Forbundet

Elektrikere skal hjælpe med PCB-problem

21.03.2018
Miljøstyrelsen har for nylig igangsat kampagnen ”Få PCB frem i lyset”. Kampagnen har til formål at få fjernet det farlige stof PCB fra alle bygninger i Danmark, og den skal oplyse om, hvordan man...
Forbundet

Nu kan du løfte opsparingen i Industriens Pension

20.03.2018
Kalenderen siger forår: Det betyder også, at ansatte i industrien, herunder den del af medlemmerne i Dansk El-Forbund, der har pensionsordningen i Industriens Pension, snart skal give deres...
Forbundet

Lovforslag om fortrolige AT-samtaler fremsat

16.03.2018
Nu har beskæftigelsesministeren fremsat det lovforslag, som skal gøre det muligt for Arbejdstilsynet (AT) under et tilsynsbesøg at tale med ansatte uden tilstedeværelse af arbejdsgiveren eller...
Forbundet

Arbejdsløsheden steg en smule

15.03.2018
Så gik den ikke længere på Bornholm: Efter fem måneder med et rundt nul i arbejdsløshedsstatistikken er en enkelt elektriker blevet arbejdsløs, og procenten er nu på 0,52....
Forbundet

Medlemmerne bliver i efterlønsordningen

14.03.2018
Siden nytår har medlemmer af efterlønsordningen kunnet få udbetalt det indbetalte bidrag skattefrit og samtidig uigenkaldeligt fravælge ordningen fremover. Men modsat den tilsvarende situation i...
Forbundet

Pukkel med gamle arbejdsskadesager er afviklet

13.03.2018
Gennem hele 2017 har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i en særlig indsats arbejdet målrettet med at afvikle en ophobning af gamle sager om tab af erhvervsevne. Målet var at afvikle de 5.000...
Forbundet

DEF giver svar på OK18-spørgsmål

09.03.2018
Hvordan skal jeg forholde mig til strejke eller lock-out? Hvad får jeg i konfliktstøtte? Hvad hvis jeg har kolleger, der er medlemmer af de gule?...
Forbundet

Gennembrud i bornholmsk el-forsøg

09.03.2018
Det bornholmske forsøg med ’fremtidens elforsyning’ EcoGrid 2.0, der også internationalt følges med stor interesse, har opnået et gennembrud. Det fortæller hjemmesiden ecogrid.dk, hvor det fremgår...
Forbundet

Elektrikerne har lavere sygefravær end gennemsnittet

08.03.2018
Elektrikerne ligger en smule under gennemsnittet for landets lønmodtagere, når det gælder omfanget af sygefravær. Helt præcist er den samlede fraværsprocent på 3,3 for faggruppen, mens den er 3,7...

Sider