrøm
Slut: Onsdag 21:00

Generalforsamling i Dansk El Forbund, Afdeling Storstrøm.

Onsdag den 30. marts 2022, kl. 17.00 Kirketorvet 9, 4760 Vordingborg.

Program:

Kl. 17.00: Generalforsamling.

Dagsorden:

1. Godkendelse af forretningsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Beretning

5. Regnskab

6. Budget.

7. Valg.

8. Eventuelt.

Sidste frist for tilmelding til spisning er søndag den 27. marts 2022, kl. 23.59.

Næste punkt: Spisning.

April 2022

04 Mandag17:00 Medlemsmøde i SkagenAFD: Nordjylland
Slut: Mandag 21:00

Kom til medlemsmøde Mandag den 4. april 2022 kl. 17:00

Skagen Kultur- og Fritidscenter

Kirkevej 19

9990 Skagen

Programmet for mødet er følgende:

 • Nyt fra afdelingen
 • Kongres 2022
 • Overenskomstforhandlinger 23

Da mødet er med spisning  skal tilmeld ske senest den 25. marts 2022.

Du har mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

 • Aars den 21. marts 2022
 • Hjørring den 22. marts 2022
 • Frederikshavn den 5. april 2022
 • Brønderslev den 28. marts 2022
 • Aalborg den 29. marts 2022
04 Mandag17:00 Bestyrelsesmøde KongresAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 19:00

Dansk EL-Forbund Vestsjælland

Bestyrelsesmøde Kongres

05 Tirsdag17:00 Medlemsmøde i FrederikshavnAFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Kom til medlemsmøde tirsdag den 5. april 2022 kl. 17:00

Restaurant Møllehuset

Skovalléen 45

9900  Frederikshavn

Programmet for mødet er følgende:

 • Nyt fra afdelingen
 • Kongres 2022
 • Overenskomstforhandlinger 23

Da mødet er med spisning  skal tilmeld ske senest den 28. marts 2022.

Du har også mulighed for at tilmelde dig på et af de andre medlemsmøder i henholdsvis:

 • Aars den 21. marts 2022
 • Hjørring den 22. marts 2022
 • Skagen den 4. april 2022
 • Brønderslev den 28. marts 2022
 • Aalborg den 29. marts 2022
20 Onsdag17:00 Netværksmøde afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 19:00

Netværksmøde for TR / AMR

21 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer.  

21 Torsdag17:00 Delegeretmøde Nr. 5 AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 20:00

Delegeretmøde Nr. 5, afdeling Østjylland 

25 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.3 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

25 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.4AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

25 Mandag17:00 Fyraftensmøde om følger efter...AFD: Nordjylland
Slut: Mandag 21:00

Kom til fyraftensmøde om følger efter el-ulykker

Nu har du mulighed  for at høre de nyeste resulteter fra forskningsprojektet  - følger efter el-ulykker...

Mødet foregår i afdeling Nordjylland, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg 2 sal.

Se hele invitationen her

Sidste tilmeldingsfrist er den 13. april kl. 12.00

25 Mandag17:00 Akkordklub afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:00

Møde i Akkordklubben

Maj 2022

01 Søndag08:30 1. Maj i AfdelingenAFD: Vestsjælland
Slut: Søndag 12:00

Mere info følger

02 Mandag17:00 Temamøde- Følge efter El-...AFD: Midtjylland
Slut: Mandag 21:00

Mødet afholdes på vores kontor i Randers, Tronholmen 9, 8960 Randers SØ. 

Dagsorden kommer

04 Onsdag10:00 AMR og TR konferenceAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 15:00

Regional AMR og TR konference afholdes i disse 2 dage.

Er du valgt AMR el. TR, kan du tilmelde dig her på siden.

Vi bliver ca. 100 personer fra 3 afdelinger: Lillebælt, Sydjylland og Fyn

09 Mandag17:00 Fyraftensmøde om følger efter...AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 20:00

Kom til fyraftensmøde om følger efter elulykker

 

Er du en af de mange som har udfyldt spørgeskema og svaret på SMS, eller bare nysgerrig ???

Resultaterne kommer drypvis, men nu har du mulighed

for at høre de nyeste resultater fra

forskningsprojektet følger efter elulykker…

Vi byder også på en gang aftensmad at køre hjem på..

 

Tilmeld dig til fyraftensmøde her på siden, eller på: 76424350, seneste frist er 04-05-2022 pga. madbestilling.

