Alka

Heltidsulykkesforsikring

Du er automatisk dækket af en kollektiv heltidsulykkesforsikring hos Alka, fra du optages som medlem af Dansk El-Forbund, medmindre du siger ”nej tak” til forsikringen.

Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig og din familie økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke. Forsikringen dækker dig ved personskade og dødsfald, og du er dækket hele døgnet og i hele verden. Du er dækket straks fra optagelse som medlem af Dansk El-Forbund, med mindre du har frameldt forsikringen.

Forsikringen opkræves sammen med dit kontingent til Dansk El-Forbund. Det er en betingelse, at du er ajour med betaling af dit kontingent.

Forsikringen ophører, hvis du melder dig ud eller Dansk El-Forbund sletter dig som medlem.

Har du spørgsmål vedrørende ind-/udmeldelse, skal du rette henvendelse direkte til Dansk El-Forbund.

På Alkas hjemmeside kan du læse mere om

  • dækning
  • udbetaling af erstatning
  • anmeldelse af skade mv.

Se heltidsulykkesforsikring på Alka.dk

Har du frameldt forsikringen? Du kan tilmelde dig forsikringen igen, hvis du fortryder. Benyt dig af blanketten nedenfor.