Ny mulighed for talentfulde elektrikerlærlinge

Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne introducerer et nyt talentprogram, hvor virksomheder kan indstille deres dygtige lærling til en helt særlig oplevelse med fokus på teknologi i el-branchen
I samarbejde med ABB, Signify og Schneider udbyder Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne tre faglige uddannelsesforløb for talentfulde lærlinge, der får mulighed for blandt andet at opleve test- og democentre rundt omkring i Europa.

Har I en lærling med særligt talent?

I efteråret 2023 igangsætter Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne et talentprogram i samarbejde med ABB, Schneider Electric og Signify. Programmet starter med tre forløb og udbygges løbende, så stadig flere lærlinge får mulighed for at få anerkendelse for deres talent. Lærlingen får ny faglig inspiration og indblik i de mange teknologiske muligheder og fagområder, som en elektrikeruddannelse åbner for.

Sammen med de tre samarbejdspartnere får den talentfulde lærling mulighed for på nærmeste hold at se og afprøve forskellige produkter og nye tekniske løsninger. De tre talentforløb, der udbydes i første omgang, indeholder alle en spændende udlandsrejse.

I første omgang udbydes tre selvstændige faglige uddannelsesforløb inden for:

Design og styring af lys (Signify):

På dette forløb får deltagerne indblik i moderne og højteknologisk belysning i Signify’s lyslaboratorium, ligesom de får mulighed for at teste og opleve lysindstillinger i forskellige miljøer. Forløbet strækker sig over 2 dage i Eindhoven, Holland, i oktober 2023.

Intelligente bygningsinstallationer (Schneider Electric):

På dette forløb får deltagerne indblik i avanceret KNX-teknologi og programmering, som de kommer til at afprøve i Schneider Electrics democenter. Forløbet strækker sig over 2 dage i Danmark og 3 dage i Grenoble, Frankrig, i november 2023.

Automatiske anlæg (ABB):

På dette forløb får deltagerne indblik i beskyttelse af maskiner og maskinanlæg ved brug af maksimalafbrydere, ligesom de får mulighed for at løse opgaver i ABB’s digitale testmiljø i deres laboratorium. Forløbet strækker sig over 2 dage i Danmark og 3 dage i Bergamo, Italien, i januar 2024.

Læs mere om indholdet i de tre uddannelsesforløb HER.

Hvem kan indstilles?

Talentprogrammet er for lærlinge på elektrikeruddannelsen, der har gennemført og bestået delsvendeprøven på hovedforløbet med karakteren 7 eller højere. Derudover er det en forudsætning, at lærlingen med engagement og dygtighed har gennemført et af nedenstående moduler på hovedforløbet:

  • Krav til Design og styring af lys – Modul 1.6 (Design og styring af lys)
  • Krav til Automatiske anlæg – Modul 1.2 (Automatiske anlæg på maskiner)
  • Krav til Intelligente bygningsinstallationer – Modul 1.4 (Intelligente bygningsinstallationer og design af enkle brugerflader) eller modul 2.6 (Bygningsautomatik og design af enkle brugerflader). Lærlingen skal også kunne tale og forstå engelsk på et rimeligt niveau

Hvordan indstiller man en lærling?

Det er oplæringsvirksomheden, der indstiller en lærling til et af de tre uddannelsesforløb. Efter indstillingsfristen udvælges de 10 dygtigste elektrikerlærlinge til hvert forløb på baggrund af deres karakterer i delsvendeprøven og det pågældende modul.

Læs mere om frister for uddannelsesforløbene HER.

Økonomi

Fagligt udvalg/EVU betaler alle omkostninger til transport, kost, logi og forsikringer. Virksomheden afholder løn m.v. til lærlingen.