DEF i foretræde om elulykker: Lyt til os!

Dansk El-Forbund opfordrede ved foretræde i Folketingets Beskæftigelsesudvalg politikerne til at sikre, at sagsbehandlingen af elulykker indrettes efter Landsretsdomme vundet af forbundet på vegne af medlemmer
Foto: Benjamin Rothenborg Vibe

- Det kan ikke være meningen, at vi skal blive ved med at føre sager for elektrikerne, når domstolene nu har udtalt sig to gange om sammenhængen mellem stød-ulykker og følgevirkninger.

Sådan lød ordene i Folketingets Beskæftigelsesudvalg fra forbundssekretær i Dansk El-Forbund (DEF) Lars B. Sørensen, som onsdag d. 24. maj havde foretræde på Christiansborg sammen med afdelingsformand i DEF Midtjylland Brian Poulsen Jensen for at fortælle politikerne om elektrikernes udfordringer med at få anerkendt skader efter elulykker.

Ved deres side havde de den 64-årige elektriker Hans Marner Samsonsen, der fortalte sin historie om ikke at kunne få anerkendt sine skader efter en invaliderende elulykke, der fandt sted i 2020.  

- Jeg var glad for at få mulighed for at fortælle min historie. Ikke for min egen skyld men fordi, at det forhåbentlig kan gøre en forskel for andre kolleger, der får skader efter elulykker. Det kan ikke være rigtig, at det skal være så svært for elektrikere at få anerkendt deres skader, mener Hans Marner Samsonsen, der er født og opvokset på Færøerne, hvor han også har taget sin elektrikeruddannelse.   

Elektrikerens historie om sin elulykke og den efterfølgende kamp med systemet for at få anerkendt sine skader vil mange elektrikere kunne genkende. Historien gjorde tydeligvis også indtryk på politikerne i Beskæftigelsesudvalget.

Følger efter elulykker

I 2019-2020 deltog omkring 7.000 medlemmer af Dansk El-Forbund i verdens største forløbsundersøgelse ’Følger efter elulykker’. Undersøgelsen gav nyttig viden om omfanget og alvorligheden af elulykker i Danmark, samt om elulykker i højere grad end andre ulykker medfører bestemte diagnoser – viden, som Dansk El-Forbund har kunnet gøre brug af i sager om medlemmer, der rammes af strømstød.  

I Beskæftigelsesudvalget forklarede forbundssekretær Lars B. Sørensen, at på trods af at Dansk El-Forbund har vundet to domme i Østre Landsret, der har givet medhold og erstatning til stødramte elektrikere, så vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen stadig ikke anerkende en medicinsk sammenhæng mellem elulykker og for eksempel skader i hjernen – selvom Retslægerådet mener, at der er en mulig sammenhæng.

- Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen lukker øjne og ører for, at det er muligt, at der er relevant tidsmæssig sammenhæng mellem ulykken og skaden, og når der ikke ses at være andre forhold, som begrunder skaden, så er der tilstrækkeligt juridisk bevis for årsagssammenhæng. Derfor mener vi, at Ankestyrelsen og AES skal tage dette med i deres vurdering af sager - på samme måde som Landsretten har gjort. Nogen – og her kigger jeg rundt i lokalet – burde bede Ankestyrelsen om at udsende en principmeddelelse om dette, så AES også bliver opmærksom på sammenhængen, lød den direkte opfordring til politikerne fra forbundssekretær Lars B. Sørensen.

En aktindsigt viser, at der de sidste fem år har været behandlet 275 arbejdsskadesager i AES med strømstød som årsag - langt størstedelen er blevet afvist.

Man kan læse om de vundne Landsretsdomme i fagbladet Elektrikeren nr. 7 2022

Verdens største forløbsundersøgelse af elulykker, som 7.000 DEF-medlemmer deltog i, kan man læse om på elulykker.dk.   

Foto: Benjamin Rothenborg Vibe