Vi ses

 

Med venlig hilsen din lokalafdeling

09 Mandag17:00 Temamøde- Følge efter El-...AFD: Midtjylland
Slut: Mandag 21:00

Mødet afholdes på vores kontor i Holstebro, Banetoften 54, 7500 Holstebro. 

Dagsorden kommer

11 Onsdag17:30 Generalforsamling i afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 21:00

Rymarken 4, lokalerne 1. sal, 8210 Aarhus V.

 

16 Mandag09:00 TR/AMR Konference ØstAFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 16:00

Mere info følger

16 Mandag14:00 AMR og TR netværksmødeAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

 

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

19 Torsdag10:00 El-dre klubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer.  

19 Torsdag16:30 Akkordklubmøde i Randers AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 21:00

Indkaldelse til vores næste akkordklubmøde, som afholdes torsdag d. 19. maj i fagforeningshuset på Tronholmen 9 i Randers, i bestyrelseslokalet på 1. sal.

Mødet starter klokken 16.30, men vi er på adressen, så I kan bare dukke op, når det passer jer.

Med hensyn til maden, så skal vi have svar senest mandag d. 16. maj klokken 12.00.

Vi håber selvfølgelig som altid på stort fremmøde.

Vel mødt.

 

Dagsorden.

Akkordklubben Midtjylland

DAGSORDEN

 

1.                         Nyt fra formanden

                             - Akkordudvalgsmøde i forbundet.

2.                         Nyt fra afdelingen

                             - Sager vedrørende akkord.

                             - Forslag til kommende Kongres 2022.

                             - Forslag til kommende overenskomstforhandlinger 2022.

3.                         Nye pladser/sager

4.                         Afsluttede akkorder

5.                         Bordet rundt (eventuelt)

6.                         Næste møde.

 

Punkter til dagsordenen skal sendes til formanden på mail: jonas.dreyer.s@gmail.com

 

23 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

23 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.4 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

23 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.5AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

23 Mandag18:00 GeneralforsamlingAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 20:00

Generalforsamling

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling.

Alle medlemmer af DEF afd. LLBA er velkomne og der kræves kun tilmelding til spisning. Dørene lukker efter ringning med klokken, på slaget 19.00

Dansk EL-Forbund, Lillebælt, indkalder til ordinær Generalforsamling.

Mandag d.23 maj 2022 kl. 18.00

Mødet afholdes i afdelingens lokaler på Jens Grøns Vej 20

Generalforsamlingen afsluttes med en fællesspisning, som starter ca. kl.19.00. Her byder afdelingen på en gang varm aftensmad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er det nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke i spisningen, kan du bare møde op.

Tilmeldingen til spisningen skal ske til afdelingskontoret senest mandag d. 16-05-2022 på tlf. 76 42 43 50 mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00, eller

via e-mail: lillebelt@def.dk, eller her på siden.

25 Onsdag16:00 AkkordklubbenAFD: Nordjylland
Slut: Onsdag 20:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 3 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

juni 2022

01 Onsdag17:00 Kongres GeneralforsamlingAFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 21:00

Mere info følger

13 Mandag17:00 Delegeretmøde Nr. 6AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Delegeretmøde Nr. 6, afdeling Østjylland 

16 Torsdag10:00 El-dre klubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer.  

juli 2022

21 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

august 2022

15 Mandag17:00 Delegeretmøde Nr. 7AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Delegeretmøde Nr. 7, afdeling Østjylland

17 Onsdag17:00 Netværksmøde afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 19:00

Netværksmøde for TR / AMR

18 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

22 Mandag17:00 Akkordklub afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:00

Møde i Akkordklubben

29 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.5 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

29 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.6AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

september 2022

01 Torsdag16:30 Akkordklubmøde i Randers AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 21:00

Indkaldelse til vores næste akkordklubmøde, som afholdes torsdag d. 1. september i Fagforeningshuset på Tronholmen 9 i Randers, , i bestyrelseslokalet på 1. sal.

Mødet starter klokken 16.30, men vi er på adressen, så I kan bare dukke op, når det passer jer.

Med hensyn til maden, så skal vi have svar senest mandag d. 1. september klokken 12.00.

Vi håber selvfølgelig som altid på stort fremmøde.

Vel mødt.

Dagsorden.

Akkordklubben Midtjylland

DAGSORDEN

 

1.                         Nyt fra formanden

                             - Akkordudvalgsmøde i forbundet.

2.                         Nyt fra afdelingen

                             - Sager vedrørende akkord.

                             - Forslag til kommende Kongres 2022.

                             - Forslag til kommende overenskomstforhandlinger 2022.

3.                         Nye pladser/sager

4.                         Afsluttede akkorder

5.                         Bordet rundt (eventuelt)

6.                         Næste møde.

 

Punkter til dagsordenen skal sendes til formanden på mail: jonas.dreyer.s@gmail.com

 

05 Mandag14:00 AMR og TR netværksmødeAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

 

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

14 Onsdag10:00 Konference...AFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 16:00

Region syd afholder denne dag konference for kongresdelegerede.

Det gælder delegerede fra afdeling: Lillebælt, Sydjylland og Fyn.

 

19 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

19 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.6 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

19 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.7AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

19 Mandag17:00 Delegeretmøde Nr. 8AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Delegeretmøde Nr. 8, afdeling Østjylland

22 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

oktober 2022

03 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.7 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

03 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.8AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

20 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

24 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.8 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 15:00

Afdelingsbestyrelsesmøde

24 Mandag15:00 Delegeretmøde nr.9AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

24 Mandag17:00 Bestyrelsesmøde KongresAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 19:00

Dansk EL-Forbund Vestsjælland

Bestyrelsesmøde Kongres

24 Mandag18:00 GeneralforsamlingAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 22:00

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling.

Der vil være aftensmad fra kl. 18.00 til 19.00 for alle der tilmelder sig.

Alle medlemmer af DEF afd. LLBA er velkomne og der kræves kun tilmelding til spisning. Dørene lukker efter ringning med klokken, på slaget 19.00

Dansk EL-Forbund, Lillebælt, indkalder til ordinær Generalforsamling.

Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 19.00

Mødet afholdes i afdelingens lokaler på Jens Grøns Vej 20

Forslag og forslag til personvalg som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden, senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Spisning.

Generalforsamlingen bliver indledt med en fællesspisning, som starter kl. 18.00. Her byder afdelingen på en gang varm aftensmad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er det nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke i spisningen, kan du bare møde op.

Tilmeldingen til spisningen skal ske til afdelingskontoret senest mandag d. 17/10-2022 på tlf. 76 42 43 50 mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00, eller

via e-mail: lillebelt@def.dk, eller her på siden.

 

31 Mandag17:00 Delegeretmøde Nr. 9AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Delegeretmøde Nr. 9, afdeling Østjylland

november 2022

08 Tirsdag08:00 KongresAFD: Lillebælt
Slut: Fredag 13:00

Dansk El-Forbunds 33. kongres afholdes i Århus

Det er ikke muligt at tilmelde sig, siden er blot lavet for at informere om begivenheden.

08 Tirsdag09:00 DEF KongresAFD: Vestsjælland
Slut: Fredag 16:00

Dansk El-Forbubds Kongres

17 Torsdag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Torsdag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

17 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

21 Mandag17:00 Akkordklub afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:00

Møde i Akkordklubben

23 Onsdag16:00 AkkordklubbenAFD: Nordjylland
Slut: Onsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 3 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

23 Onsdag17:00 Netværksmøde afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 19:00

Netværksmøde for TR / AMR

28 Mandag14:00 AMR og TR netværkAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

 

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

december 2022

01 Torsdag16:30 Akkordklubmøde i Randers AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 21:00

Indkaldelse til vores næste akkordklubmøde, som afholdes torsdag d. 1. december i Fagforeningshuset på Tronholmen 9 i Randers, i bestyrelseslokalet på 1. sal.

Mødet starter klokken 16.30, men vi er på adressen, så I kan bare dukke op, når det passer jer.

Med hensyn til maden, så skal vi have svar senest mandag d. 28. November klokken 12.00.

Vi håber selvfølgelig som altid på stort fremmøde.

Vel mødt.

Dagsorden.

Akkordklubben Midtjylland

DAGSORDEN

 

1.                         Nyt fra formanden

                             - Akkordudvalgsmøde i forbundet.

2.                         Nyt fra afdelingen

                             - Sager vedrørende akkord.

                             - Forslag til kommende Kongres 2022.

                             - Forslag til kommende overenskomstforhandlinger 2022.

3.                         Nye pladser/sager

4.                         Afsluttede akkorder

5.                         Bordet rundt (eventuelt)

6.                         Næste møde.

 

Punkter til dagsordenen skal sendes til formanden på mail: jonas.dreyer.s@gmail.com

 

05 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

22 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer.